De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besluiten van de directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Enkele kernfuncties van de Raad van Commissarissen zijn:

Het signaleren en vertalen van maatschappelijke trends naar de organisatie;
Het goedkeuren van de jaarrekening en begrotingen;
Het bewaken van de prestaties van de woningstichting.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
De heer G. Verkerk
Aandachtsgebied : Financieel, economisch, volkshuisvestelijk en vastgoedontwikkeling- en beheer
Functie : zelfstandig adviseur


Leden
De heer F.G.M. Weusthof
Aandachtsgebied: HRM
Functie : MT-lid/hoofd PZ&O onderwijsbureau

 

Mevrouw A.G.M. Ermers-Mulder
Aandachtsgebied : Sociaal maatschappelijk, volkshuisvestelijk
Op voordracht huurders
Functie : Zelfstandig adviseur/eigenaar TOP, bureau voor
Interimmanagement, Beleidsadvies en CommunicatieMevrouw M.M. Bijker
Aandachtsgebied: Sociaal maatschappelijk en volkshuisvestelijk/ Vastgoed
Op voordracht huurders
Functie: Directeur domein Stad & Omgeving gemeente Harderwijk

 

De heer R. Dijkhof
Aandachtsgebied: Financieel/ICT
Functie: Accounting Manager