Veel gestelde vragen over de huurverhoging

U betaalt vanaf 1 juli 2024 de nieuwe huur. U ontvangt voor 1 mei schriftelijk bericht van ons over uw nieuwe huurprijs.

De overheid bepaalde dat verhuurders dit jaar de huur maximaal met 5,8% mogen verhogen. Wij verhogen de huurprijs voor onze sociale huurwoningen met maximaal 5,3%. Dit geldt voor 1 persoonshuishoudens met een inkomen tot € 52.753 en voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 61.046 per jaar. Het gaat dan om het jaarinkomen over 2022. Voor 1 mei ontvangt u bericht van ons. Hierin staat het bedrag dat u betaalt vanaf 1 juli 2024

Heeft u een hoger inkomen, dan vragen wij een inkomensafhankelijke huurverhoging.

De overheid bepaalde dat verhuurders dit jaar een huurverhoging mogen vragen van maximaal € 50 aan huurders met hogere inkomens. Voor nog hogere inkomens mag maximaal € 100 huurverhoging gevraagd worden. Wij verhogen de huur met € 50 bij 1 persoonshuishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 52.753 en bij meerpersoonshuishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 61.046. Het gaat dan om het jaarinkomen over 2022.

 

Mijande Wonen volgt het advies van De Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Mijande Wonen kan geen inkomensgegevens inzien. We krijgen alleen informatie of het inkomen lager of hoger is, voor het bepalen van een nieuwe huurprijs.

Voor 1 persoonshuishoudens ligt de grens bij € 52.753 en voor meerpersoonshuishoudens bij € 61.046.

Deze huishoudens krijgen voor 1 mei bericht van ons. Hierin staat het voorstel voor de huurverhoging met € 50 die ingaat op 1 juli 2024. Bij de brief sturen wij ook de inkomensverklaring van de Belastingdienst mee.

De overheid heeft besloten dat de huurprijs van vrije sectorwoningen maximaal met 5,5% mogen stijgen.  Huurt u een woning in de vrije sector van ons? Dan ontvangt u voor 1 mei bericht van ons. De huurprijzen van vrije sectorwoningen verhogen wij met 5,5%. 

Huurt u een garage of een parkeerplaats van ons? De huur verhogen wij dit jaar met 5,3%. U ontvangt hierover voor 1 mei bericht van ons.

Als de servicekosten worden aangepast dan staat dit in het bericht over de huurverhoging die u voor 1 mei ontvangt.

Voor het betalen van uw huur zijn 3 mogelijkheden. Kijk hieronder hoe het betalen van de huur werkt per mogelijkheid.

  • Mijande Wonen schrijft de huur automatisch van mijn rekening af. U heeft ons gemachtigd om de huur automatisch af te schrijven. U hoeft niets de doen. Vanaf 1 juli 2024 schrijven wij de nieuwe huurprijs af.  
  • Ik betaal altijd via de digitale factuur die ik van Mijande Wonen ontvang. Vanaf 1 juli 2024 staat de nieuwe huurprijs op de digitale factuur.   
  • Ik betaal op een andere manier de huurprijs. Dan zorgt u er zelf voor dat u per 1 juli 2024 de nieuwe huurprijs aan ons overmaakt. Betaalt u bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank? Dan geeft u dit tijdig door aan bij uw bank.  

Nee, u hoeft niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijzen, voor het berekenen van de huurtoeslag, door aan de Belastingdienst. 

Let op: de hoogte van de huurtoeslag wordt niet gelijk aangepast. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na afloop van 2024 krijgt u de definitieve berekening. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u tot 1 juli 2024 bij Mijande Wonen bezwaar maken. Omdat wij het overheidsbeleid volgen en maximaal 5,3% huurverhoging vragen, zijn er weinig redenen waarop u bezwaar kunt maken. Leest u daarvoor ook de website van de Woonbond Huurverhoging 2024 | Woonbond of de Huurcommissie Home | Huurcommissie

 

Bezwaar bij ons kunt u maken door het Bezwaarschrift 2024 in te vullen en naar ons te mailen of te sturen.

De inkomensafhankelijke huurverhoging met € 50 voeren wij door bij 1 persoonshuishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 48.836 en bij meerpersoonshuishoudens hoger dan € 56.513. Het gaat dan om het jaarinkomen in 2022. Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u tot 1 juli 2024 bij Mijande Wonen bezwaar maken. Als u vindt dat de gegevens die wij ontvingen van de Belastingdienst niet kloppen of als uw inkomen in 2023 lager was, kunt u bezwaar maken.

 

Bezwaar bij ons kunt u maken door het Bezwaarschrift 2024 in te vullen en naar ons te mailen of te sturen.

Nee. De overheid heeft bepaald dat vrije sectorwoningen verhoogd mogen worden met 5,5%. Omdat wij geen hogere huurverhoging vragen zijn er geen redenen om bezwaar te maken. Informatie hierover kunt u ook lezen op de website van de Huurcommissie: Huurverhoging in de vrije sector