Op deze pagina leest u alle veelgestelde vragen en belangrijke informatie over de jaarlijkse huurverhoging


Snelle route naar:

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk of stel uw vraag via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Algemene veelgestelde vragen over de huurverhoging

Wij vinden het belangrijk dat huren betaalbaar blijft. Mijande Wonen kiest er al langere tijd voor om de huur voor mensen met een inkomen tot € 43.574 zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt de huur voor deze groep de laatste jaren met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland. Dat is dit jaar 2,6%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen
Voor huurders met een hoger inkomen (boven € 43.574) verhogen wij de huur met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze huurders zijn niet direct afhankelijk van een sociale huurwoning. Daarom vragen wij aan deze groep huurders een hogere huurverhoging van 6,6%.

Klik hier voor alle veelgestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vanaf 1 juli 2020 betaalt u de nieuwe huur. Voor 1 mei krijgt u een brief van ons met meer informatie.

Dat hangt af van uw inkomen. Voor de huurverhoging in 2020 kijken wij naar het jaarinkomen 2018 van uw huishouden*:

 • Was uw huishoudinkomen in 2018 € 43.574 of lager?
  Dan krijgt u maximaal 2,6% huurverhoging.
 • Was uw huishoudinkomen in 2018 hoger dan € 43.574?
  Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%.

*Wij kijken naar uw huishouden in 2020. Bij de volgende vraag 'wat betekent huishoudinkomen?' leest u wat wij hiermee bedoelen.

Dit is het totale inkomen van alle personen die op uw adres ingeschreven staan per 1 juli 2020*. Ook het inkomen van inwonende kinderen die 23 jaar of ouder waren op 1 januari 2020 telt mee bij het huishoudinkomen.

Was uw kind op 1 januari 2020 jonger dan 23 jaar?
Dan telt alleen het inkomen mee dat boven het wettelijk minimumloon ligt.

*Wij kijken naar het jaarinkomen van 2018 van alle personen die op 1 januari 2020 staan ingeschreven op uw adres.

Volgens de wet mag Mijande Wonen inkomensgegevens vragen van de Belastingdienst. Wij vragen alleen of u in 2018 meer of minder verdiende dan
€ 43.574. Wij weten dus niet wat uw inkomen precies was. De overheid bepaalt elk jaar naar welk bedrag en jaartal woningcorporaties moeten kijken.

De inkomensgegevens van de Belastingdienst gebruiken wij alleen om te bepalen of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Wij krijgen alleen een huishoudverklaring van de Belastingdienst als uw huishoudinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574. In dat geval krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%.

>> Snelle route naar: 'veelgestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging'.

Wij hebben uw toestemming om de huur automatisch af te schrijven. U hoeft niets te doen. Vanaf 1 juli 2020 schrijven wij de nieuwe huurprijs af.

Vanaf juli 2020 ontvangt u een AcceptEmail met de nieuwe huurprijs.

Zorg ervoor dat u per 1 juli 2020 de nieuwe huurprijs betaalt. Betaalt u bijvoorbeeld door een overschrijving via uw bank? Geef de nieuwe huurprijs dan op tijd door aan uw bank!

Nee, u hoeft niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.

Let op! De hoogte van de huurtoeslag wordt niet gelijk aangepast. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft dus hetzelfde. Na 2020 krijgt u de definitieve berekening. Klik hier voor meer informatie.

Ontving u als huurder vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag? Dan houdt u recht op huurtoeslag. U ontvangt alleen geen huurtoeslag over het gedeelte boven de huurtoeslaggrens.

In de brief met de huurverhoging per juli 2020 staan ook de servicekosten. Daarin leest u of de servicekosten zijn aangepast.

De huurprijzen van garages en parkeerplaatsen worden met 2,6% verhoogd.

Veelgestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een huishoudinkomen vanaf € 43.574 zijn niet direct afhankelijk van een sociale huurwoning. Daarom vragen wij aan deze groep huurders een hogere huurverhoging.

U krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging als uw huishoudinkomen* in 2018 hoger was dan € 43.574.

*Wij kijken naar uw huishouden in 2020. Bij vraag 'wat betekent huishoudinkomen?' leest u wat wij hiermee bedoelen.

U krijgt een huurverhoging van 6,6% als uw huishoudinkomen* in 2018 hoger was dan € 43.574.

*Wij kijken naar uw huishouden in 2020. Bij vraag 'wat betekent huishoudinkomen?' leest u wat wij hiermee bedoelen.

Volgens de wet mag Mijande Wonen inkomensgegevens vragen van de Belastingdienst. Wij vragen alleen of u in 2018 meer of minder verdiende dan
€ 43.574. Wij weten dus niet wat uw inkomen precies was. De overheid bepaalt elk jaar naar welk bedrag en jaartal woningcorporaties moeten kijken.

Alleen van huishoudens die in 2018 een inkomen hadden boven € 43.574 krijgen wij een huishoudverklaring van de Belastingdienst. Op de verklaring staan geen precieze bedragen. Zo kunnen wij bepalen of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. De huishoudverklaring sturen wij mee met de huurverhogingsbrief. Nadat de nieuwe huurprijs ingaat verwijderen wij de gegevens die wij kregen van de Belastingdienst. Hiervoor gelden strenge regels vanuit het ministerie, waaraan wij ons houden.

Heeft u eerder inkomensafhankelijke huurverhogingen gehad, maar is uw inkomen nu gedaald? Dan kunt u een huurverlaging voorstellen. De voorwaarden en uitleg hierover leest u op de website van de Huurcommissie.

Voor het voorstellen van een huurverlaging gebruikt u dit formulier van de Huurcommissie. Dit formulier vult u in en stuurt u naar Mijande Wonen.


Het verzoekformulier tot huurverlaging kunt u het hele jaar door aan ons sturen.

Veelgestelde vragen over bezwaar maken tegen de huurverhoging

In een aantal situaties kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Op de website van de Huurcommissie vindt u dit ‘bezwaarschriftformulier’. Daarop leest u in welke situaties u bezwaar kunt maken. Lees dit goed door vóórdat u bezwaar maakt!

Om bezwaar te maken stuurt u het bezwaarschriftformulier vóór 1 juli 2020 naar Mijande Wonen. Kijk ook op het formulier of u extra gegevens mee moet sturen.

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt maken. Deze leest u op dit ‘bezwaarschriftformulier’ van de Huurcommissie.

Tot 1 juli 2020 kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. U gebruikt hiervoor dit ‘bezwaarschriftformulier’ van de Huurcommissie. Lees het formulier goed door vóórdat u bezwaar maakt en kijk of u extra gegevens mee moet sturen. Het formulier stuurt u naar Mijande Wonen.

U krijgt bericht van ons dat wij uw bezwaar hebben ontvangen. Mogelijk vragen wij u om (extra) gegevens in te leveren. Daarna beoordelen wij uw bezwaar en krijgt u vóór 25 juli 2020 bericht of wij het eens zijn met uw bezwaar of niet.

Dan ontvangt u een brief van ons dat wij het eens zijn met uw bezwaar en passen de huurverhoging daarop aan.

Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat waarom wij het niet eens zijn met uw bezwaar. Ook adviseren wij u om uw bezwaar voor 3 augustus 2020 in te trekken. In de brief leggen wij uit hoe u dit doet. Als u uw bezwaar niet intrekt vóór 3 augustus, sturen wij deze door naar de Huurcommissie.

Hebben u en Mijande Wonen een andere mening over uw bezwaar? Of heeft u uw bezwaar niet op tijd ingetrokken (zie vorige vraag)? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie zal uw bezwaar én de uitslag van Mijande Wonen beoordelen:

 • Is de Huurcommissie het eens met uw bezwaar?
  Dan krijgt u van ons een brief met een aangepaste huurverhoging. Die huurverhoging gaat in per 1 juli 2020.
 • Is de Huurcommissie het niet eens met uw bezwaar?
  Dan geldt de huurverhoging per 1 juli 2020, zoals staat in de brief die u voor 1 mei 2020 van ons kreeg.

Ja. Wie de kosten betaalt hangt af van de uitslag van de Huurcommissie:

 • Is de Huurcommissie het eens met uw bezwaar?
  Dan betaalt Mijande Wonen procedurekosten aan de Huurcommissie.
 • Is de Huurcommissie het niet eens met uw bezwaar?
  Dan betaalt u € 25,- aan procedurekosten aan de Huurcommissie.

Klik hier voor meer informatie.