Veelgestelde vragen over het zoeken en vinden van een huurwoning

Nee, zonder inschrijving kunt u geen woning huren. Zorg daarom dat u ingeschreven staat en op tijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst inlevert. Dit geldt ook voor het huren van een seniorenwoning.

Meer informatie?

 • Klik hier voor meer informatie over inschrijven.
 • Klik hier voor meer informatie over het aanvragen en inleveren van een inkomensverklaring.

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl reageert u op ons woningaanbod. Bij iedere woning staat tot wanneer u kunt reageren. Het is belangrijk dat:

 • U zelf op tijd reageert.
 • Uw inschrijfgegevens goed zijn.
 • U op tijd de nieuwste inkomensverklaring van de Belastingdienst inlevert van u en uw partner. Uw gezamenlijke inkomen moet passen bij de huurprijs van een woning (klik hier voor meer informatie).

U kunt geen rechten ontlenen aan foute (persoonlijke) gegevens of het niet op tijd reageren op woningen. 

Nadat u zich heeft inschreven als woningzoekende, is het belangrijk dat u een aantal zaken regelt voordat u reageert op een woning:

 • Bekijk of uw inschrijfgegevens nog kloppen. Reageert u op een woning en bent u de nieuwe kandidaat? Dan sturen wij een voorlopige toewijzing. Als wij u niet kunnen bereiken of uw gegevens kloppen niet, dan gaan wij verder met de volgende kandidaat. Zorg daarom dat u veranderingen in uw gegevens altijd direct aanpast.
   
 • De nieuwste inkomensverklaring of definitieve aanslag van u en uw partner levert u voor de sluitingsdatum van de advertentie bij ons in. Daarom staat uw verzamelinkomen. Uw gezamenlijke inkomen moet passen bij de huurprijs van een woning (klik hier voor meer informatie). Is de inkomensverklaring of definitieve aanslag van dit jaar nog niet bekend? Dan levert u de inkomensverklaring van het vorige jaar bij ons in. U bent zelf verantwoordelijk dat u op tijd een inkomensverklaring inlevert. Bent u kandidaat voor een woning, maar heeft Mijande geen inkomensverklaring(en)? Dan gaan wij verder met de volgende kandidaat.

Een inkomensverklaring van u en uw partner vraagt u online of telefonisch aan bij de Belastingdienst. De inkomensverklaring zijn wij nodig om uw (gezamenlijke) inkomen te bepalen, omdat uw inkomen moet passen bij de huurprijs van een woning.

Zo vraagt u een inkomensverklaring aan:

 • Met uw DigiD download u direct een inkomensverklaring via Mijn Belastingdienst.
 • Met uw BSN nummer vraagt u een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon: 0800-0543. U ontvangt de inkomensverklaring(en) binnen vijf werkdagen in huis.

Na ontvangst mailt u de inkomensverklaring(en) naar: wonen-at-mijande.nl.

Ja. Ook als u geen inkomen heeft levert u een inkomensverklaring bij ons in. Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat dat uw inkomen € 0,- of onbekend is.

Lever dan bij uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst ook de drie nieuwste loonstroken aan. Deze mailt u naar: wonen-at-mijande.nl. Elke vorm van inkomen telt mee. Houd er ook rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag.

Controleer eerst of u door uw inkomensdaling- of stijging in een andere inkomensgroep valt via deze link:

Blijft u ondanks het nieuwe inkomen binnen dezelfde inkomensgroep?
Dan hoeft u geen extra gegevens in te leveren. De nieuwste inkomensverklaring van u (en uw partner) is voldoende. Zorg dat u deze altijd bij de hand heeft.

Valt u met uw nieuwe inkomen in een andere inkomensgroep?
Zorg er dan voor dat u altijd de nieuwste inkomensverklaring(en) én de 3 laatste loonstroken of een overzicht van uw uitkering bij de hand heeft. Elke vorm van inkomen telt mee. Heeft u gereageerd op een woning en krijgt u van ons een email met de vraag uw inkomensgegevens in te leveren? Dan moet u deze gegevens direct kunnen inleveren.

Heeft u hulp nodig bij het uitrekenen van uw nieuwe inkomen? Neem dan contact met ons op.

Elke werkdag kunnen er nieuwe woningen op onze website komen. Wanneer een woning wordt opgezegd en er een huisbezoek is geweest, plaatsen wij de woning zo snel mogelijk op onze website. Iedere woning staat vijf dagen online. Binnen deze vijf dagen kunt u als woningzoekende op de woning reageren.

Let op:
Woningen die wij verkopen plaatsen wij woningen niet op onze website. Dit geldt ook voor een aantal bijzondere voorrangssituaties.

U mag reageren op woningen met een huurprijs die past bij uw inkomen. Dit heet passend toewijzen. Dit betekent dat woningzoekenden met een laag inkomen, alleen mogen reageren op woningen met een lagere huurprijs. Hiermee voorkomt de overheid dat huurders met lage inkomens teveel huur betalen en andersom.

Bekijk hier ons overzicht om te zien op welke woningen u mag reageren.

Let op! Soms hebben bepaalde inkomensgroepen voorrang op een huurprijs. Dit hangt af van het inkomen en de huurprijs van de woning. In het overzicht zie u wanneer dit zo is.

Niet-DAEB woningen hebben vanaf het begin een kale huurprijs hoger dan € 752,33 (prijspeil 2021). Met deze woningen is huurtoeslag aanvragen niet mogelijk.

Vrije sector woningen kunnen eerder van de website af zijn dan staat aangegeven
De kandidaat die als eerste reageert en voldoet aan de voorwaarden mag de woning bekijken. De woning wordt dan van de website afgehaald. Wij kijken dus niet naar de inschrijftijd, zoals we wel doen bij andere woningen.

Om een vrije sector woning te huren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. u bent ingeschreven als woningzoekende.
 2. uw netto maandinkomen is minimaal 3x de totale huurprijs.
 3. zorg dat u uw drie laatste loonstroken (en die van uw partner) bij de hand heeft. Deze moet u direct kunnen inleveren wanneer u van ons een email ontvangt met de vraag dit te doen.
 4. uw persoonlijke en contactgegevens staan goed in uw inschrijving. Wilt u uw gegevens controleren of veranderen? Klik dan hier..
 5. accepteert u de woning? Dan huurt u de woning minimaal één jaar. Binnen dat jaar kunt u het huurovereenkomst niet opzeggen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd reageren op de woning en het goed invullen van uw gegevens! Kunnen wij u bijvoorbeeld niet bereiken of levert u niet tijdig de gevraagde inkomensgegevens aan? Dan gaan wij verder met de volgende kandidaat. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

   

U mag zo veel en zo vaak als u wilt reageren op ons woningaanbod. Reageert u op meerdere woningen tegelijk? Houdt u er dan rekening mee dat u voor één woning een aanbieding kunt krijgen als u in aanmerking komt. U kunt niet voor meerdere woningen tegelijk een aanbieding krijgen.

Heeft u een reactie geplaatst op een woning en wilt u er toch liever vanaf zien? Dan kunt u, zolang de woning nog online staat, zelf uw reactie intrekken via uw persoonlijk pagina op mijnmijande.nl.

Een woning staat vijf dagen op onze website. Daarna bekijken wij alle binnengekomen reacties. De woningzoekende met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen krijgt een aanbieding per mail.

Een woning die direct te huur is kan korter dan vijf dagen op onze website staan. Dit komt voor als er geen kandidaten zijn, omdat het inkomen van kandidaten niet past of de woning wordt geweigerd. In dit geval plaatsen wij de woning opnieuw vijf dagen op onze website. De kandidaat die als eerste reageert met een passend inkomen krijgt dan een aanbieding.

Wanneer een huurder de huur opgezegd gaan wij zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe huurder. Vaak zijn woningen nog bewoond op het moment dat wij deze op onze website zetten. Vanwege de privacy van de huurder maken wij geen foto’s van de binnenkant van een woning.

Staat een woning al leeg als wij deze op onze website plaatsen? Dan proberen wij bij de advertentie ook foto’s van de binnenkant te laten zien. 

Mijande kent geen precieze wachttijd voor een woning. De wachttijd hangt af van hoe populair een woning is en wie reageert. De meeste woningzoekenden vinden tussen zes maanden en twee jaar een woning bij Mijande. In onze verantwoording ziet u hoe lang de woningzoekende stond ingeschreven die een woning heeft gekregen.

Mijande kent geen precieze wachttijd voor een woning. De meeste woningzoekenden vinden tussen zes maanden en twee jaar een woning bij Mijande. Dit hangt af van hoeveel woningzoekenden er reageren op een woning en van de volgende punten:

 1. Als eerste bekijken wij de reactie van de woningzoekende met de oudste inschrijving.
 2. Daarna kijken wij of er aanvullende voorwaarden zijn voor de woning zoals voorrang voor jongeren tot 23 jaar of ouderen.
 3. Ook kijken wij of woningzoekenden uit andere inkomensgroepen voorrang hebben. Klik hier voor meer informatie.
 4. De kandidaat die als eerste aan deze punten voldoet krijgt email met het verzoek om de inkomensgegevens in te leveren.

