De raad van commissarissen van Stichting Mijande Wonen en haar directeur-bestuurder de heer Peter Zuithof hebben op 25 april 2018 geconstateerd dat er onvoldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking in de nabije toekomst. Dit besluit heeft te maken met de persoonlijke samenwerking tussen RvC en directeur-bestuurder en staat los van de ingezette koers van de organisatie. In goed overleg is besloten om het dienstverband met de heer Zuithof te beƫindigen. Vooruitlopend daarop heeft hij zijn werkzaamheden neergelegd. De RVC gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder. Mevrouw Erna Mobach, manager Wonen & Vastgoed, neemt zijn werkzaamheden waar totdat er een nieuwe directeur-bestuurder is benoemd.