De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besluiten van de directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Enkele kernfuncties van de Raad van Commissarissen zijn:

Het signaleren en vertalen van maatschappelijke trends naar de organisatie;
Het goedkeuren van de jaarrekening en begrotingen;
Het bewaken van de prestaties van de woningstichting.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw L.H.J.M. Sanders
Voorzitter
Sociaal/maatschappelijk (op voordracht van huurders)
Gorssel
Functie: zelfstandig adviseur

Mevrouw A. Rosier
Volkshuisvesting technisch/juridisch en sociaal maatschappelijk (op voordracht van huurders)
Enschede/Boekelo
Functie: Zelfstandig adviseur en toezichthouder/bedrijfsjurist

De heer G. Verkerk
Financieel
Driebergen
Functie: oud-directeur

De heer I. Kahraman
Financieel
Rijssen
Functie: global client executive

De heer F.G.M. Weusthof
Oldenzaal
HRM
Functie: hoofd PZ&O