Tevreden huurders die prettig wonen.  Dàt vinden wij bij Mijande Wonen belangrijk. Daarom werken we hard aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Om de dienstverlening nog beter aan te sluiten bij de wensen van onze huurders, organiseren we de komende maanden koffiegesprekken met onze huurders.

 

‘Onze huurders zijn namelijk de expert als het gaat om wonen en huren.  Wij gaan graag met hen in gesprek om te luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Om er van te leren en om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van onze huurders’, licht directeur Peter Zuithof toe. ‘Eerder dit jaar organiseerden we luisterpanels. Waarin groepen huurders onder begeleiding van een externe gesprekleider met elkaar hun ervaringen bespraken. De uitkomsten hiervan zijn zeer waardevol en gebruiken we om onze werkwijzen nog beter aan te sluiten op de wensen van onze huurders.  Een logische vervolgstap is dat al onze medewerkers  in de komende maanden op de koffie gaan bij onze huurders.  Eén op één gesprekken tussen medewerkers en huurders over onze dienstverlening en de wensen van onze huurders. En natuurlijk komen we niet met lege handen. Wij nemen de koekjes mee. Speciaal gemaakt door de Boerderijcampus met locaties in Tilligte, Denekamp en Oldenzaal.’

 

Boerderijcampus: een fijne plek voor mensen met een beperking

Ieder kind, ieder mens heeft behoefte aan een thuis. Aan een omgeving waarin hij of zij weet dat hij er mag zijn. Boerderijcampus is zo’n plek. Op de drie locaties van Boerderijcampus vinden mensen met een beperking een plek om waarde te creëren voor zichzelf en hun omgeving. Boerderijcampus biedt een stabiele en veilige woon- en werkcampus voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen die graag mee willen doen in de maatschappij. Iedereen werkt mee en krijgt de kans te ontdekken waar hij goed in is.

 

Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie

Mijande Wonen levert woondiensten in de gemeenten Dinkelland, Twenterand in Noordoost-Twente en in Aadorp (gemeente Almelo). Onze missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners én bewoners. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen.