Veelgestelde vragen over de huurverhoging

De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat goedkopere huurwoningen beschikbaar komen en blijven voor de lagere inkomens. Door de huur van huurders met een hoger inkomen te verhogen, komen er weer meer huurwoningen vrij voor lagere inkomens. Ook moeten woningcorporaties miljoenen euro’s afdragen aan het rijk vanwege de verhuurderheffing. Om deze extra uitgave te betalen moeten we bezuinigen, maar ook onze inkomsten verhogen. Het geld dat overblijft gebruiken wij om onze woningen en wijken veilig en leefbaar te houden.

Dat hangt af van uw inkomen. Voor de huurverhoging in 2019 is gerekend met uw bruto jaarinkomen van 2017:  

 • € 42.436,- of lager? Dan is uw huurverhoging 1,6%

 • € 42.436,- of hoger? Dan is uw huurverhoging 5,6% (inclusief 1,6% inflatie)

Heeft u een parkeerplaats of garage? Dan krijgt u per 1 juli een huurverhoging van 1,6%.

 1. Het inflatiepercentage van 1,6%. Dit percentage is voor iedereen gelijk.

 2. Bij huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436,- komt er een opslag van 4% bovenop. Deze huishoudens krijgen dus een totale verhoging van 5,6%

Elk jaar gaat de huurverhoging in per 1 juli. Voor 1 mei moeten wij u over de huurverhoging informeren. 

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt voor alle huishoudens met een bruto huishoudinkomen vanaf € 42.436,- (peiljaar 2017) per jaar. Uw bruto huishoudinkomen bepaalt hoeveel huurverhoging u krijgt.

Het huishoudinkomen is het inkomen van alle personen die op uw adres wonen per 1 juli 2019. Dit is waar de Belastingdienst naar kijkt.

 • Was uw kind op 1 januari 2019 jonger dan 23 jaar? Dan telt het inkomen boven het niveau van het wettelijk minimumloon mee. Het actuele minimumloon leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Was uw kind op 1 januari 2019 23 jaar of ouder? Dan telt het hele inkomen mee.

Uw huishoudinkomen bepaalt hoeveel huurverhoging u krijgt. Omdat het huishoudinkomen van 2018 nog niet definitief bekend is, kijkt de Belastingdienst naar het huishoudinkomen van 2017 van alle personen die op uw adres wonen per 1 juli 2019.

De huurprijs van woningen met een sloopnominatie wordt niet verhoogd, maar ‘bevroren’. Van woningen met een sloopnominatie is bekend wanneer de woning gesloopt wordt. Huurders die hiermee te maken hebben zijn hiervan op de hoogte. 

Wij mogen uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst. Hierbij zien wij alleen binnen welke inkomensgroep u valt en niet wat u precies verdient. Na de huurverhoging vernietigen wij deze informatie. Er zijn twee inkomensgroepen:

 • Groep 1: huishoudinkomen lager dan € 42.436,-

 • Groep 2: huishoudinkomen meer dan € 42.436,-

U kunt alleen bezwaar maken tegen een extra huurverhoging van 5,6% (inclusief 1,6% inflatie). Uw huishoudinkomen in 2017 was dan hoger dan € 42.436,-.

Op de website van de Rijksoverheid leest u waaraan u moet voldoen om bezwaar te kunnen maken tegen de huurverhoging. Geeft de Rijksoverheid aan dat u bezwaar kunt maken? Dan levert u voor 1 juli het bezwaarschrift van de Huurcommissie bij ons in.

Maakt u bezwaar tegen een huurverhoging van 1,6% of lager? Dan telt uw bezwaar niet. De minimale huurverhoging voor alle huurders is 1,6% (inflatie).

Was uw inkomen in 2017 lager dan € 42.436,- en hebben wij uw huur toch met 5,6% (inclusief 1,6% inflatie) verhoogd? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken met het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie. Het bezwaarschrift stuurt u vóór 1 juli 2019 naar Mijande Wonen, Postbus 232, 7670 AW Vriezenveen. Vanaf 1 juli vragen wij opnieuw uw inkomensverklaring 2017 op bij de Belastingdienst. Dit hoeft u niet te doen.

Geeft de nieuwe inkomensverklaring aan dat uw huishoudinkomen in 2017 lager was dan € 42.436,-? Dan passen wij de huurverhoging aan naar 1,6%.

Geeft de nieuwe inkomensverklaring dezelfde inkomensgroep aan als de eerste inkomensverklaring? Dan kunt u uw bezwaar intrekken. Onze voorgestelde huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaarschrift met beide inkomensverklaringen naar de Huurcommissie. Geeft de Huurcommissie Mijande gelijk over de huurverhoging? Dan betaalt u de procedurekosten van € 25,-.

Was uw huishoudinkomen in 2018 lager dan € 42.436,-? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken met het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie. Het bezwaarschrift stuurt u vóór 1 juli 2019 naar Mijande Wonen, Postbus 232, 7670 AW Vriezenveen.

Om te bewijzen dat uw inkomen in 2018 lager was, levert u vanaf 1 juli extra informatie bij ons in. Vanaf 1 juli 2019 is uw inkomensverklaring 2018 bekend bij de Belastingdienst. Daarom vraagt u vanaf 1 juli 2019 een inkomensverklaring van 2018 (van alle bewoners van de woning) aan via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Ook vraagt u vanaf 1 juli 2019 een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens aan bij uw gemeente. Hierop staat hoeveel personen ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning per 1 juli 2019. Na ontvangst levert u de inkomensverklaring(en) 2018 en het uittreksel van de Gemeente zo snel mogelijk bij ons in.

Blijkt uit deze gegevens dat uw huishoudinkomen in 2018 niet lager was dan € 42.436,-? Dan kunt u uw bezwaar intrekken. Onze voorgestelde huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaarschrift met de inkomensverklaring(en) en het uittreksel van de Gemeente naar de Huurcommissie. Geeft de Huurcommissie Mijande gelijk over de huurverhoging? Dan betaalt u de procedurekosten van € 25,-.

In dit geval kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wel kunt u een huurverlaging voorstellen als uw inkomen na één of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen is gedaald. Hiervoor moet u de volgende formulieren aanleveren:

 • Het formulier ’voorstel tot huurverlaging’ van de Huurcommissie.

 • Lever de drie nieuwste loonstroken in van alle bewoners van de woning.

 • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente. Hierop staat hoeveel personen ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning.

De voorwaarden en hoe u een voorstel tot een (inkomensafhankelijke) huurverlaging aanvraagt, leest u op de website van de Huurcommissie.

Dan betaalt u met terugwerkende kracht alsnog de huurverhoging vanaf 1 juli 2019 en betaalt u de procedurekosten van € 25,-. Klik hier voor meer informatie over de Huurcommissie.

Is de Huurcommissie het eens met uw bezwaar tegen de huurverhoging? Dan sturen wij u een nieuw voorstel voor de huurprijs vanaf 1 juli 2019. Klik hier voor meer informatie over de Huurcommissie.

Zolang uw bezwaarschrift nog niet is afgehandeld gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet in. De basishuurverhoging van 1,6% (inflatie) gaat wel in. Blijkt dat u het inkomensafhankelijke deel wel moet betalen? Dan wordt dit met terugwerkende kracht in één keer bij u in rekening gebracht.

Gehandicapten en chronisch zieken krijgen een huurverhoging van 1,6% (inflatie). Dit is de minimale huurverhoging voor alle huurders. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u Mijande gemachtigd om de huur altijd automatisch af te schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat het huurbedrag per 1 juli 2019 wordt aangepast.

Per 1 juli 2019 ontvangt u een AcceptEmail met het nieuwe huurbedrag.

Betaalt u bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank? Dan moet u ervoor zorgen dat u per 1 juli 2019 het juiste huurbedrag betaald.

Dan hoeft u niets te doen. De nieuwe huurprijs wordt door Mijande Wonen bij de Belastingdienst aangeleverd voor de berekening van de jaarlijkse huurtoeslag. Let op: de hoogte van de huurtoeslag wordt niet gelijk aangepast. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 2019 krijgt u de definitieve berekening. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Ontving u als huurder vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag? Dan houdt u recht op huurtoeslag. U ontvangt alleen geen huurtoeslag over het gedeelte boven de huurtoeslaggrens.

Huurders die verrekenbare servicekosten betalen krijgen vóór 1 juli 2019 een overzicht met de eventuele nieuwe servicekosten. 

Veelgestelde vragen over huren

Bij het tekenen van uw huurcontract ontving u de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten die te maken hebben met het gebruik van de woning. Deze rechten en plichten zijn bepaald door de wet. Hieraan moeten u en Mijande zich houden.

Wij wensen u veel sterkte met uw verlies. U kunt in de woning blijven wonen als:

 • U als medecontractant op het contract staat.
 • Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Volgens de wet bent u automatisch medehuurder van de woning. Lever in dit geval uw huwelijksakte bij ons in.
 • Of als u de afgelopen twee jaar als medebewoner op dit adres heeft gewoond. Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.

Gegevens mailt u naar klantenservice-at-mijande.nl.

Voldoet u aan één van bovenstaande voorwaarden?
Dan passen wij het contract aan op uw naam. Moeten de betaalgegevens gewijzigd worden? Geef dit aan ons door.

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden?
Dan heeft u geen wettelijke rechten en plichten op de woning. Dit betekent dat u helaas niet kunt blijven wonen. De erven van de overleden huurder moet de huur van de woning opzeggen.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Wij wensen u veel sterkte met uw verlies. Als (inwonend) kind bent u geen medehuurder. Dit betekent dat u geen recht heeft op de woning bij overlijden van uw ouder(s). U kunt alleen blijven wonen als u aan deze punten voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont al uw hele leven in het ouderlijk huis. Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.
 • Uw inkomen past bij de (nieuwe) huurprijs van de woning. U levert een inkomensverklaring bij ons in.
 • Er is geen overlast of huurachterstand (geweest).
 • De woning staat niet op de planning voor verkoop of sloop.
 • De woning niet in een herstructureringsgebied ligt.

Deze gegevens mailt u naar klantenservice-at-mijande.nl.

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs. De opzegtermijn van het huurcontract van uw ouder(s) is een maand.

Voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan kunt u helaas niet blijven wonen. De erven van uw ouder(s) moet de huur van de woning opzeggen. Vanaf het moment van het overlijden van uw ouder(s) kunt u nog zes maanden blijven wonen.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Als (inwonend) kind bent u geen medehuurder. Dit betekent dat u geen recht heeft op de woning als uw ouder(s) verhuizen. Als kind kunt u alleen blijven wonen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw ouder(s) verhuizen naar een verpleeghuis. Het verhuizen naar een seniorenwoning of een ander woningtype telt niet.
 • U woont al uw hele leven in het ouderlijk huis (bij voorkeur langer dan 35 jaar). Om dit te laten zien vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en levert deze bij ons in. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont.
 • Uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning. U levert een inkomensverklaring bij ons in.
 • Er is geen overlast of huurachterstand (geweest).
 • De woning staat niet op de planning voor verkoop of sloop.
 • De woning ligt niet in een herstructureringsgebied.

Gegevens mailt u naar klantenservice-at-mijande.nl.

Voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuw huurcontract met een nieuwe huurprijs. De opzegtermijn van het huurcontract van uw ouder(s) is een maand.

Voldoet u niet aan alle bovenstaande voorwaarden?
Dan kunt u helaas niet blijven wonen. Uw ouders moeten de huur van de woning opzeggen.

Let op: krijgt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

 

Verhuist u tijdelijk naar een andere woonplaats of een ander land? Dan mag u uw woning niet zelf onderverhuren. Ook gaan wij niet akkoord met verhuring via Airbnb.

Wel kunt u huisbewaring aanvragen bij Mijande. Dit betekent dat iemand anders tijdelijk uw woning huurt. De persoon die uw woning tijdelijk huurt heet een huisbewaarder. Een voorwaarde is dat u zelf een huisbewaarder vindt. Mijande sluit een tijdelijk contract af met de huisbewaarder. Huisbewaring vraagt u aan via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Daar kunt u bij 'Direct regelen' via de 'Algemene vraag' uw aanvraag indienen. Hierin noemt u:

 • De reden van de aanvraag.
 • De periode dat de huisbewaarder in uw woning woont. Zodra u terugkomt verlaat de huisbewaarder de woning.
 • Uw correspondentieadres.
 • En de persoonlijke gegevens van de huisbewaarder.

Verhuist u uiteindelijk niet terug naar uw woning? Dan kan de huisbewaarder niet blijven wonen. In dit geval zegt u de huur van uw woning op. De woning wordt dan te huur aangeboden op onze website voor alle woningzoekenden.

U mag altijd bij uw partner inwonen. Als medebewoner heeft u alleen geen rechten, daarvoor moet u medehuurder zijn. Kijk voor meer informatie hierover bij de volgende vraag: 'kan ik medehuurder worden en hoe vraag ik dit aan?'

Let op: ontvangt u huur- en/of zorgtoeslag? Geef veranderingen dan ook zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag wordt dan aangepast. Zo voorkomt u dat u later veel geld moet terugbetalen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
Dan bent u automatisch medehuurder van de woning. Mail uw huwelijksakte naar klantenservice-at-mijande.nl. Wij melden u aan als medecontractant en zorgen ervoor dat u post op beide namen ontvangt. De huurprijs blijft hetzelfde.

Gaat u samenwonen of heeft u een samenlevingscontract?
Dan bent u niet automatisch medehuurder van de woning. Dit betekent dat u geen recht heeft op de woning bij het uit elkaar gaan of overlijden van uw partner. Na twee jaar samenwonen op het adres van uw partner kunt u medehuurder worden. Schrijft u zich bij samenwonen daarom direct bij de gemeente in op het adres van uw partner. Na twee jaar vraagt u bij uw gemeente een overzicht van de BRP (Basisregistratie Personen) aan en mailt deze naar klantenservice-at-mijande.nl. Hierop staat sinds wanneer u op dit adres woont. De huurprijs blijft dan hetzelfde.

Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

Bij het aangaan van een nieuw contract betaalt u de huur altijd via automatische incasso. Tijdens het tekenen van het contract geeft u Mijande toestemming om de huur iedere maand automatisch van uw rekening af te schrijven. De afschrijving doen wij altijd op de eerste dag van de maand. Is een automatische betaling van de huur voor u niet mogelijk? Neem dan contact met ons op om een andere manier van betalen af te spreken.

Mijande schrijft op de eerste dag van iedere maand de huur automatisch van uw rekening. Soms duurt het een aantal dagen voordat u de afschrijving van uw rekening ziet. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd bij uw bank.

Voorbeeld:
Op 1 maart schrijven wij de huur van maart automatisch van uw rekening.

Het rekeningnummer is: NL 84 BNGH 0285 1705 97.

Noem bij een overboeking altijd uw relatienummer en/of het adres en zet er duidelijk bij om wat voor betaling het gaat, bijvoorbeeld 'huurbetaling oktober 2018'.

Als u de huur niet (op tijd) betaalt ontstaat er een betaalachterstand.

Zes dagen na het ontstaan van de achterstand ontvangt u een herinneringsbrief
Hierin vragen wij u de huurachterstand zo snel mogelijk te betalen. U krijgt een aanmaning (laatste herinnering) als u de huurachterstand niet voor de genoemde datum betaalt.

14 dagen na het ontstaan van de achterstand ontvangt u een aanmaning (laatste herinnering)
Dit is acht dagen na de eerste herinneringsbrief. Een aanmaning ontvangt u alleen als u de achterstand niet betaalt voor de genoemde datum in de eerste herinneringsbrief.

Bij het niet betalen van de aanmaning gaan wij naar de deurwaarder
Deze kosten brengen wij bij u in rekening. Uiteindelijk leidt het niet betalen van de huur tot het stopzetten van uw huurcontract en ontruiming van de woning.

Om een betaalachterstand te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt
Neem daarom altijd meteen contact met ons op via 088 – 807 07 00 als u betaalproblemen heeft. 

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl ziet u of u een betaalachterstand heeft. Ook kunt u hier makkelijk en direct achterstanden betalen met iDeal.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bekijken samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. Wij kunnen alleen een regeling met u afspreken als:

 • de achterstand van de huur nog niet bij de deurwaarder ligt.
 • u in de afgelopen twaalf maanden geen betalingsregeling met ons had.
 • u niet meer dan één maand betaalachterstand heeft.

Huurachterstand
Een huurachterstand kunt u in maximaal zes delen (maanden) betalen.

Inloopregeling
In uw huurcontract staat dat u de huur voor de eerste dag van iedere maand betaalt. Voor 1 maart betaalt u bijvoorbeeld de huur van maart. Betaalt u toch iedere maand op een later moment? Dan kunnen wij een inloopregeling met u afspreken, zodat u niet meer achterloopt met betalen. Bij een inloopregeling kunt u de maandhuur in maximaal twaalf delen (maanden) betalen.  

Als u de betalingsregeling automatisch laat afschrijven
Met een automatische incasso start de regeling op de tweede dag van de volgende maand. Daarna schrijven wij op de tweede dag van elke maand de regeling automatisch van uw rekening, totdat de hele regeling betaalt is.

Als u de betalingsregeling zelf wilt overmaken
Bij het afspreken van de betalingsregeling overleggen wij met u wanneer de betalingsregeling start.

U kunt maximaal één keer per jaar een betalingsregeling met ons afspreken.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over de huurprijs en servicekosten

De kale huur is de huur die u betaalt voor de woning zonder servicekosten, onderhoudsabonnement en mogelijke andere kosten. Dit heet ook wel de netto huur. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw kale huur is.

De subsidiabele huur is de huur die u betaalt inclusief een aantal servicekosten. Wilt u bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen? Dan kan dit alleen over de subsidiabele huur. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw subsidiabele huur is en welke servicekosten u betaalt.

Alleen de servicekosten hieronder tellen mee in de subsidiabele huur. Voor deze servicekosten mag u maximaal € 12,- per onderdeel rekenen met een maximum van € 48,-:

 • Algemene verlichting
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten
 • Complexbeheerder
 • Dienst- en recreatieruimten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De bruto huur is de totale huur die u betaalt voor uw woning. Dit bedrag is inclusief servicekosten, onderhoudsabonnement en mogelijke andere kosten. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw totale huur is.

Woont u in een appartementencomplex? Dan betaalt u elke maand servicekosten. Denk bijvoorbeeld aan centrale schoonmaak-, tuinonderhoud- en huismeesterkosten. U betaalt elke maand een voorschot. Elk jaar kijken wij naar het verschil tussen de service- en stookkosten die u van tevoren betaalde en hoeveel daarvan later precies is gebruikt. Is er een verschil? Dan krijgt u een afrekening (verrekening) van ons. In uw huurcontract of via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl vindt u een omschrijving van uw servicekosten.

De afrekening (verrekening) kunt u elk jaar rond april verwachten. 

Huurtoeslag aanvragen kan alleen over de subsidiabele huur. Dit is de huur van de woning die u betaalt inclusief een aantal servicekosten. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel uw subsidiabele huur is en welke servicekosten u betaalt.

Alleen de servicekosten hieronder tellen mee in de subsidiabele huur. Voor deze servicekosten mag u maximaal € 12,- per onderdeel rekenen met een maximum van € 48,-:

 • Algemene verlichting
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten
 • Complexbeheerder
 • Dienst- en recreatieruimten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Een fonds is een verzekering die u bij Mijande heeft. Mijande kent drie fondsen:

 • Glasfonds
  U bent verzekerd voor glasschade aan de buitenkant van uw woning. Hieronder vallen alle soorten glasbreuk voor enkel- en dubbelglas. Heeft u de beglazing zelf geplaatst of het glas expres gebroken? Dan bent u niet verzekerd voor de schade. 
   
 • Rioolfonds
  Normaal zorgt een huurder zelf voor het schoonhouden en ontstoppen van het riool. Omdat rioolverstoppingen vaak voorkomen, heeft Mijande een rioolfonds voor alle huurders.
   
 • Dakgotenfonds
  Normaal houdt een huurder zelf de dakgoten schoon. Mijande vindt het goed afvoeren van hemelwater belangrijk en heeft daarom een dakgotenfonds voor alle huurders

Glasschades, riool- en dakgootverstoppingen komen vaak voor. Normaal zijn deze reparaties voor uw eigen rekening. Omdat deze kosten hoog zijn, heeft Mijande een glas-, riool- en dakgotenfonds voor alle huurders. Voor deze fondsen betaalt u maandelijks een laag bedrag, zodat u 24 uur per dag geholpen kunt worden.

Mijande mag deze fondsen voor alle huurders verplichten. De voorwaardes voor Mijande zijn:

 • Een fonds (contract) voor een grote groep is goedkoper dan een los contract. Hierdoor zijn huurders goedkoper uit.
 • Het verschil tussen de totale ‘fondskosten’ die huurders samen in een jaar betalen en de totale kosten die dat jaar echt zijn gemaakt, gaan mee naar het volgende jaar. Hierdoor worden de fondskosten ieder jaar verlaagd of verhoogd.

De totale kosten zijn € 3,20 per maand. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel u per fonds betaalt. De kosten van deze fondsen worden ieder jaar verlaagd of verhoogd. 

De streefhuur is de huurprijs die volgens Mijande past bij de kwaliteit van uw woning. Ook bepaalt de streefhuur hoe hoog uw jaarlijkse huurverhoging mag zijn. Gemiddeld is de streefhuur van de maximale huurprijs die Mijande mag vragen 65% in de Gemeente Twenterand en 70% in de Gemeente Dinkelland.

Het wettelijke WWS (woningwaarderingsstelsel) laat in punten de kwaliteit van een huurwoning zien. Elk onderdeel van een woning krijgt een aantal punten. Denk aan onderdelen als de oppervlakte en isolatie van uw woning, het bouwjaar, het type woning en mogelijke (door uzelf gedane) aanpassingen.

De totale punten bepalen de maximale huurprijs van een woning. Dit is de huurprijs die een woningcorporatie maximaal mag vragen. Er is een landelijke afspraak die aangeeft hoeveel huur een woningcorporatie mag vragen voor een puntenaantal. De WWS-punten worden elk jaar opnieuw bepaald. Woningcorporaties zijn niet meer verplicht om het aantal WWS-punten te noemen bij de jaarlijkse huurverhoging.

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft. Bij vrije sector woningen bepaalt de verhuurder zelf de hoogte van de huurprijs en is er geen maximale huurprijs. Kijk voor meer informatie over de puntentelling op de website van de Rijksoverheid.

De woningwaardering, zie vraag 'Wat zijn WWS-punten en hoeveel punten heeft mijn woning', van uw woning bepaalt de hoogte van uw huur. Bij vrije sector woningen bepaalt de verhuurder zelf de hoogte van de huurprijs en is er geen maximale huurprijs.

De huurprijs bestaat uit:

Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft en de opbouw van uw huurprijs. Kijk voor meer informatie over de hoogte van uw huurprijs op de website van de Rijksoverheid.

Ja. Neem contact met ons op via 088 – 807 07 00 om een huurspecificatie aan te vragen.

De huurprijs van uw woning is berekend met behulp van de woningwaarderingspunten. Bent u het niet eens met de huurprijs of heeft u vragen over de berekening hiervan? Laat het ons weten via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Bent u na contact met ons niet tevreden? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om uw huurprijs te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten voor u verbonden.

 

Een verschil in huurprijs tussen u en de buren kan liggen aan verschillende dingen:

De punten van uw woning
De woningwaardering is een puntensysteem die de hoogte van uw huur bepaalt. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de prijs is die een corporatie mag vragen. Mijande vraagt gemiddeld tussen de 65% (in de gemeente Twenterand) en 70% (in de gemeente Dinkelland) van de huur die maximaal gevraagd mag worden. Het kan zijn dat de woning van uw buren bijvoorbeeld geen cv of dubbele beglazing heeft, terwijl uw woning dit wel heeft. Dan heeft de woning van uw buren minder punten en kan de huur goedkoper zijn.

De woonduur
De woonduur bepaalt ook hoeveel huur u betaalt. In het verleden vroegen woningcorporaties vaak minder huur dan tegenwoordig.

Uw inkomen
Uw huishoudinkomen bepaalt hoeveel huurverhoging u jaarlijks krijgt. Dit heeft invloed op de hoogte van de huurprijs die u betaalt.

Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u hoeveel WWS-punten uw woning heeft en de opbouw van uw huurprijs. Kijk voor meer informatie over de hoogte van uw huurprijs op de website van de Rijksoverheid.

|  Ik huur Huren en huur betalen
Bekijk meer artikelen die ook gelinkt zijn aan het begrip: