Afgelopen maandag plaatsten we het 2de blok met 8 flexwoningen in Weerselo.

Zodra de vergunning definitief is, starten we met de verhuur van deze woningen. We verwachten dat dat in juni is. De flexwoningen verhuren we aan reguliere woningzoekenden, statushouders en inwoners die met spoed tijdelijk een woning nodig hebben. De 4 hoekwoningen zijn nultredenwoningen waarbij alle voorzieningen op de begane grond zijn. Iedere ingeschreven woningzoekende kan reageren op deze woningen. Mensen die vanwege medische redenen een nultredenwoning nodig hebben, krijgen voorrang. 
 

Bent u geïnteresseerd? Hou dan de website van Mijande Wonen in de gaten en zorg dat u ingeschreven staat als woningzoekende. Voor de nultredenwoningen en de 6 woningen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben, geldt dat inwoners uit Weerselo voorrang hebben.