Aanvragen huurverlaging

 

Had u in 2022 nog geen lager inkomen, maar veranderde dat in 2023 of 2024? Dan kan het zijn dat u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. U kunt zelf de huurverlaging bij ons aanvragen. Ligt uw huurprijs boven € 577,91 en woonde u op 1 maart 2023 in de woning? Dan kunt u tot en met 30 december 2024 huurverlaging aanvragen.

Hieronder leest u wat u kunt doen.

Eenmalige Huurverlaging 2024

U heeft recht op huurverlaging als het volgende allemaal klopt:  

 • u huurde op 1 maart 2023 de woning van Mijande Wonen waarin u nu woont; 
 • het bruto inkomen van uw huishouden lag in 2022 of minimaal de afgelopen 6 maanden onder de inkomensgrens uit het overzicht hieronder; en 
 • uw netto huur is op 1 januari 2024 hoger dan € 577,91. 
 
Huishoudgrootte en leeftijd  - Maximale bruto inkomen voor huurverlaging naar € 577,91  
 • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd  - € 24.840 per jaar  
 • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd  - € 26.430 per jaar  
 • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd  - € 32.370 per jaar  
 • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd  - € 35.150 per jaar  

Let op: het inkomen van inwonende kinderen tot en met 26 jaar wordt niet meegerekend bij het huishoudinkomen.  

Als u denkt in aanmerking te komen voor huurverlaging op grond van de ‘ Wet Huurverlaging 2023 ’, kunt u een aanvraag bij ons inleveren.
Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier eenmalige huurverlaging 2024

Het geschatte bruto huishoudinkomen , van alle bewoners van 27 jaar en ouder in de woning, dat bestaat uit: 

 • inkomen uit arbeid en/of uitkering; 
 • vakantiegeld ; 
 • eventuele 13e maand; 
 • eventueel inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten 

 

Voor de personen in het huishouden die loon of uitkering ontvangen  

 • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden en;
 • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
Voor de personen in het huishouden die inkomen ontvangen uit onderneming   
 • Een verklaring van de boekhouder met een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.  
Voor de personen in het huishouden die inkomen uit overige werkzaamheden ontvangen (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming)  
 • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.  

 

Huurverlaging kunt u tot en met 30 december 2024 aanvragen. 

Stuur hiervoor het Aanvraagformulier eenmalige huurverlaging 2024 naar: 
mail-at-mijande.nl of naar Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen  

Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken na ontvangst. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat. Ook als u niet in aanmerking komt, krijgt u hierover bericht.  

Als u huurverlaging krijgt, heeft dat gevolgen voor de huurtoeslag. Het kan zijn dat u minder huurtoeslag ontvangt. Uiteindelijk betaalt u een lager bedrag aan huur per maand door de huurverlaging. U kunt altijd een proefberekening huurtoeslag maken op de website van de belastingdienst. Ook op de website van de Woonbond vindt u hierover informatie: www.woonbond.nl.