Mijande Wonen neemt 10 woningen in Den Ham over van Habion

Woningen aan het Liefferdinck en Kosterspad gaan naar Mijande Wonen

Daarover hebben de twee woningcorporaties overeenstemming bereikt. Per 1 december 2023 is Mijande Wonen de nieuwe eigenaar van Het Liefferdinck 3-8 en het Kosterspad 9-12 in Den Ham.

 

Aanbod nu en in de toekomst
‘’Wij zijn blij met de aanwinst van deze woningen. De investering is belangrijk voor de inwoners van Den Ham, omdat we hiermee bijdragen aan een goed sociaal woningaanbod voor nu én in de toekomst’’ aldus Rudy Ligtenberg, interim directeur-bestuurder van Mijande Wonen. Voor huurders verandert er niet veel. Ze betalen vanaf 1 december 2023 huur aan Mijande Wonen en kunnen gewoon in hun woning blijven wonen. In de woningen wonen met name 55+’ers. De woningen zijn gelegen naast twee zorgcomplexen: Heemsteresch en Het Liefferdinck I.

 

Sociale huurwoningen
Habion is blij met de overdracht. José Hoogveld, transactiemanager: "Het was onze nadrukkelijke wens dat deze woningen sociale huurwoningen blijven. Met Mijande Wonen als nieuwe eigenaar is dat gelukt. Daarnaast hebben we goede begeleiding gehad tijdens het verkoopproces, met dank aan Capital Value.’’

 

Over Habion
Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland heeft Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.000 wooneenheden voor ouderen in haar portefeuille. Kijk op www.habion.nl voor meer informatie.

 

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een woningcorporatie in Twente. Wij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 4.700 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Dit doen wij door ons in te zetten voor toekomstbestendig wonen en ons te richten op de woning en directe woonomgeving. Website: www.mijande.nl.