Donderdag 15 juni 2017 tekenden Peter Zuithof, directeur van Woningcorporatie Mijande Wonen en Dick van der Linden, voorzitter van de Stichting Huurdersraad Mijande Wonen de samenwerkingsovereenkomst. De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van de huurders van Mijande Wonen en is een belangrijke overlegpartner voor de woningcorporatie.

Samenwerking

De Huurdersraad en Mijande Wonen bouwen samen al jaren intensief aan Dorpskracht: het op kracht brengen en houden van de Twentse dorpen. Directeur Peter Zuithof is blij met de goede samenwerking. ‘Het is prettig dat er een Huurdersraad is, die weet wat er onder huurders leeft en in staat is hun belangen te behartigen.’ 

 

Voorzitter Dick van der Linden van de Stichting Huurdersraad Mijande Wonen beaamt deze uitspraak: ‘Als Huurdersraad constateren wij dat Mijande Wonen haar (beleids)plannen zo transparant mogelijk aan ons voorlegt. Wij worden overal bij betrokken. De directie luistert goed naar onze argumenten. Dat versterkt ons gevoel dat we mee mogen praten en dat Mijande Wonen rekening houdt met de belangen van de huurders die wij vertegenwoordigen.  Samen met Mijande Wonen, de gemeenten Dinkelland en Twenterand voeren we bovendien, in het kader van de nieuwe Woningwet, als volwaardige gesprekspartner overleg om tot prestatieafspraken te komen.’  

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de rol van de Huurdersraad en van Mijande Wonen. Partijen maakten afspraken over het overleg dat plaatsvindt en over welke onderwerpen de Huurdersraad informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht heeft. De Huurdersraad heeft regelmatig overleg met Mijande Wonen over verschillende onderwerpen zoals het huurbeleid, leefbaarheid, onderhoud, duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Meer informatie over huurdersraad

Geïnteresseerd in het werk van de Stichting Huurdersraad Mijande Wonen of wilt u zitting nemen hierin? Of wilt u aanwezig zijn op de jaarvergadering van de Huurdersraad op woensdagavond 21 juni in zalencentrum Koebrugge in Vriezenveen (aanvang 19.00 uur)? Stuur dan een mail naar: netmeij-at-caiway.nl of bel met 06 2783 2835.

Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie

Mijande Wonen levert woondiensten in de gemeenten Dinkelland, Twenterand in Noordoost-Twente en in Aadorp (gemeente Almelo). Onze missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners én bewoners. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen.