Om bewoners bij te praten over de stand van zaken en informatie op te halen, stond er eind van deze maand een informatiemarkt gepland. Vanwege de verlengde lockdown kan deze niet doorgaan. De bewonerscommissie, Beltman Architecten en Mijande Wonen zochten de afgelopen periode naar mogelijkheden om bewoners toch te informeren over de plannen voor de wijk.


Er is een aantal manieren waarop we in gesprek gaan met de bewoners. We voeren zo veel mogelijk digitaal (via Teams of beeldbellen) of telefonisch het gesprek met de bewoner(s).

 

Een aantal gesprekken voeren we op locatie. We bouwden een projectwoning coronaproof om door in de woonkamer een tussenwand met plexiglas te plaatsen. Zo kunnen we veilig en verantwoord met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken vinden de komende tijd plaats.

 

Met de bewoners bespreken we de definitieve verkaveling, de definitieve volgorde in de woningtoewijzing, de fasering, de verschillende woningplattegronden en we zijn benieuwd wat bewoners belangrijk vinden als het gaat om hoe de woningen eruit komen te zien. Meer informatie staat op mijande.nl/projecten.

 

Vervolgstappen de ontwikkeling van het plan

Samen met Beltman Architecten en de bewonerscommissie ontwikkelen wij het nieuwe plan op basis van de woonwensen van de bewoners en van de uitgangspunten van Mijande Wonen. De volgende stap is het presenteren van de definitieve plattegronden en de resultaten van de ideeën over hoe de woningen eruit zouden komen te zien (uitstraling). Rond april/mei 2021 presenteren we het definitieve plan, het proces en de planning voor het vervolg. De start van het project (start sloop) staat gepland voor het 3de kwartaal van 2022.  Klik hier voor meer informatie over de fasering.

 

Het stedenbouwkundig plan voor de Oale Bouw gaat over de sloop van 137 woningen en nieuwbouw van 128 woningen. Bij het ontwerp is het bestaande karakter van de wijk uitgangspunt. De wijk heeft lange straten met 2-onder-1-kap-woningen. In het plan vormen deze 2-onder-1-kap-woningen de basis van de wijk.


Om te zorgen voor meer variatie in het woningaanbod én voor de betaalbaarheid van het plan, zijn aan het plan ook rijwoningen toegevoegd. De korte rijtjes met rijwoningen worden ten opzichte van de 2-onder-1-kap-woningen verder van de straat (naar achteren) geplaatst. Hierdoor blijft het straatbeeld bepaald door de 2-onder-1-kap-woningen en ontstaat er ruimte voor een pleintje met plek voor bomen en parkeren. Daarnaast is aan het plan nog een andere manier van wonen toegevoegd: het wonen aan een hofje. In de Borggrevestraat is een hofje met 10 2-onder-1-kap-woningen ontworpen.
 

Het totale plan bestaat uit de realisatie van 102 2-onder-1-kap-woningen, 26 rijwoningen en 8 bouwkavels voor de verkoop. In de wijk komen drie typen woningen:
22 eengezinswoningen,44 levensloopbestendige woningen en 62 nultredenwoningen.