Toekomstbestendig en duurzaam planvoorstel voor woningen Borggrevestraat/Veenstraat en omgeving in Westerhaar-Vriezenveensewijk door Mijande Wonen

Woningcorporatie Mijande Wonen startte dit het voorjaar in Westerhaar-Vriezenveensewijk met de voorbereiding van het verduurzamen en toekomstgerichter maken van haar woningbezit. Samen met bewoners en adviesbureau KAW ging Mijande Wonen aan de slag met een buurtontwikkelplan voor dit gebied. Door verschillende workshops, het vormen van een klankbordgroep en informatiebijeenkomsten heeft Mijande Wonen de bewoners betrokken bij de plannen en de input uit deze bijeenkomsten meegenomen in de planvorming. Dinsdag 28 november en woensdag 29 november besprak Mijande Wonen de plannen met de bewoners.
 

Het plan

De woonwensen van bewoners en de huidige kwaliteit van de woningen vormden de basis voor de plannen. De voorkeur van Mijande Wonen is een plan dat bestaat uit levensloopbestendige, zeer energiezuinige woningen met een hoog wooncomfort.

De werksessies met onze bewoners leverden wisselende beelden op. Bewoners die absoluut in woning willen blijven wonen, bewoners die graag verhuizen naar een nieuwbouwwoning en bewoners die geen uitgesproken voorkeur hebben. Dit leidt tot een voorstel waarin een groot aantal huurders een keuze heeft binnen, door Mijande Wonen aangeven, kaders.

Het plan beslaat in totaal 150 woningen: 19 woningen worden gesloopt en 34 woningen worden gerenoveerd naar minimaal energielabel A. Bij de overige 97 woningen gaat voor 18 woningen de voorkeur van Mijande Wonen uit naar renovatie en voor 79 woningen sloop met vervangende nieuwbouw, maar laat de woningcorporatie een keuze bij bewoners.

Voor iedere huidige bewoner is er straks een woning beschikbaar in het nieuwe plan. Door de lage energiekosten blijven de woonlasten (optelsom van huur en energiekosten) na de werkzaamheden voor bewoners gelijk of dalen. 
 

Bewonersinformatie

Renovatie en sloop/nieuwbouw zijn intensieve trajecten die voor bewoners veel impact hebben. Mijande Wonen organiseert binnenkort dan ook verschillende inloopmomenten waar bewoners hun vragen kunnen stellen. Ook vindt met iedere bewoner persoonlijke gesprekken plaats voor individuele vragen en om de persoonlijke situatie te bespreken en hierop te kunnen anticiperen.
 

Planning

De plannen worden nu verder uitgewerkt. De eerste werkzaamheden startten naar verwachting 2020.