Het is een actueel onderwerp op dit moment: ongewenst, grensoverschrijdend gedrag

Verschillende benamingen maar nooit oké. Ongewenst gedrag vindt op verschillende manieren plaats: agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, een grap die verkeerd uitpakt. Het ingewikkelde is dat ongewenst gedrag bewust kan plaatsvinden, maar soms ook onbedoeld of onbewust. Het gaat namelijk niet om de bedoeling van de 'dader', maar om hoe de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren. Wij gaan met respect om met elkaar en met huurders. Mijande Wonen keurt elke vorm van ongewenst gedrag af tussen collega’s onderling en tussen collega’s en partners en huurders.
 

Zo keurt Mijande Wonen het ook af om geluids- of beeldopnames te maken van onze medewerkers, zonder overleg of toestemming. Wij zien dat als een schending van de privacy van onze medewerkers. Het verspreiden is strafbaar. Indien mogelijk doen wij aangifte en/of dienen wij een klacht in (bij de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Alle ongewenste, grensoverschrijdende gedragingen zijn voor ons niet oké. Wij accepteren het van niemand. Wij werken op een respectvolle manier (samen). Spreek ons daar gerust op aan, als het nodig is! Daarnaast vindt Mijande Wonen de privacy van haar medewerkers en huurders uiterst belangrijk!

Over integriteit is meer te lezen in onze gedragscode.

Over privacy en de AVG is  meer te lezen in ons privacystatement.