Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2021

 

De overheid bepaalde dat de jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen dit jaar niet doorgaat. Huurders ontvingen hier onlangsvan ons een brief over. Hieronder leest u meer informatie.

 

Geen huurverhoging in 2021: Uw huurprijs blijft gelijk

In 2021 voeren wij de jaarlijkse huurverhoging niet door. Dit betekent dat uw huurprijs gelijk blijft.

Ook de servicekosten (zoals het glas- en rioolfonds) veranderen dit jaar niet.

Een uitzondering kan het voorschot op de stookkosten zijn. Het is mogelijk dat dit voorschot bedrag dit jaar nog wel wordt aangepast. Als dat voor u geldt, krijgt u hierover een brief van ons.

 

Recht op huurverlaging?

Dit jaar geldt de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ voor huurders met een laag inkomen en een te hoge huur. De overheid bepaalde dat huurders onder bepaalde voorwaarden recht hebben op huurverlaging. Hierover hebben verschillende huurders van ons bericht gehad en een huurverlaging gekregen.  

Meer informatie over huurverlaging? Klik op de link: https://www.mijande.nl/nieuws/eenmalige-huurverlaging/

 

Vrije sector woning
Huurt u een woning in de vrije sector van ons? Dan geldt dit besluit van de overheid niet voor u. De huurprijzen van vrije sector woningen verhogen wij met 1,4%. Woont u in een vrije sector woning? Dan ontvangt u hier voor 1 mei een brief over van ons.

 

Garage/parkeerplaats

Huurt u garage of parkeerplaats van ons? Dan verhogen we de huur dit jaar niet. U ontvangt binnenkort een brief hierover van ons.