Om de druk op de woningmarkt te verlichten, bouwen Mijande Wonen en gemeente Dinkelland 16 flexwoningen op de grond van Mijande Wonen aan de Pastor Brenninkmeijerstraat in Weerselo. De vergunning is inmiddels door de gemeente Dinkelland verleend. Maandag 20 maart zijn de eerste 8 woningen geplaatst. De volgende 8 komen begin april. De verwachting is dat 16 woningen half mei bewoond kunnen worden. Er komen 2 blokken met ieder 8 woningen. De woningen worden verhuurd aan reguliere woningzoekenden, statushouders en inwoners die met spoed een woning nodig hebben.  

 

We zetten deze woningen in om de druk op de woningmarkt te verlagen  
‘ Mijande Wonen staat voor een maatschappij waarin iedereen een thuis heeft. Wij zijn er voor mensen die zelf lastig woonruimte kunnen regelen. Denk daarbij ook aan mensen die uitstromen uit beschermd wonen, mensen met een medische of sociale urgentie, mensen die met spoed een woning zoeken (bijvoorbeeld na een scheiding) en statushouders. Samen met de gemeente Dinkelland bieden we met deze 16 woningen een oplossing voor deze woningzoekenden. We zetten deze woningen in om de vraag naar tijdelijke woonruimte op te vangen en druk op de woningmarkt te verlagen, ’ licht Melanie Maatman, bestuurder van Mijande Wonen toe.  

 

Vergunning verleend  

Er zit nog een klein voorbehoud op de definitieve vergunning en dat gaat over de brandveiligheid. Daar is het wachten op een totaal advies vanuit de brandweer. Dat hebben we nodig voordat we de woningen kunnen verhuren. Dezelfde flex woningen staan al op andere plekken in Twente en hetzelfde Brandweercorps heeft al eerder aangegeven dat deze woningen brandveilig zijn. D e betrokken partijen verwachten dus geen problemen.     

Omdat het hier gaat om tijdelijke woningen is de vergunningsprocedure ook anders en daarmee zijn ook de bezwaarmogelijkheden voor omwonenden anders dan we gewend zijn. Nu de vergunning is afgegeven hebben omwonenden nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Wij verwachten niet dat de bezwaren van omwonenden ervoor kunnen zorgen dat de vergunning ingetrokken wordt.    

 

Hoe kom je in aanmerking?  

De 16 flexwoningen verhuren we aan reguliere woningzoekenden, statushouders en inwoners die met spoed tijdelijk een woning nodig hebben. Bent u geïnteresseerd? Hou dan de website van Mijande Wonen goed in de gaten en zorg dat u ingeschreven staat als woningzoekende. Op mijande.nl staat b innenkort wanneer en hoe geïnteresseerden kunnen reageren op deze woningen. Per woning staat dan d e voorwaarden om straks voor een woning in aanmerking te kunnen komen. Voor de nultredenwoningen en de 6 woningen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben, geldt dat inwoners uit Weerselo voorrang hebben.   

 

Voor wie zijn deze woningen bedoeld?  
Die 4 hoekwoningen zijn nultredenwoning en waarbij alle voorzieningen op de begane grond zijn. Iedere ingeschreven woningzoekende kan reageren op deze woningen. Mensen die vanwege medische redenen een nultredenwoningen nodig hebben, krijgen voorrang.    

De 12 tussen woningen hebben 2 woonlagen: wonen beneden en slaapkamers en badkamer boven. De helft van deze tussenwoningen zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. We verhuren deze woningen tijdelijk voor 2 jaar. Daarna stromen deze bewoners door naar een permanente woning in de sociale of particuliere huur. De andere 6 tussenwoningen zijn bestemd voor statushouders.  Zij mogen er wonen zolang de woningen er staan.     

 

Statushouders  

Iedere gemeente krijgt een taakstelling vanuit de landelijke overheid via het COA opgelegd om statushouders te plaatsen. De gemeente Dinkelland bezit zelf geen woningen en is daarom voor de uitvoering van de taakstelling vooral afhankelijk van Mijande Wonen. In de prestatieafspraken maken de gemeenten, Mijande Wonen en de Huurdersraad afspraken hierover. Bij het aanbieden van huisvesting voor statushouders kijken wij altijd zorgvuldig naar de situatie, de behoefte, de gezinsgrootte en -samenstelling van de statushouders en om te zorgen dat deze nieuwe inwoners zo goed mogelijk kunnen integreren in de wijk.  

 

Spoedzoekers  

Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar toch met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning , blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar hebben wel dringend een woning nodig, bijvoorbeeld omdat zij net gescheiden zijn. Een deel van de flexwoningen zijn bedoeld voor deze woningzoekenden.