Gemeente Dinkelland en Mijande Wonen plaatsen 16 flexwoningen aan  de Pastor Brenninkmeijerstraat in Weerselo. Om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. De woningen komen op de grond van Mijande Wonen aan de Pastor Brenninkmeijerstraat in Weerselo. De vergunning is inmiddels verleend. De verwachting is dat de 16 woningen in mei 2023 klaar zijn. Er komen 2 blokken met ieder 8 woningen. De woningen worden verhuurd aan reguliere woningzoekenden, statushouders en inwoners die met spoed een woning nodig hebben.

 

Voor wie zijn deze woningen bedoeld?
De 4 nultredenhoekwoningen zijn voor mensen die met voorrang vanwege medische redenen een nultredenwoningen nodig hebben. Bij een nultredenwoning is alles op de begane grond en deze woningen hebben 1 woonlaag. Iedere ingeschreven woningzoekende kan reageren op deze woningen. De 6 tussenwoningen zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben (bijvoorbeeld door een scheidig). We verhuren deze woningen tijdelijk. Daarna stromen deze bewoners door naar een permanente woning in de sociale of particuliere huur. De andere 6 tussenwoningen verhuren we aan statushouders. Deze 12 tussenwoningen hebben 2 woonlagen: wonen beneden en slaapkamers en badkamer boven. 

 

Spoedzoekers
Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar toch met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar hebben wel dringend een woning nodig. Een deel van de flexwoningen zijn bedoeld voor deze woningzoekenden.


Statushouders
Iedere gemeente krijgt een taakstelling vanuit de landelijke overheid via het COA opgelegd om statushouders te plaatsen. De gemeente Dinkelland bezit zelf geen woningen en is daarom voor de uitvoering van de taakstelling vooral afhankelijk van Mijande Wonen. In de prestatieafspraken maken de gemeenten, Mijande Wonen en de Huurdersraad afspraken hierover. Bij het aanbieden van huisvesting voor statushouders kijken wij altijd zorgvuldig naar de situatie, de behoefte, de gezinsgrootte en -samenstelling van de statushouders en om te zorgen dat deze nieuwe inwoners zo goed mogelijk kunnen integreren in de wijk.

 

 

 

Vragen of geïnteresseerd in 1 van deze woningen? 

Neem dan contact op met ons via 088 807 07 00.  U kunt dan vragen naar 1 van onze verhuurconsulenten. Binnenkort komt er meer informatie op de website.