Mijande Wonen

Samen bouwen aan Dorpskracht!

Mijande Wonen is een woningcorporatie in noordoost Twente. Wij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 5.000 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand. Mijande staat voor Mij en de Ander. Wij zijn er voor u.

 

Onze bedoeling

Wij zijn er voor iedereen die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Samen met huurders en partners zorgen we dat wonen op het Twentse platteland prettig, veilig en betaalbaar is en blijft. Dat onze woning een echt thuis is voor onze huurder. Daar gaat het ons om! Om dit te bereiken werken wij met ons hoofd: ‘gezond boeren verstand’ en vanuit ons hart. Dat noemen wij: Samen bouwen aan Dorpskracht!

 

Onze klantwaarden

Wij staan dicht bij u en u staat dicht bij ons.

Ieder mens (huurder) is gelijkwaardig, iedere individu is uniek.

U weet bij ons waar u aan toe bent.

Ons werk houdt niet op bij de voordeur.

Klein moeite, groot plezier!

 

 

Mijande Wonen wil haar klanten meer bieden dan wonen alleen
De woningvoorraad vormt niet het belangrijkste uitgangspunt van handelen, maar juist het bieden van (meer) keuzemogelijkheden aan de klant. Mijande Wonen vindt het belangrijk dat de klant zelf invloed kan uitoefenen en zich betrokken voelt wat betreft de eigen woning, de woonomgeving, de inhoud van onderhoudsprogramma's, het beheer van woningen én de leefbaarheid en ontwikkelingen in wijk, buurt en dorp.

Sponsoring

Mijande Wonen doet niet aan sponsoring. Wij zijn namelijk gebonden aan de regels hierover in de Woningwet. Deze wet staat sponsoring door woningcorporaties niet meer toe.

 

Wat is wel mogelijk?

Ons motto is “samen bouwen aan Dorpskracht!’.  Dat betekent dat we in coproductie met bewoners,  belanghebbenden en onze partners bouwen we aan vitale dorpen en kernen in Noord-Oost Twente. Wij mogen vanuit de wet in beperkte mate initiatieven van onze huurders financieel ondersteunen. Woningcorporaties mogen namelijk investeren in de directe woonomgeving van huurders met als voorwaarde dat de investeringen ten goede komen aan deze huurders. Wij mogen ook bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving, in en om het eigen bezit. Heeft u een idee of wilt u juist dat er eens iemand met u meedenkt over wat uw buurt prettiger kan maken? Neem dan contact op met ons. Als maatschappelijk ondernemer voelen we ons zeer betrokken bij onze omgeving en we denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken.

Steeds meer digitaal

Door middel van een uitgebreid automatiseringssysteem, waarin de klantcontacten van Mijande Wonen kunnen worden gevolgd, geregistreerd en geanalyseerd, leert Mijande Wonen de klant steeds beter kennen. Hierdoor kunnen nieuwe producten zinvol worden ontwikkeld en oude verbeterd. Daarnaast zullen steeds meer diensten digitaal beschikbaar komen. Zoals het inschrijven op huurwoningen en het indienen van een reparatieverzoek (en het zelf inplannen van een afspraak met een monteur). Zo is de klant niet langer gebonden aan kantoortijden voor het maken van een afspraak.

Facturen digitaal

Wilt u uw facturen digitaal naar ons sturen? Het mailadres is: crediteurenadministratie-at-mijande.nl.
Dit bespaart u portokosten én het is beter voor het milieu.

Zorg dat uw factuur aan onze voorwaarden voldoet
Mijande Wonen accepteert alleen nog facturen, die voldoen aan de voorwaarden genoemd in de "factuurvereisten". Dit is nodig om uw factuur digitaal te kunnen verwerken.

Voldoet uw factuur hier niet aan? Dan sturen wij deze aan u terug met het verzoek om een factuur te sturen, die wél voldoet aan de voorwaarden. 

Stortingstabel
Bent u verplicht in het gebruik van een G-rekening? In de stortingstabel staat een indicatie loonkostenbestanddeel als een percentage van de onderaanneemsom. Gebruikt u deze voor het berekenen van het bedrag dat op de G-rekening gestort moet worden.