Op deze pagina leest u alle veelgestelde vragen en belangrijke informatie over de jaarlijkse huurverhoging

 

Algemene veel gestelde vragen over de huurverhoging

U betaalt vanaf 1 juli 2022 de nieuwe huur. U ontvangt hiervoor voor 1 mei schriftelijk bericht van ons. 

De overheid heeft bepaald dat verhuurders dit jaar de huur maximaal met 2,3% mogen verhogen. Dit is het inflatiecijfer van vorig jaar. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland. Mijande Wonen heeft de laatste jaren de huur voor huurders met de lagere inkomens de huren steeds alleen met het inflatiepercentage verhoogd . Voor 1 mei ontvangen alle bewoners een brief per post of mail . Hierin staat het v oorstel voor de huurverhoging met de huur die ingaat op 1 juli 2022. 

Huurt u een woning in de vrije sector van ons? Dan ontvangt u voor 1 mei een brief per post of per mail. De huurprijzen van vrije sector woningen verhogen wij met 2,3 %. De overheid heeft besloten dat de huren van vrije sector woningen maximaal met 3,3 % mogen stijgen.  

Huurt u garage of parkeerplaats van ons? De huren hiervan verhogen wij dit jaar met 2,3%. U ontvangt binnenkort een brief of mail hierover van ons. 

Als de servicekosten worden aangepast dan staat dit ook in de brief over de huurverhoging die u voor 1 mei per post of mail van ons krijgt. 
 

Mijande Wonen schrijft mijn huur automatisch af. Hoe werkt dat met de huurverhoging?  

U heeft ons gemachtigd om de huur automatisch af te schrijven. U hoeft niets de doen. Vanaf 1 juli 2022 schrijven wij de nieuwe huurprijs af .  

 

I k betaal altijd per AcceptEmail . Hoe werkt dat met de huurverhoging?    

U ontvangt vanaf juli een AcceptEmail met de nieuwe huurprijs.  

 

Ik betaal op een andere manier de huurprijs. Hoe werkt dat met de huurverhoging?  

Dan zorgt u er zelf voor dat u per juli 202 2 de nieuwe huurprijs aan ons overmaakt. Betaalt u bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank? Dan geeft u dit tijdig aan bij uw bank.  

 

 

 

Nee, u hoeft niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijzen, voor het berekenen van de huurtoeslag, door aan de Belastingdienst. Let op: de hoogte van de huurtoeslag wordt niet gelijk aangepast. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 202 2 krijgt u de definitieve berekening. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u tot 1 juli 2022 bezwaar maken. Omdat wij het overheidsbeleid volgen en maximaal 2,3% huurverhoging vragen, zijn er weinig redenen waarop u bezwaar kunt maken. Leest u daarvoor ook de website van de Woonbond Controleer je huurverhoging | woonbond.nl of de Huurcommissie Wanneer bezwaar maken tegen jaarlijkse huurverhoging | Huurcommissie.  

Klik hier voor het formulier Bezwaarschrift huurverhoging 2022.