De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besluiten van de directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Enkele kernfuncties van de Raad van Commissarissen zijn:

Het signaleren en vertalen van maatschappelijke trends naar de organisatie;
Het goedkeuren van de jaarrekening en begrotingen;
Het bewaken van de prestaties van de woningstichting.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Mevrouw L.H.J.M. Sanders
Aandachtsgebied : Volkshuisvesting Socaal maatschappelijk (op voordracht huurders)
Voorzitter RvC per 1 juli 2018
Functie : zelfstandig adviseur

Leden
Mevrouw A. Rosier
Aandachtsgebied : Juridisch/Volkshuisvesting/Technisch/Sociaal maatschappelijk (op voordracht huurders)
Functie : Zelfstandig adviseur bestuur en toezicht, jurist en coach

De heer G. Verkerk
Aandachtsgebied : Financieel/Volkshuisvesting/Vastgoedontwikkeling/Ondernemerschap/Vice-voorzitter RvC 
Functie : zelfstandig adviseur

De heer I. Kahraman
Aandachtsgebied : financieel/ICT
Functie : vice president Atos

De heer F.G.M. Weusthof
Aandachtsgebied : Personeel & organisatie
Functie : MT-lid/hoofd PZ&O onderwijsbureau