Mijande Wonen werkt met het protocol Samen veilig doorwerken om bouw- en onderhoudswerkzaamheden door te laten gaan. Dit betekent dat reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen doorgaan met inachtneming van het protocol.

Keuken, douche en toiletrenovaties voeren wij op dit moment alleen uit in lege (mutatie)woningen en niet in woningen die verhuurd zijn.  

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/media/0ojjmkmd/protocol-samen-veilig-doorwerken-versie-200417.pdf