De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besluiten van de directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Enkele kernfuncties van de Raad van Commissarissen zijn:

Het signaleren en vertalen van maatschappelijke trends naar de organisatie;
Het goedkeuren van de jaarrekening en begrotingen;
Het bewaken van de prestaties van de woningstichting.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Mevrouw L.H.J.M. Sanders
Aandachtsgebied : sociaal/maatschappelijk/volkshuisvesting, op voordracht van huurders
Functie : zelfstandig adviseur

Leden
Mevrouw A. Rosier
Aandachtsgebied : juridisch/sociaal maatschappelijk/volkshuisvesting, op voordracht van huurders
Functie : zelfstandig adviseur en toezichthouder/bedrijfsjurist

De heer G. Verkerk
Aandachtsgebied : financieel/vastgoed
Functie : oud directeur

De heer I. Kahraman
Aandachtsgebied : financieel/ICT
Functie : global client executive

De heer F.G.M. Weusthof
Aandachtsgebied : HRM
Functie : hoofd PZ&O