De huurverhoging die woningcorporatie Mijande Wonen per 1 juli doorvoert, is bekend. Stichting Huurdersraad Mijande Wonen, vertegenwoordiging van alle huurders, stemde onlangs in met dit voorstel.

Minimale huurverhoging tot € 42.436,-

Mijande Wonen vindt het belangrijk dat huren op het Twentse platteland betaalbaar is en blijft. Daarom kiest de woningcorporatie ervoor om de huurverhoging voor huurders met een inkomen tot € 42.436,- zo laag mogelijk te houden. De huurprijs voor deze inkomensgroep wordt alleen verhoogd met het inflatiepercentage: 1,6%. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland.

Wel extra huurverhoging vanaf € 42.436,-

Huurders met een huishoudinkomen vanaf € 42.436,- krijgen een huurverhoging van 5,6% (dit is inclusief inflatie). Deze groep is vanwege de hoogte van het inkomen niet direct afhankelijk van een sociale huurwoning.

Informatievoorziening

Huurders ontvangen voor 1 mei informatie over de huurverhoging. Klik hier voor de veelgestelde vragen over de huur en huurverhoging.

Voorstel Woonbond voor huurbevriezing en/of -verlaging

De Woonbond stelt op basis van het Sociaal Huurakkoord dat 300.000 huishoudens in aanmerking komen voor huurbevriezing en/of huurverlaging. Het verzoek is gebaseerd op het Sociaal Huurakkoord. Dit Sociaal Huurakkoord wordt wetgeving en is van kracht per 1 januari 2020.

Vanzelfsprekend zal Mijande Wonen vanaf dat moment de wetgeving naleven. Op dit moment is de wetgeving gebaseerd op het eerdere huurakkoord waar huurbevriezing en/of huurverlaging niet in opgenomen is.

Een gesprek? Dat kan altijd!
Bent u van mening dat uw draagkracht niet meer toereikend is om de huur op te kunnen brengen, dan zijn wij altijd bereid om met u persoonlijk in gesprek te gaan. Samen bespreken we dan uw situatie en de mogelijkheden. Neemt u in dat geval telefonisch of per mail contact met ons op voor een afspraak.