De 15 woningcorporaties aangesloten bij WoON Twente doen mee aan de landelijke acties tegen de Verhuurderheffing. Dit jaar betalen we in Twente voor ruim 75.000 sociale huurwoningen ruim  € 775 per woning aan de staatskas. Dit is ongeveer 60 miljoen euro in 2019. Met dit bedrag
kunnen we in Twente 15.000 woningen voorzien van zonnepanelen of 12.000 hybride warmtepompen plaatsen. Mijande Wonen betaalt over 2019 een bedrag van 3,5 miljoen euro aan verhuurderheffing. Hiervoor hadden wij bijvoorbeeld ook 800 woningen kunnen voorzien van zonnepanelen of 70 woningen extra kunnen verduurzamen of versneld projecten gericht op van-het-gas-af kunnen oppakken. Ingrepen die het energiegebruik reduceren en de woonlasten verlagen.
 

Sociale media
Op sociale media plaatsten verschillende corporaties een eerste statement over de heffing. Dit ging niet onopgemerkt voorbij, verschillende media
besteedden er aandacht aan, zo ook de NOS. https://nos.nl/artikel/2303430-woningcorporaties-klagen-massaal-over-onnodig-spekken-staatskas.html
 

Bezwaar maken
Vanaf oktober kan iedere woningcorporatie bij de Belastingdienst bezwaar maken tegen de Verhuurderheffing. WoON Twente heeft hiervoor een standaard bezwaarschrift aangeleverd. Dit is vooral een statement, we verwachten niet dat het direct effect heeft. Woningcorporaties bekijken individueel of ze deze willen/kunnen indienen.Gezamenlijk statement
Op 3 oktober komt er vanuit WoON Twente een gezamenlijk statement dat we bezwaar gaan maken en
waarom.