De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besluiten van de directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Enkele kernfuncties van de Raad van Commissarissen zijn:

Het signaleren en vertalen van maatschappelijke trends naar de organisatie;
Het goedkeuren van de jaarrekening en begrotingen;
Het bewaken van de prestaties van de woningstichting.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

De heer H.W.M. Heijman
Voorzitter
Huis ter Heide
Functie: oud-burgemeester

Mevrouw S. Posthuma,
Volkshuisvesting technisch/juridisch en sociaal maatschappelijk (op voordracht van huurders)
Enschede
Functie: Zelfstandig adviseur en toezicht bedrijfsjurist

Mevrouw L.H.J.M. Sanders
Sociaal/maatschappelijk (op voordracht van huurders)
Gorssel
Functie: zelfstandig adviseur

De heer G. Verkerk
Financieel
Driebergen
Functie: oud-directeur

 

De heer I. Kahraman

Financieel

Rijssen

Functie: global client executive

 

De heer F.G.M. Weusthof

Oldenzaal

HRM

Functie: hoofd PZ&O