Heeft u een vraag over het huren van een woning? Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen over dit onderwerp. Dit gaat bijvoorbeeld over het betalen van de huur, de huurprijs en de servicekosten. Heeft u een vraag over huurtoeslag, bekijk dan hier onze veelgestelde vragen over huurtoeslag. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk of stel uw vraag via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Veelgestelde vragen over huren

Bij het tekenen van uw huurcontract ontving u de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten die te maken hebben met het gebruik van de woning. Deze rechten en plichten zijn bepaald door de wet. Hieraan moeten u en Mijande zich houden.

Wij wensen u veel sterkte met uw verlies. U kunt in de woning blijven wonen als:

 • U als medecontractant op het contract staat.
 • Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Volgens de wet bent u automatisch medehuurder van de woning. Lever in dit geval uw huwelijksakte bij ons in.
 • Of als u de afgelopen twee jaar als medebewoner op dit adres heeft gewoond. Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.

Gegevens mailt u naar wonen-at-mijande.nl.

Voldoet u aan één van bovenstaande voorwaarden?
Dan passen wij het contract aan op uw naam. Moeten de betaalgegevens gewijzigd worden? Geef dit aan ons door.

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden?
Dan heeft u geen wettelijke rechten en plichten op de woning. Dit betekent dat u helaas niet kunt blijven wonen. De erven van de overleden huurder moet de huur van de woning opzeggen.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Wij wensen u veel sterkte met uw verlies. Als inwonend kind bent u geen medehuurder. Dit betekent dat u niet automatisch recht heeft op de woning bij overlijden van uw ouder(s). Uiteraard kunt u in deze situatie contact met ons opnemen om samen te kijken naar oplossingen en mogelijkheden.

 Hieronder leest u alvast meer informatie over de voorwaarden om in de woning te kunnen blijven wonen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont al uw hele leven in het ouderlijk huis. Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.
 • Uw inkomen past bij de (nieuwe) huurprijs van de woning. U levert de nieuwste inkomensverklaring van de Belastingdienst bij ons in.
 • Er is geen overlast of huurachterstand (geweest).
 • De woning staat niet op de planning voor verkoop of sloop.
 • De woning niet in een herstructureringsgebied ligt.

Deze gegevens mailt u naar wonen-at-mijande.nl.

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuw huurcontract voor de woning met een nieuwe huurprijs. De opzegtermijn van het huurcontract van uw ouder(s) is een maand.

Voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan kunt u helaas niet blijven wonen. De erven van uw ouder(s) moet de huur van de woning opzeggen. Vanaf het moment van het overlijden van uw ouder(s) kunt u nog zes maanden blijven wonen. Uiteraard kunt u in deze situatie contact met ons opnemen om samen te kijken naar oplossingen en mogelijkheden.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Als (inwonend) kind bent u geen medehuurder. Dit betekent dat u geen recht heeft op de woning als uw ouder(s) verhuizen. Als kind kunt u alleen blijven wonen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw ouder(s) verhuizen noodgedwongen naar een verpleeghuis. Het verhuizen naar een seniorenwoning of een ander woningtype telt niet.
 • U woont al uw hele leven in het ouderlijk huis (bij voorkeur langer dan 35 jaar). Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.
 • Uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning. U levert de nieuwste inkomensverklaring van de Belastingdienst bij ons in.
 • Er is geen overlast of huurachterstand (geweest).
 • De woning staat niet op de planning voor verkoop of sloop.
 • De woning ligt niet in een herstructureringsgebied.

Gegevens mailt u naar wonen-at-mijande.nl.

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs. De opzegtermijn van het huurcontract van uw ouder(s) is een maand.

Voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan kunt u helaas niet blijven wonen. Uw ouders moeten de huur van de woning opzeggen.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Verhuist u tijdelijk naar een andere woonplaats of een ander land? Dan mag u uw woning niet zelf onderverhuren. Ook gaan wij niet akkoord met verhuring via Airbnb.

