Buurtbemiddeling

In de gemeente Twenterand kunnen inwoners nu gebruik maken van buurtbemiddeling. Dat is een methode waarbij onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers buren helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. En om goede afspraken te maken om zo samen tot een oplossing te komen. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. De gemeente heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst getekend met woningstichting Mijande Wonen en welzijnsorganisatie Avedan.

 

Bij buurtbemiddeling helpen vrijwillige bemiddelaars om problemen tussen buren te bespreken. De bemiddelaars krijgen een speciale opleiding, werken altijd met z’n tweeën en praten eerst met de ene partij en daarna met de andere. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek. Ze helpen bij het maken van afspraken tussen de buren om tot een oplossing te komen. Veel gemeenten hebben al heel goede ervaringen met buurtbemiddeling. Avedan organiseert het al acht jaar in buurgemeente Almelo en daar loopt het heel goed. De welzijnsorganisatie gaat nu op zoek naar vrijwilligers voor Twenterand.

 

Met elkaar verder
Burgemeester Hans Broekhuizen is blij dat buurtbemiddeling nu ook in Twenterand beschikbaar is. “Soms groeien kleine ergernissen tussen buren uit tot flinke problemen. Dat wil je liever voor zijn. Buurtbemiddeling is dan een mooie laagdrempelige en voor bewoners gratis oplossing die helpt om de relatie tussen buren weer goed te krijgen. Dat is belangrijk, want je moet ook in de toekomst met elkaar verder. Daarom organiseren we als samenwerkende partijen deze buurtbemiddeling met elkaar.”

 

Bemiddelaars gezocht!
Ben jij open en nieuwsgierig? Ben jij maatschappelijk betrokken en help jij graag anderen met een neutrale blik? Misschien is het buurtbemiddelaarschap dan iets voor jou! Als je belangstelling hebt of als je hierover meer wilt weten, dan kun je contact opnemen via info@buurtbemiddelingtwenterand.nl of (0546) 544 155. Daar kunnen inwoners ook terecht die buurtbemiddeling willen inschakelen. Op www.twenterand.nl/buurtbemiddeling-twenterand staat hoe alles in de praktijk werkt.

 

Op de foto van links naar rechts: Susan Schreurs (coördinator buurtbemiddeling Avedan), Denise van Raalte (gemeente Twenterand), Ilse Saris (directeur Avedan), burgemeester Hans Broekhuizen, Selli de Lannoy (coördinator buurtbemiddeling Avedan), Rudy Ligtenberg (directeur Mijande Wonen) en Cindy Asma (sociaal consulent Mijande Wonen).