Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. Dit bepaalde de overheid.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden wij bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch kan het zijn dat u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hieronder leest u er meer over.

Goed om te weten: Als uw inkomen in 2019 laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan voor 1 april van ons een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 gedaald is dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging?

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het inkomen en aan de huurprijs van uw woning. Het gaat om het gezamenlijk inkomen van alle mensen in uw huishouden, behalve het inkomen van kinderen tot 27 jaar. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. Het gaat over de netto huurprijs. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

 

Een voorbeeld

Uw huishouden bestaat uit 2 personen en u heeft samen een jaarinkomen van € 29.000. U heeft een netto huur van € 650,25. Wij verlagen dan uw maandelijkse huur met € 17 per maand naar € 633,25.

 

 

Uw huishouden

Totaal inkomen

tot en met (inkomensgrens)

Uw netto huur wordt verlaagd naar

1 persoon

€ 23.725

€ 633,25

1 persoon, met AOW

€ 23.650

€ 633,25

2 personen

€ 32.200

€ 633,25

2 personen, tenminste 1 persoon met AOW

€ 32.075

€ 633,25

3 of meer personen

€ 32.200

€ 678,66

3 personen, ten minste 1 persoon met AOW

€ 32.075

€ 678,66

 

Uw inkomen in 2019 ligt onder de inkomensgrens: u hoeft niets te doen.

Wij maken een lijst van onze sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  € 633,25. Voor deze woningen vragen wij bij de Belastingdienst op welke huurders door hun inkomen in 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging.  De Belastingdienst vermeldt niet het bedrag van uw huishoudinkomen.  Wij horen alleen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in de woning woont.

U ontvangt een brief van de Belastingdienst als de Belastingdienst informatie aan ons verstrekt. Van ons ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen.

 

Wanneer gaat deze huurverlaging in?

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. We doen ons best om de huurverlaging per 1 april 2021 in te laten gaan.

 

Wat betekent dit  voor de huurtoeslag?

Het kan dat u door een lagere huur minder huurtoeslag krijgt en/of met een lager inkomen juist meer huurtoeslag krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
Op de website van de Woonbond staat hierover ook informatie. Daaruit blijkt dat de huurverlaging eigenlijk altijd gunstig is voor de huurder.

 

Ik heb begin april geen brief ontvangen van Mijande Wonen

Als u begin april 2021 geen brief van ons heeft ontvangen, dan komt u niet in aanmerking voor deze huurverlaging.  Dat komt omdat uw inkomen boven de grens ligt of uw huidige huurprijs al lager is. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan kunt u zelf huurverlaging bij ons aanvragen.

 

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

Ook voor u geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging als het inkomen van uw huishouden onder de inkomensgrens valt en uw huur boven de genoemde huur in de bovenstaande tabel ligt Om in aanmerking te kunnen komen voor huurverlaging is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is intussen niet weer gestegen boven de inkomensgrens. Omdat de Belastingdienst over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens heeft, moet u dan zelf  een huurverlaging bij ons aanvragen. Dat kan tot eind 2021. Stuur ons een brief of email naar mail-at-mijande.nl of naar Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen.

De Woonbond heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt die u kunt gebruiken

 

Om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, levert u uw inkomensgegevens bij ons in en geeft u de samenstelling van uw huishouden door. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U levert dan in: salarisstroken of uitkeringsoverzichten over de laatste 6 maanden of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook stuurt u een door u ondertekende brief met daarop het aantal mensen dat in uw woning woont en hun leeftijden.

 

Behandeling van uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag en alle benodigde gegevens binnen hebben. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. U bereikt ons maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 807 07 00. Vanwege de coronamaatregelen zijn onze kantoren gesloten en kunt u deze op dit moment niet bezoeken. Meer informatie over onze actuele opnemingstijden vindt u hier.