Wel kunt u huisbewaring aanvragen bij Mijande. Dit betekent dat iemand anders tijdelijk uw woning huurt. De persoon die uw woning tijdelijk huurt heet een huisbewaarder. Een voorwaarde is dat u zelf een huisbewaarder vindt. Mijande sluit een tijdelijk contract af met de huisbewaarder. Huisbewaring vraagt u aan via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Daar kunt u bij 'Direct regelen' via de 'Algemene vraag' uw aanvraag indienen. Hierin noemt u:

 • De reden van de aanvraag.
 • De periode dat de huisbewaarder in uw woning woont. Zodra u terugkomt verlaat de huisbewaarder de woning.
 • Uw correspondentieadres.
 • En de persoonlijke gegevens van de huisbewaarder.

Verhuist u uiteindelijk niet terug naar uw woning? Dan kan de huisbewaarder niet blijven wonen. In dit geval zegt u de huur van uw woning op. De woning wordt dan te huur aangeboden op onze website voor alle woningzoekenden.

U mag altijd bij uw partner inwonen. Als medebewoner heeft u alleen geen rechten, daarvoor moet u medehuurder zijn. Kijk voor meer informatie hierover bij de volgende vraag: 'kan ik medehuurder worden en hoe vraag ik dit aan?'

Let op: ontvangt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan ook zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
Dan bent u automatisch medehuurder van de woning. Mail uw huwelijksakte naar klantenservice-at-mijande.nl. Wij melden u aan als medecontractant en zorgen ervoor dat u post op beide namen ontvangt. De huurprijs blijft hetzelfde.

Gaat u samenwonen of heeft u een samenlevingscontract?
Dan bent u niet automatisch medehuurder van de woning. Dit betekent dat u geen recht heeft op de woning bij het uit elkaar gaan of overlijden van uw partner. Na twee jaar samenwonen op het adres van uw partner kunt u medehuurder worden. Schrijft u zich bij samenwonen daarom direct bij de gemeente in op het adres van uw partner. Na twee jaar vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en mailt deze naar klantenservice-at-mijande.nl. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont. De huurprijs blijft dan hetzelfde.

Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

Bij het aangaan van een nieuw contract betaalt u de huur altijd via automatische incasso. Tijdens het tekenen van het contract geeft u Mijande toestemming om de huur iedere maand automatisch van uw rekening af te schrijven. De afschrijving doen wij altijd op de eerste dag van de maand. Is een automatische betaling van de huur voor u niet mogelijk? Neem dan contact met ons op om een andere manier van betalen af te spreken.

Mijande schrijft op de eerste dag van iedere maand de huur automatisch van uw rekening. Soms duurt het een aantal dagen voordat u de afschrijving van uw rekening ziet. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd bij uw bank.

Voorbeeld:
Op 1 maart schrijven wij de huur van maart automatisch van uw rekening.

Het rekeningnummer is: NL 84 BNGH 0285 1705 97.

Noem bij een overboeking altijd uw relatienummer en/of het adres en zet er duidelijk bij om wat voor betaling het gaat, bijvoorbeeld 'huurbetaling oktober 2018'.

Als u de huur niet (op tijd) betaalt ontstaat er een betaalachterstand.

Zes dagen na het ontstaan van de achterstand ontvangt u een herinneringsbrief
Hierin vragen wij u de huurachterstand zo snel mogelijk te betalen. U krijgt een aanmaning (laatste herinnering) als u de huurachterstand niet voor de genoemde datum betaalt.

14 dagen na het ontstaan van de achterstand ontvangt u een aanmaning (laatste herinnering)
Dit is acht dagen na de eerste herinneringsbrief. Een aanmaning ontvangt u alleen als u de achterstand niet betaalt voor de genoemde datum in de eerste herinneringsbrief.

Bij het niet betalen van de aanmaning gaan wij naar de deurwaarder
Deze kosten brengen wij bij u in rekening. Uiteindelijk leidt het niet betalen van de huur tot het stopzetten van uw huurcontract en ontruiming van de woning.

Om een betaalachterstand te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt
Neem daarom altijd meteen contact met ons op via 088 – 807 07 00 als u betaalproblemen heeft. 

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl ziet u of u een betaalachterstand heeft. Ook kunt u hier makkelijk en direct achterstanden betalen met iDeal.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bekijken samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. Wij kunnen alleen een regeling met u afspreken als:

 • de achterstand van de huur nog niet bij de deurwaarder ligt.
 • u in de afgelopen twaalf maanden geen betalingsregeling met ons had.
 • u niet meer dan één maand betaalachterstand heeft.

Huurachterstand
Een huurachterstand kunt u in maximaal zes delen (maanden) betalen.

Inloopregeling
In uw huurcontract staat dat u de huur voor de eerste dag van iedere maand betaalt. Voor 1 maart betaalt u bijvoorbeeld de huur van maart. Betaalt u toch iedere maand op een later moment? Dan kunnen wij een inloopregeling met u afspreken, zodat u niet meer achterloopt met betalen. Bij een inloopregeling kunt u de maandhuur in maximaal twaalf delen (maanden) betalen.  

Als u de betalingsregeling automatisch laat afschrijven
Met een automatische incasso start de regeling op de tweede dag van de volgende maand. Daarna schrijven wij op de tweede dag van elke maand de regeling automatisch van uw rekening, totdat de hele regeling betaalt is.

Als u de betalingsregeling zelf wilt overmaken
Bij het afspreken van de betalingsregeling overleggen wij met u wanneer de betalingsregeling start.

U kunt maximaal één keer per jaar een betalingsregeling met ons afspreken.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over de huurprijs en servicekosten

De kale huur is de huur die u betaalt voor de woning zonder servicekosten, onderhoudsabonnement en mogelijke andere kosten. Dit heet ook wel de netto huur. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw kale huur is.

De subsidiabele huur is de huur die u betaalt inclusief een aantal servicekosten. Wilt u bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen? Dan kan dit alleen over de subsidiabele huur. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw subsidiabele huur is en welke servicekosten u betaalt.

Alleen de servicekosten hieronder tellen mee in de subsidiabele huur. Voor deze servicekosten mag u maximaal € 12,- per onderdeel rekenen met een maximum van € 48,-:

 • Algemene verlichting
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten
 • Complexbeheerder
 • Dienst- en recreatieruimten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De bruto huur is de totale huur die u betaalt voor uw woning. Dit bedrag is inclusief servicekosten, onderhoudsabonnement en mogelijke andere kosten. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw totale huur is.

Woont u in een appartementencomplex? Dan betaalt u elke maand servicekosten. Denk bijvoorbeeld aan centrale schoonmaak-, tuinonderhoud- en huismeesterkosten. U betaalt elke maand een voorschot. Elk jaar kijken wij naar het verschil tussen de service- en stookkosten die u van tevoren betaalde en hoeveel daarvan later precies is gebruikt. Is er een verschil? Dan krijgt u een afrekening (verrekening) van ons. In uw huurcontract of via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl vindt u een omschrijving van uw servicekosten.

De afrekening (verrekening) kunt u elk jaar rond april verwachten. 

Huurtoeslag aanvragen kan alleen over de subsidiabele huur. Dit is de huur van de woning die u betaalt inclusief een aantal servicekosten. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw subsidiabele huur is en welke servicekosten u betaalt.

Alleen de servicekosten hieronder tellen mee in de subsidiabele huur. Voor deze servicekosten mag u maximaal € 12,- per onderdeel rekenen met een maximum van € 48,-:

 • Algemene verlichting
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten
 • Complexbeheerder
 • Dienst- en recreatieruimten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Een fonds is een verzekering die u bij Mijande heeft. Mijande kent drie fondsen:

 • Glasfonds
  U bent verzekerd voor glasschade aan de buitenkant van uw woning. Hieronder vallen alle soorten glasbreuk voor enkel- en dubbelglas. Heeft u de beglazing zelf geplaatst of het glas expres gebroken? Dan bent u niet verzekerd voor de schade. 
   
 • Rioolfonds
  Normaal zorgt een huurder zelf voor het schoonhouden en ontstoppen van het riool. Omdat rioolverstoppingen vaak voorkomen, heeft Mijande een rioolfonds voor alle huurders.
   
 • Dakgotenfonds
  Normaal houdt een huurder zelf de dakgoten schoon. Mijande vindt het goed afvoeren van hemelwater belangrijk en heeft daarom een dakgotenfonds voor alle huurders

Glasschades, riool- en dakgootverstoppingen komen vaak voor. Normaal zijn deze reparaties voor uw eigen rekening. Omdat deze kosten hoog zijn, heeft Mijande een glas-, riool- en dakgotenfonds voor alle huurders. Voor deze fondsen betaalt u maandelijks een laag bedrag, zodat u 24 uur per dag geholpen kunt worden.

Mijande mag deze fondsen voor alle huurders verplichten. De voorwaardes voor Mijande zijn:

 • Een fonds (contract) voor een grote groep is goedkoper dan een los contract. Hierdoor zijn huurders goedkoper uit.
 • Het verschil tussen de totale ‘fondskosten’ die huurders samen in een jaar betalen en de totale kosten die dat jaar echt zijn gemaakt, gaan mee naar het volgende jaar. Hierdoor worden de fondskosten ieder jaar verlaagd of verhoogd.

De totale kosten zijn € 3,20 per maand. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel u per fonds betaalt. De kosten van deze fondsen worden ieder jaar verlaagd of verhoogd. 

De streefhuur is de huurprijs die volgens Mijande past bij de kwaliteit van uw woning. Ook bepaalt de streefhuur hoe hoog uw jaarlijkse huurverhoging mag zijn. Gemiddeld is de streefhuur van de maximale huurprijs die Mijande mag vragen 65% in de Gemeente Twenterand en 70% in de Gemeente Dinkelland.

Het wettelijke WWS (woningwaarderingsstelsel) laat in punten de kwaliteit van een huurwoning zien. Elk onderdeel van een woning krijgt een aantal punten. Denk aan onderdelen als de oppervlakte en isolatie van uw woning, het bouwjaar, het type woning en mogelijke (door uzelf gedane) aanpassingen.

De totale punten bepalen de maximale huurprijs van een woning. Dit is de huurprijs die een woningcorporatie maximaal mag vragen. Er is een landelijke afspraak die aangeeft hoeveel huur een woningcorporatie mag vragen voor een puntenaantal. De WWS-punten worden elk jaar opnieuw bepaald. Woningcorporaties zijn niet meer verplicht om het aantal WWS-punten te noemen bij de jaarlijkse huurverhoging.

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft. Bij vrije sector woningen bepaalt de verhuurder zelf de hoogte van de huurprijs en is er geen maximale huurprijs. Kijk voor meer informatie over de puntentelling op de website van de Rijksoverheid.

De woningwaardering, zie vraag 'Wat zijn WWS-punten en hoeveel punten heeft mijn woning', van uw woning bepaalt de hoogte van uw huur. Bij vrije sector woningen bepaalt de verhuurder zelf de hoogte van de huurprijs en is er geen maximale huurprijs.

De huurprijs bestaat uit:

Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft en de opbouw van uw huurprijs. Kijk voor meer informatie over de hoogte van uw huurprijs op de website van de Rijksoverheid.

Ja. Neem contact met ons op via 088 – 807 07 00 om een huurspecificatie aan te vragen.

De huurprijs van uw woning is berekend met behulp van de woningwaarderingspunten. Bent u het niet eens met de huurprijs of heeft u vragen over de berekening hiervan? Laat het ons weten via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Bent u na contact met ons niet tevreden? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om uw huurprijs te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten voor u verbonden.

 

Een verschil in huurprijs tussen u en de buren kan liggen aan verschillende dingen:

De punten van uw woning
De woningwaardering is een puntensysteem die de hoogte van uw huur bepaalt. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de prijs is die een corporatie mag vragen. Mijande vraagt gemiddeld tussen de 65% (in de gemeente Twenterand) en 70% (in de gemeente Dinkelland) van de huur die maximaal gevraagd mag worden. Het kan zijn dat de woning van uw buren bijvoorbeeld geen cv of dubbele beglazing heeft, terwijl uw woning dit wel heeft. Dan heeft de woning van uw buren minder punten en kan de huur goedkoper zijn.

