Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2,6%?

 

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u tot 1 juli 2023 bij Mijande Wonen bezwaar maken. Omdat wij het overheidsbeleid volgen en maximaal 2,6% huurverhoging vragen, zijn er weinig redenen waarop u bezwaar kunt maken. Leest u daarvoor ook de website van de Woonbond Huurverhoging 2023 | woonbond.nl of de Huurcommissie Home | Huurcommissie

Klik hier voor het formulier

 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging met € 50?

 

De inkomensafhankelijke huurverhoging met € 50 voeren wij door bij 1 persoonshuishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 48.836 en bij meerpersoonshuishoudens hoger dan € 56.513. Het gaat dan om het jaarinkomen in 2021. Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u tot 1 juli 2023 bij Mijande Wonen bezwaar maken. Als u vindt dat de gegevens die wij ontvingen van de Belastingdienst niet kloppen of als uw inkomen in 2022 lager was, kunt u bezwaar maken. Leest u daarvoor ook de website van de Woonbond Huurverhoging 2023 | woonbond.nl of de Huurcommissie Home | Huurcommissie

 

Klik hier voor het formulier

 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van 4,1%?

 

Nee. De overheid heeft bepaald dat vrije sectorwoningen verhoogd mogen worden met 4,1%. Omdat wij geen hogere huurverhoging vragen zijn er geen redenen om bezwaar te maken. Informatie hierover kunt u ook lezen op de website van de Huurcommissie: Maximale huurverhoging 2023 in vrije sector 4,1% | Nieuwsbericht | Huurcommissie