 

 

Als de woning niet meer op onze website staat kunt u zien op welke plaats u bent gekomen. Hiervoor moet u inloggen op uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Om te bepalen wie de woning mag bekijken, kijken wij naar de volgende punten:

 1. Inschrijving
  Als eerste bekijken wij de reactie van de woningzoekende met de oudste inschrijving.
  Voorbeeld: Staat wanneer u inlogt bij ‘resultaat’ een één? Dan heeft u de oudste inschrijfdatum. Staat u bijvoorbeeld op plek negen? Dan zijn er acht kandidaten voor u die langer staan ingeschreven. Per woning kan het verschillen op welke plaats u komt.
 2. Aanvullende voorwaarden
  Daarna kijken wij of er aanvullende voorwaarden zijn voor de woning zoals voorrang voor jongeren tot 23 jaar of ouderen.
 3. Inkomensgroepen
  Ook kijken wij of woningzoekenden uit andere inkomensgroepen voorrang hebben op de woning. Dit hangt af van het inkomen en de huurprijs van de woning. Klik hier voor meer informatie.
 4. De kandidaat die als eerste aan deze punten voldoet krijgt een email met het verzoek om de inkomensgegevens in te leveren.
   

Let op!

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het goed invullen van uw gegevens! Kunnen wij u bijvoorbeeld niet bereiken of levert u niet tijdig de gevraagde inkomensgegevens aan? Dan gaan wij verder met de volgende kandidaat. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.
 • Krijgt u bericht dat u de woning mag bekijken? Ook daarna kunnen wij u nog uitnodigen voor een intakegesprek en de woning afwijzen.

Heeft u gereageerd op een woning? En bent u de woningzoekende met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen? Dan krijgt u per mail een aanbieding van ons. Daarin staat hoe u een afspraak maakt om de woning te bekijken. Binnen vijf dagen laat u weten of u de woning wilt gaan huren.

Let op: wij kunnen u uitnodigen voor een intakegesprek en uw reactie op een woning nog afwijzen, ook nadat u de woning heeft bekeken.

Via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl ziet u hoeveel reacties er in de afgelopen twee maanden waren op een woning. Ook ziet u daarbij staan welke inschrijfdatum de kandidaat had die de woning kreeg en accepteerde. Hierdoor krijgt u een idee hoeveel interesse er is voor een bepaalde woning of woonplaats en hoe lang u daarvoor ongeveer ingeschreven moet staan.

Staat achter een adres ‘speciale doelgroep’ en geen inschrijfdatum?
Dan is de woning direct naar een kandidaat met voorrang gegaan. Woningen die geschikt zijn voor kandidaten met voorrang plaatsen wij niet op onze website.

Ook kunt u uw eigen woningreacties bekijken
Een overzicht van uw eigen woningreacties vind u op uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. Achter uw reacties ziet u een getal staan. Dit getal geeft aan op welke plaats u bent geëindigd voor deze woning.

Ja. Met een goede reden mag u een woning weigeren, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw inschrijving.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 – 807 07 00.

Dat kan. Wel zijn er een aantal voorwaarden voor het huren van een garage of parkeerplaats:

 • Als eerste moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Mijande en reageren op de garage of parkeerplaats die u graag wilt huren.
 • Bij sommige garages of parkeerplaatsen krijgen bewoners die dichtbij wonen en reageren voorrang.
 • Ook hebben huurders van Mijande voorrang op kopers bij het zoeken van een garage of parkeerplaats.
 • Hierna bepaalt de inschrijfdatum de volgorde van de kandidaten. Heeft u dezelfde inschrijfdatum als een andere kandidaat? Dan krijgt de meest passende kandidaat voorrang.

Nee. Zorg kunt u zelf inkopen bij een zorginstantie. Wel verhuren wij woningen die goed bereikbaar zijn voor zorg. Denk aan gelijkvloerse woningen of appartementencomplexen, die ook goed geschikt zijn voor rolstoelen. Soms kunnen er ook aanpassingen worden gedaan in een woning.

Af en toe heeft Mijande woningen die direct te huur zijn. Bij de woningadvertentie ziet u dan ‘direct te huur’ staan. De kandidaat die als eerste reageert op een direct te huren woning én een passend inkomen heeft mag de woning bekijken. Woningen die direct te huur zijn kunnen daarom korter dan vijf dagen op onze website staan.

Verhuring onder de ‘leegstandswet’ betekent dat een woning binnen enkele jaren wordt gesloopt. Gaan wij een woning verhuren onder de leegstandswet? Dan staat dit bij de advertentie. Vaak is de precieze sloopdatum is dan nog niet bekend. Wel proberen wij aan te geven binnen welke termijn de woning ongeveer wordt gesloopt.

Accepteert u een woning onder de leegstandswet? Dan krijgt u op het moment van slopen geen voorrang op een andere woning. Ook krijgt u geen vergoeding. Wel blijft u ingeschreven als woningzoekende. Voordat de woning gesloopt wordt kunt u dan met uw bestaande inschrijving reageren op een andere woning. Zodra de precieze sloopdatum bekend is laten wij dit aan u weten.

Let op:
de minimale huurtijd van een sloopwoning is zes maanden. Blijkt dat wij de woning eerder nodig zijn dan de sloopdatum? Dan kunnen wij het huurcontract eerder beëindigen.

Klik hier voor meer informatie over het vervolg en de sleuteluitgifte.
 

|  Ik zoek Zoeken en vinden