Betaalbaar wonen is het belangrijkste speerpunt van Mijande Wonen. Ook in 2016 gaven wij hoge prioriteit aan het betaalbaar maken en houden van onze huurwoningen.  

 

Betaalbaar wonen realiseert Mijande Wonen door:

  • Ruim onder de maximale huurprijs te blijven die een woningcorporatie voor een huurwoning mag vragen. Gemiddeld vragen wij 64% van de huurprijs die wij voor een huurwoning mogen vragen.
  • Het, over het gemiddelde genomen, doorvoeren van beperkte huurverhoging.
  • De kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden.
  • Door het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen.  Hoe minder energie de woning verbruikt, hoe lager de woonlasten hoe betaalbaarder wonen wordt.  

Ons doel is om in 2023 een gemiddeld energielabel B te hebben voor onze woningen. Een groene woning (met energielabel A of B) biedt naast extra wooncomfort ook een forse verlaging van de energielasten en daarmee een verlaging van de woonlasten.
 

Financieel gezond
Mijande Wonen is een financieel gezonde organisatie. Op papier hebben we zelfs een groot positief resultaat over 2016. Dat komt met name door een andere, nieuwe manier van marktwaardering van het vastgoed. Oftewel dit geld zit met name in de stenen van onze woningen. Juist door kritisch te kijken naar onze uitgaven en door de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, kunnen wij investeren in duurzame en energiezuinige woningen en bijdragen aan betaalbaar en prettig wonen. Klik hier voor de terugblik 2016. Ons uitgebreide jaarverslag vindt u hier.

 

Over ons
Mijande Wonen is een lokale plattelandscorporatie en is voornamelijk werkzaam in de
gemeenten Dinkelland en Twenterand. We staan dicht bij onze huurders en willen onze huurders echt leren kennen. We bouwen samen met onze huurders en belanghouders aan dorpskracht!: Vitale dorpen en kernen waar we de kracht van de mensen gebruiken voor een fijne leefomgeving. We zetten in op betaalbaar wonen en investeren in duurzame en energiezuinige woningen.