In 2020 start Mijande Wonen een grootschalig sloop- ennieuwbouwproject in D’Oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Er wordt een toekomstbestendige wijk gerealiseerd met eigentijdse en comfortabele woningen, die voldoen aan de wensen en eisen van de toekomst. Ruim 130 sociale huurwoningen variërend uit de jaren ‘30 tot ’60 worden vervangen door energiezuinige woningen. Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen maakte Mijande Wonen na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s. Mijande Wonen draagt hiermee zorg dat ook in de toekomst prettig geleefd kan worden in de wijk, die zo karakteristiek is voor Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Betaalbaarheid
De belangrijkste drijfveer voor de keuzes die Mijande Wonen binnen het project D’Oale Bouw heeft gemaakt, is betaalbaarheid. “Onze eerste zorg is dat de woningen, die worden gebouwd, betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Dit betekent dat we huurders volgens het principe ‘passend wonen’ kunnen huisvesten,” aldus directeur-bestuurder Melanie Maatman. “Daarnaast betekent betaalbaarheid voor Mijande Wonen ook dat er goed op de kosten moet worden gelet, zodat we een financieel gezonde corporatie blijven. Zo kunnen we betaalbare woonruimte bieden aan onze huurders, voor nu en in de toekomst.”


Bewonersavond
Op maandagavond 1 april zijn alle bewoners van D’Oale Bouw tijdens een bewonersavond in Kulturhus De Klaampe geïnformeerd over het plan. Daarbij werd vooral stilgestaan bij wat Mijande Wonen gaat doen, wanneer de woningen aan de beurt zijn en welke consequenties het plan heeft voor bewoners. Voor elke woning die wordt gesloopt, komt een nieuwe woning terug. Er blijft dus voldoende ruimte voor alle bewoners in D’Oale Bouw.

Type woningen
Er worden 4 type woningen gebouwd in verschillende prijscategorieën. Het gaat om eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Doordat er 3, 4 en 5 onder een kap woningen worden gerealiseerd, ontstaat een andere kavelverdeling en staan woningen straks op een andere plek. Het karakter van de wijk blijft zoveel mogelijk in tact.

Achtergrond
In 2017 is in samenspraak met bewoners van D’Oale Bouw in Westerhaar een wijkvisie ontwikkeld. Het gebied is daarbij beoordeeld op sociale en fysieke aspecten. In de wijkvisie is tevens onderzoek gedaan naar de sociologische en demografische ontwikkelingen. Het feit dat alle 136 woningen (op 13 renovatiewoningen na) worden gesloopt, is voor de meeste bewoners geen verrassing. Echter, in het verleden was er sprake van een aantal andere uitgangspunten. Daarmee zijn bepaalde verwachtingen gewekt. Door omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Dit samen heeft tot teleurstelling en boosheid bij bewoners geleid. Concreet betekent het dat er door het plan dat op
1 april is gepresenteerd, anders dan werd aangenomen, geen 2 onder 1 kap woningen worden teruggebouwd, bewoners niet op dezelfde plek terugkeren en dat tevens bijgebouwen worden gesloopt.

Individuele gesprekken met bewoners
De aankondiging van de sloop van de woningen eind 2020 betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg. Daarom heeft Mijande Wonen het project, dat uit 7 deelplannen bestaat, zo opgebouwd dat alleen de bewoners uit deelplan 1 verhuizen naar een tijdelijke wisselwoning, voordat zij een nieuwbouwwoning betrekken. Bewoners uit deelplan 2 t/m 7 kunnen vanuit hun eigen woning naar een nieuwbouwwoning, tenzij zij kiezen voor een andere woning van Mijande Wonen.

Mijande Wonen helpt de bewoners zo goed mogelijk bij dit hele proces. Bewoners mogen altijd terugkeren naar de wijk, krijgen voorrang op een andere woning en er is voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin zaken geregeld zijn zoals een verhuiskostenvergoeding. Komende week zijn er extra spreekuren en daarnaast bezoekt Mijande Wonen de komende maanden alle bewoners om hen uitgebreid te informeren en in alle rust individuele vragen te beantwoorden. Het doel is dat eind oktober 2019 voor iedereen in een sloopwoning helder is waar hij of zij gaat wonen. Voor huurders in een renovatiewoning is dat eind november 2019 bekend.