Er zijn verschillende ontwikkelingen bij Mijande Wonen die wij hieronder uiteen zetten

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Mijande Wonen heeft in het eerste kwartaal van 2018 verschillende interne en externe signalen en meldingen (waaronder een klokkenluidersmelding) ontvangen over het handelen van haar voormalig bestuurder. Deze signalen zijn nader onderzocht en er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de  melders en voormalig bestuurder de heer Zuithof. Op 25 april 2018 constateerde de RvC dat er onvoldoende basis was voor een vruchtbare samenwerking en in overleg is besloten om het dienstverband met de voormalig bestuurder te beëindigen. De voormalig bestuurder heeft daarop zijn werkzaamheden neergelegd.. Op 4 juni 2018 is de heer Ruigrok gestart als interim bestuurder bij Mijande Wonen. Inmiddels is de procedure gestart om een nieuwe bestuurder aan te kunnen stellen. Een aantal signalen vroeg op 25 april 2018 om nader onderzoek, dat in opdracht van de RvC door een onafhankelijk forensisch onderzoeksbureau is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek hebben er toe geleid dat de vaststellingsovereenkomst met de voormalig bestuurder op 25 juni 2018 is ontbonden en is omgezet naar een ontslag op staande voet.

 

De voormalig bestuurder heeft vervolgens het ontslag op staande voet aangevochten. Op 31 oktober jl. heeft de kantonrechter uitspraak gedaan en Mijande volledig in het gelijk gesteld. Voor Mijande is dit een bevestiging van de juistheid van haar handelen.

 

Na de uitspraak bereikten ons vanuit verschillende kanten vragen. Uit de berichtgeving blijkt dat er op verschillende punten onduidelijkheid bestaat. Voor Mijande is het van belang om duidelijkheid te scheppen na de publiciteit die is ontstaan omtrent de uitspraak Zuithof vs. Mijande.

 

De stappen en de feiten

Alle woningcorporaties staan onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Mijande staat niet onder verscherpt toezicht. Dit komt door de proactieve houding van Mijande. De RvC van Mijande heeft bij constatering van de onregelmatigheden direct verschillende stappen genomen: gesprekken gevoerd met voormalig bestuurder, afscheid genomen van voormalig bestuurder, op eigen initiatief onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een forensisch onderzoeksbureau en de RvC heeft, de dag na besluit om afscheid te nemen van voormalig bestuurder, een integriteitsmelding gedaan bij het Aw. Daarnaast heeft Mijande intensief contact met Aw en houden we hen goed op de hoogte. Het interne toezicht bij Mijande Wonen heeft gefunctioneerd en het externe toezicht (Aw) sluit hierbij aan.
 

Mijande Wonen zet nu de benodigde stappen en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Wij houden u op de hoogte bij ontwikkelingen.
 

Noot voor mediacontact

Wij verzoeken u vriendelijk bij persvragen over de bovengenoemde situatie contact op te nemen met de woordvoerder van Mijande Wonen (Judith Pohlmann) via 06 30 22 71 25 of 088 807 07 00 (algemeen nummer Mijande Wonen).