Bent u op zoek naar een woning, parkeerplaats of garage? Dan kunt u zich bij WoningHuren.nl inschrijven als woningzoekende. Hieronder leest u alle veelgestelde vragen over het inschrijven als woningzoekende.

Vragen en antwoorden over WoningHuren.nl

Fijn dat u uw gegevens wilt overzetten naar WoningHuren.nl. Wij nemen uw inschrijving en uw gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) mee naar het nieuwe systeem. Het enige dat u straks hoeft te doen is de inschrijving activeren. Hoe u dat doet, daar krijgt u uiterlijk begin april bericht over.

Ja, wij zorgen ervoor dat u straks nog maar 1 account hebt. En dat u uw langste inschrijftijd meeneemt.

We nemen alleen uw naam, adres- en contactgegevens (telefoon en e-mail) mee naar WoningHuren.nl. Alle andere gegevens, zoals uw zoekopdracht en bijvoorbeeld uw inkomen, kun u straks zelf invoeren op de nieuwe website. Bent u samen met iemand (bijvoorbeeld uw partner) inschreven? Dan nemen we die mede-inschrijving ook mee. 

Ja, dat kan. Geef bij ons aan dat u uw gegevens niet wilt laten overzetten. Let op: als u daarna toch weer woningzoekende wilt worden bij WoningHuren.nl, dan betaalt u eenmalig € 25,00 inschrijfkosten. En u bent uw opgebouwde inschrijftijd kwijt. Het kan dus voordelig zijn om uw inschrijving toch over te laten zetten.   

Nee, het overzetten van uw huidige inschrijving naar WoningHuren.nl is gratis.

Dat is geen enkel probleem. In het bericht dat u ontving, staat precies wat u moet doen. Staat u bij meerdere corporaties ingeschreven? Dan geeft u bij alle corporaties door dat u uw gegevens niet wilt laten overzetten. Let op: als u daarna toch weer woningzoekende wilt worden bij WoningHuren.nl, dan betaalt u eenmalig € 25,00 inschrijfkosten. En u bent uw opgebouwde inschrijftijd kwijt. Het kan dus voordelig zijn om uw inschrijving toch over te laten zetten. 

U kunt met uw huidige inloggegevens nog tot livegang WoningHuren.nl reageren op woningen bij Mijande Wonen. Zodra we overgaan op WoningHuren.nl kan dat niet meer. U bent dan ook uw opgebouwde inschrijftijd kwijt. Als u toch wilt blijven zoeken, moet u zich opnieuw inschrijven. Dat kost eenmalig € 25,00.

Uw opgebouwde inschrijftijd nemen we mee naar WoningHuren.nl. Staat u nu bij meerdere corporaties ingeschreven? Dan nemen we uw langste inschrijftijd mee naar WoningHuren.nl.

Het vinden van een woning willen we zo makkelijk mogelijk maken voor woningzoekenden. Op WoningHuren.nl vindt u het aanbod van 13 woningcorporaties. U kunt daar reageren op al het aanbod van deze 13 woningcorporaties.

WoningHuren.nl is een website waar 13 woningcorporaties hun vrijkomende woningen, parkeerplaatsen, garages en standplaatsen aanbieden. 

De volgende corporaties doen mee en plaatsen hun advertenties op WoningHuren.nl:   

Beter Wonen  

De Goede Woning  

De Woonplaats  

Domijn  

Mijande Wonen  

Ons Huis  

Reggewoon  

Sint Joseph Almelo  

Viverion  

WBO Wonen  

Welbions  

Wonen Delden  

Woningstichting Tubbergen  

De kans om een woning te vinden, is van veel verschillende dingen afhankelijk. Type woning, plek van de woning, met hoeveel mensen u in een woning woont, uw inkomen, aantal woningen dat vrijkomt en meer. We verwachten dat woningzoekenden blijven zoeken in de plaats(en) waar ze nu ook al zoeken. En dat daardoor de kans op een woning even groot blijft als nu. Het wordt vooral een stukje makkelijker!

Nee, bij WoningHuren.nl vragen we geen verlengingskosten. Wel vragen we u ieder jaar of u ingeschreven wilt blijven staan en of alle gegevens in ons systeem nog kloppen. Geeft u aan dat u ingeschreven wilt blijven staan, dan verlengen we uw inschrijving gratis. 

Ja, U kunt met een inschrijving én na het activeren van uw account op WoningHuren.nl op alle aangeboden woningen reageren. Wel gelden er regels bij het toewijzen van woningen. Zo moeten corporaties passend toewijzen. Dat betekent dat er inkomenseisen gelden, bijvoorbeeld een minimaal of maximaal bedrag als jaarinkomen. Daardoor kan het zo zijn dat u als woningzoekende voor een aantal woningen niet in aanmerking komt. Verder is het zo dat er voorrangsregels kunnen gelden voor bepaalde woningen of doelgroepen. Deze voorrangsregels staan straks aangegeven op de website. Er kunnen verschillen zijn per corporatie afhankelijk van lokale afspraken.   

Ja, heeft u urgentie of voorrang gekregen van uw corporatie, dan blijft die gelden bij uw corporatie waar u de urgentie of voorrang hebt gekregen. Let op: niet alle woningcorporaties werken met urgentie. Meer informatie daarover vindt u na 28 maart op WoningHuren.nl.

Bij WoningHuren.nl bieden we de woningen aan op verschillende manieren en dat maakt uit wie de woning als eerste aangeboden krijgt:  

  • Aanbodmodel: degene die het langst staat ingeschreven en een passend inkomen heeft, krijgt de woning als eerste aangeboden.  
  • Loting: Uit alle reacties loten we een eerste kandidaat of lijst met kandidaten die in volgorde de woning aangeboden krijgen.  

 

Verder zijn er nog twee andere manieren waarop woningen toegewezen worden: 

  • Directe bemiddeling: de woningcorporatie bepaalt wie welke woning gaat huren. Denk dan ook aan het huisvesten van mensen die in een te slopen woning wonen.  
  • Woningruil: een huurwoning wordt geruild met een andere huurwoning.