De huurverhoging die woningcorporatie Mijande Wonen per 1 juli doorvoert, is bekend. Stichting Huurdersraad Mijande Wonen, vertegenwoordiging van alle huurders, stemde onlangs in met dit voorstel.

Minimale huurverhoging tot € 42.436,-

Mijande Wonen vindt het belangrijk dat huren op het Twentse platteland betaalbaar is en blijft. Daarom kiest de woningcorporatie ervoor om de huurverhoging voor huurders met een inkomen tot € 42.436,- zo laag mogelijk te houden. De huurprijs voor deze inkomensgroep wordt alleen verhoogd met het inflatiepercentage: 1,6%. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland.

Wel extra huurverhoging vanaf € 42.436,-

Huurders met een huishoudinkomen vanaf € 42.436,- krijgen een huurverhoging van 5,6% (dit is inclusief inflatie). Deze groep is vanwege de hoogte van het inkomen niet direct afhankelijk van een sociale huurwoning.

Informatievoorziening

Huurders ontvangen voor 1 mei informatie over de huurverhoging. Klik hier voor de veelgestelde vragen over de huur en huurverhoging.

Voorstel Woonbond voor huurbevriezing en/of -verlaging

De Woonbond stelt op basis van het nieuwe Sociaal Huurakkoord dat 300.000 huishoudens in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing en/of huurverlaging.  Dit nieuwe Sociaal Huurakkoord is echter nog niet van kracht. Het nieuwe Sociaal Huurakkoord wordt mogelijk per 1 januari 2020 nieuwe wetgeving en geldt dan vanaf dat moment. Vanzelfsprekend zal Mijande Wonen vanaf dat moment de wetgeving naleven. Op dit moment is de wetgeving gebaseerd op het eerdere huurakkoord waar huurbevriezing en/of huurverlaging niet in opgenomen is.


Een gesprek? Dat kan altijd!
Bent u van mening dat uw draagkracht niet meer toereikend is om de huur op te kunnen brengen, dan zijn wij altijd bereid om met u persoonlijk in gesprek te gaan. Samen bespreken we dan uw situatie en de mogelijkheden. Neemt u in dat geval telefonisch of per mail contact met ons op voor een afspraak.