De woonduur
De woonduur bepaalt ook hoeveel huur u betaalt. In het verleden vroegen woningcorporaties vaak minder huur dan tegenwoordig.

Uw inkomen
Uw huishoudinkomen bepaalt hoeveel huurverhoging u jaarlijks krijgt. Dit heeft invloed op de hoogte van de huurprijs die u betaalt.

Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft en de opbouw van uw huurprijs. Kijk voor meer informatie over de hoogte van uw huurprijs op de website van de Rijksoverheid.

Vragen over eenmalige huurverlaging 2021

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging.
Dit bepaalde de overheid. De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden wij bij het toewijzen van woningen al rekening mee.

Toch kan het zijn dat u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen.

Goed om te weten: Als uw inkomen in 2019 laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan voor 1 april van ons een brief met een voorstel voor huurverlaging. Als uw inkomen na 2019 gedaald is dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het inkomen en aan de huurprijs van uw woning. Het gaat om het gezamenlijk inkomen van alle mensen in uw huishouden, behalve het inkomen van kinderen tot 27 jaar. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. Het gaat over de netto huurprijs. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

 

Een voorbeeld:

 • Uw huishouden bestaat uit 2 personen en u heeft samen een jaarinkomen van € 29.000. U heeft een netto huur van € 650,25.
  Wij verlagen dan uw maandelijkse huur met € 17 per maand naar € 633,25.

 

Uw huishouden: 1 persoon
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 23.725
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 633,25

 

Uw huishouden: 1 persoon, met AOW
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 23.650
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 633,25

 

Uw huishouden: 2 personen
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 32.200
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 633,25

 

Uw huishouden: 2 personen, tenminste 1 persoon met AOW
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 32.075
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 633,25

 

Uw huishouden: 3 of meer personen
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 32.200
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 678,66

 

Uw huishouden: 3 personen, ten minste 1 persoon met AOW
Totaal inkomen tot en met (inkomensgrens): € 32.075
Uw netto huur wordt verlaagd naar: € 678,66

Wij maken een lijst van onze sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  € 633,25. Voor deze woningen vragen wij bij de Belastingdienst op welke huurders door hun inkomen in 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging.  De Belastingdienst vermeldt niet het bedrag van uw huishoudinkomen.  Wij horen alleen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in de woning woont.

U ontvangt een brief van de Belastingdienst als de Belastingdienst informatie aan ons verstrekt. Van ons ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen.

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. We doen ons best om de huurverlaging per 1 april 2021 in te laten gaan.

Het kan dat u door een lagere huur minder huurtoeslag krijgt en/of met een lager inkomen juist meer huurtoeslag krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
Op de website van de Woonbond staat hierover ook informatie. Daaruit blijkt dat de huurverlaging eigenlijk altijd gunstig is voor de huurder.

Als u begin april 2021 geen brief van ons heeft ontvangen, dan komt u niet in aanmerking voor deze huurverlaging.  Dat komt omdat uw inkomen boven de grens ligt of uw huidige huurprijs al lager is. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan kunt u zelf huurverlaging bij ons aanvragen.

Ook voor u geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging als het inkomen van uw huishouden onder de inkomensgrens valt en uw huur boven de genoemde huur in de bovenstaande tabel ligt Om in aanmerking te kunnen komen voor huurverlaging is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is intussen niet weer gestegen boven de inkomensgrens. Omdat de Belastingdienst over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens heeft, moet u dan zelf  een huurverlaging bij ons aanvragen. Dat kan tot eind 2021. Stuur ons een brief of email naar mail-at-mijande.nl of naar Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen.

De Woonbond heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt die u kunt gebruiken

 

Om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, levert u uw inkomensgegevens bij ons in en geeft u de samenstelling van uw huishouden door. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U levert dan in: salarisstroken of uitkeringsoverzichten over de laatste 6 maanden of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook stuurt u een door u ondertekende brief met daarop het aantal mensen dat in uw woning woont en hun leeftijden.

 

Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag en alle benodigde gegevens binnen hebben. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat.