Bekijk het overzicht voor passend toewijzen

In het overzicht hieronder ziet u op welke huurprijzen u mag reageren. Dit heeft te maken met uw huishoudgrootte en inkomen.

 

Let op! Om uw inkomen te bepalen leveren u (en indien van toepassing: uw partner/medecontractant) de nieuwste inkomensverklaring van de Belastingdienst bij ons in. De inkomensverklaringen van de Belastingdienst zijn altijd gebaseerd op het voorgaande jaar. Om uit te rekenen hoeveel u dit jaar verdient, rekenen wij met een wettelijke 'index' (extra bedrag) over het verzamelinkomen dat op de inkomensverklaring staat. Dat totale bedrag bepaalt op welke huurprijzen u mag reageren.

Woningcorporaties moeten van de overheid sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat uw inkomen en huishoudgrootte volgens de regels moeten passen bij de huurprijs van de woning. U kan daarom niet op alle woningen reageren. 

Heeft u een inkomen boven de € 27.725 (1 persoons) of boven de € 37.625 (meerpersoons) (prijspeil 2024) dan kan een corporatie verschillend omgaan met de toewijzing van woningen. 

 

Passend aanbod
Als u inlogt op WoningHuren.nl ziet u bij het 'Passend aanbod' automatisch de woningen die passen bij uw inkomen en waar u op kunt reageren. Kijk ook altijd goed naar de voorwaarden die in de advertentie vermeld staan (is de woning alleen voor jongeren? Of alleen voor senioren?). Neem bij twijfel contact op met de corporatie die de woning aanbiedt.

Het is belangrijk dat uw gegevens bij WoningHuren.nl altijd kloppen. Wijzigen uw gegevens? Pas deze dan direct aan op uw inschrijving. 

 

Inkomensvoorwaarden 2024

In dit overzicht kunt u makkelijk en snel zien welke huurprijzen passend zijn bij uw inkomen.