Wij zoeken een ervaren commissaris met hart voor de sociale aspecten van de volkshuisvesting.

Een commissaris die past binnen de RvC. De sfeer is te omschrijven als open en respectvol, leergierig, met aandacht voor elkaar en de organisatie en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en prettige relatie met de bestuurder. Dat geldt ook voor de Huurdersraad en de Ondernemingsraad.

Deze commissaris wordt benoemd op voordracht van de huurders.

á

Klik hier voor het functieprofiel. Ge´nteresseerd? Neem dan contact op met Public Spirit.