Gaat u een woning van ons huren?

Hier leest u alle veelgestelde vragen en belangrijke informatie over de sleuteluitgifte.

Veelgestelde vragen

In de advertentie en de aanbieding staat per wanneer de woning beschikbaar is.

Heeft u de woning geaccepteerd en alle gevraagde gegevens bij ons ingeleverd?
Dan controleren wij eerst alle gegevens. Als alles in orde is ontvangt u van ons de ‘definitieve toewijzing’ en een concept van de huurovereenkomst. In de definitieve toewijzing staat ook wat de hoogte van de eerste huurbetaling is. De verhuurconsulent maakt een afspraak met u over de datum waarop u de sleutels krijgt. De sleuteluitgifte vindt plaats in de woning. U krijgt dan de sleutels én tekent de huurovereenkomst.

 

Nee. Als u een woning accepteert, vervalt uw inschrijving. U bent uw opgebouwde inschrijftijd kwijt. U kunt weer reageren op ons woonaanbod én inschrijftijd opbouwen door u in te schrijven als woningzoekende via WoningHuren.nl.

Huurbetaling
Op het moment dat u de woning alsnog weigert, betaalt u één maand huur aan Mijande Wonen.

Inschrijving
Uw inschrijving komt te vervallen zodra u de huurovereenkomst hebt getekend. Het is dus niet mogelijk om uw oude inschrijftijd te herstellen. U moet zich opnieuw inschrijven als woningzoekende via WoningHuren.nl om inschrijftijd op te bouwen.

Overnames
Het alsnog weigeren van een woning heeft ook gevolgen voor de overnames. Waren de overnames al geregeld met de vorige huurder? Dan bent en blijft u eigenaar van de overnames:

  • Had u een vergoeding betaald aan de vorige huurder voor de overnames?
    Dan worden deze kosten niet vergoed. De nieuwe kandidaat-huurder na zal contact met u opnemen om te overleggen of hij/zij de overnames van u wil overnemen.
  • Neemt de nieuwe kandidaat alle spullen van u over?
    Dan wordt hij/zij de nieuwe eigenaar van de spullen.
  • Neemt de nieuwe kandidaat niets of een deel van de spullen van u over?
    Spullen die de nieuwe kandidaat niet overneemt verwijdert Mijande Wonen uit de woning. De kosten voor het verwijderen van de overnames worden bij u in rekening gebracht.

Nee. Het is ook niet toegestaan om in overleg met de vertrekkende huurder alvast te klussen. Op de dag van de sleuteluitgifte met Mijande Wonen, komt de huurovereenkomst op uw naam te staan. Daarna kunt u beginnen met klussen.

Nee. De datum van de sleuteluitgifte staat vast, het is niet mogelijk om de sleutels eerder te ontvangen.

U neemt een geldig legitimatiebewijs van u (en uw partner/medecontractant) mee.

Nee. Voor onze huurwoningen vragen wij geen borg.

De eerste maandhuur maakt u via internetbankieren over op ons rekeningnummer. Dit doet u voordat u de sleutels krijgt. In de definitieve toewijzing leest u hoe u dit doet. Bij het niet (vooraf) betalen van de eerste maandhuur gaat het huren van de woning niet door.

Tijdens het tekenen van de huurovereenkomst tekent u ook een toestemmingsformulier (SEPA), waarmee wij de huur iedere maand automatisch van uw rekening afschrijven.

Zodra u een woning heeft geaccepteerd en de datum van de sleuteluitgifte bekend is, kunt u een leverancier zoeken voor gas, water en elektra. Als u de sleutels krijgt is er gewoon gas, water en licht in de woning. Het is belangrijk dat u op de eerste huurdag de meterstanden van gas, water en elektra noteert. Aan uw energiemaatschappij/leverancier geeft u de meterstanden door van het gas en elektra. De waterstand geeft u door aan Vitens.

 

Bij de Rova vraagt u een nieuwe afvalpas aan. Dit is gratis. Doe dit wel zo snel mogelijk. Vraag in dit geval de pas telefonisch aan. Als u te lang wacht met het aanvragen van de pas, moet u hiervoor betalen. De kosten zijn € 7,50. U kunt dan de pas via de website van de Rova aanvragen.