Samen maken we het verschil!

Visie

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft.

Missie
Daar dragen wij aan bij door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te bieden. Wij zetten in op toekomstbestendig wonen en richten ons op de woning en directe woonomgeving. Hieraan werken wij samen met huurders en partners in Twente.

 

Kernwaarden
Aan de basis van onze visie en missie liggen onze waarden. Deze staan voor onze overtuigingen over hoe wij als woningcorporatie onze verantwoordelijkheid nemen. Deze zijn bepalend bij de keuzes die wij maken.

 

Zichtbaar–en daarmee toegankelijk voor huurders en partners
Doortastend– om te doen wat nodig is
Verbindend–om samen meer te bereiken
Werken met aandacht –om elkaar te begrijpen en zo het verschil te maken

 

ONZE LEIDENDE PRINCIPES

Wij vinden het belangrijk om herkenbaar te zijn in hoe wij handelen. Dat betekent dat bij alles wat wij doen, de volgende principes leidend zijn voor onze houding en gedrag.

  • Wij maken zaken concreet en eenvoudig.
  • Wij kiezen voor een persoonlijke manier van werken om zo de relatie te verdiepen.
  • Wij werken samen om doelen te bereiken.
  • Wij gebruiken begrijpelijke taal en werken met heldere procedures.
  • Wij tonen lef door gewoon te beginnen en zo zaken in gang te zetten.
  • Wij werken efficiënt zodat waardevolle tijd en middelen aan de huurder besteed kan worden.
  • Wij werken met passie, trots en plezier.

Sponsoring

Mijande Wonen doet niet aan sponsoring. Wij zijn namelijk gebonden aan de regels hierover in de Woningwet. Deze wet staat sponsoring door woningcorporaties niet meer toe.

 

Wat is wel mogelijk?

In coproductie met bewoners,  belanghebbenden en onze partners bouwen we aan vitale dorpen en kernen in Noord-Oost Twente. Wij mogen vanuit de wet in beperkte mate initiatieven van onze huurders financieel ondersteunen. Woningcorporaties mogen namelijk investeren in de directe woonomgeving van huurders met als voorwaarde dat de investeringen ten goede komen aan deze huurders. Wij mogen ook bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving, in en om het eigen bezit. Heeft u een idee of wilt u juist dat er eens iemand met u meedenkt over wat uw buurt prettiger kan maken? Neem dan contact op met ons. Als maatschappelijk ondernemer voelen we ons zeer betrokken bij onze omgeving en we denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken.

Facturen digitaal

Wilt u uw facturen digitaal naar ons sturen? Het mailadres is: crediteurenadministratie-at-mijande.nl.
Dit bespaart u portokosten én het is beter voor het milieu.

Zorg dat uw factuur aan onze voorwaarden voldoet
Mijande Wonen accepteert alleen nog facturen, die voldoen aan de voorwaarden genoemd in de "factuurvereisten". Dit is nodig om uw factuur digitaal te kunnen verwerken.

Voldoet uw factuur hier niet aan? Dan sturen wij deze aan u terug met het verzoek om een factuur te sturen, die wél voldoet aan de voorwaarden. 

Stortingstabel
Bent u verplicht in het gebruik van een G-rekening? In de stortingstabel staat een indicatie loonkostenbestanddeel als een percentage van de onderaanneemsom. Gebruikt u deze voor het berekenen van het bedrag dat op de G-rekening gestort moet worden.