Op 8 oktober presenteerde Mijande Wonen samen met de leden van bewonerscommissie de Oale Bouw en Beltman Architecten de eerste lijnen van het nieuwe plan aan de bewoners van de Oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De afgelopen periode werkten partijen samen aan het plan waarvoor de woonwensen van de bewoners en de uitgangspunten van Mijande Wonen de basis vormden.

 

Toekomstbestendige wijk

Het stedenbouwkundig plan voor de Oale Bouw gaat over de sloop van 137 woningen en nieuwbouw van 128 woningen. Het wordt een toekomstbestendige wijk waar het bestaande karakter van de wijk bij het ontwerp uitgangspunt was. De wijk kenmerkt zich door lange straten met 2-onder-1-kap-woningen. In het plan vormen deze 2-onder-1-kap-woningen de basis van de wijk. Het totale plan bestaat uit 102 2-onder-1-kap-woningen, 26 rijwoningen en 8 kavels voor de verkoop. In de wijk komen drie typen woningen: 22 eengezinswoningen, 44 levensloopbestendige woningen en 62 nultredenwoningen. In dit plan is voor elke bewoner in de Oale Bouw met een huurcontract voor onbepaalde tijd, een 2-onder-1-kap-woning of hoekwoning beschikbaar.

 

Oale Bouw Hofje

Om te zorgen voor meer variatie in het woningaanbod en voor de betaalbaarheid van het plan, zijn aan het plan ook rijwoningen toegevoegd. De korte rijtjes met rijwoningen komen ten opzichte van de 2-onder-1-kap-woningen verder van de straat te liggen, wat meer naar achteren. Hierdoor blijft het straatbeeld bepaald door de 2-onder-1-kap-woningen en ontstaat er ruimte voor een groen pleintje met plek voor bomen en parkeren. Daarnaast is aan het plan nog een andere manier van wonen toegevoegd: het wonen aan een hofje. Aan de Borggrevestraat is een hofje met 10 2-onder-1-kap-woningen ontworpen.  

 

"Als bewonerscommissie hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt aan een mooi plan voor onze Oale Bouw. We zijn blij om dit plan nu te kunnen delen met de bewoners en zijn benieuwd naar hun reacties. We hebben ons best gedaan om goed op te komen voor de belangen van de bewoners en te zorgen dat veel woonwensen werden meegenomen. We waren het zeker niet altijd met elkaar eens, maar door met elkaar te praten en keuzes te maken is het gelukt om samen met Mijande Wonen een mooi plan voor de wijk te maken", vertelt Yvonne Spijker, voorzitter van de bewonerscommissie.

 

"Het was een enerverend proces," blikt Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen terug. "Wat kwamen we van ver en wat hebben we veel stappen gezet met elkaar. Ik ben blij met het nieuwe plan: een toekomstbestendige wijk waar we veel woonwensen van bewoners in kunnen meenemen. Natuurlijk gaan we daar waar dat niet lukt in gesprek met deze bewoners om te kijken wat er wel kan."


Hoe nu verder?

Aan de hand van vier onderwerpen wordt het plan ontwikkeld:

  • de verkaveling: verdeling van de grond en de verschillende woningtypes (8 oktober 2020)
  • de woningplattegronden (december 2020)
  • uitstraling van de woningen (architectuur) (februari 2021)
  • het definitieve plan (april 2021)

De verdere planning ziet er op hoofdlijnen naar verwachting als volgt uit:

  • Start sloop/bouw: 3e kwartaal 2022
  • Einde bouw: uiterlijk 2030

Mijande Wonen onderzoekt op dit moment waar zij in het proces kan versnellen, zowel in de start van de bouw als de duur van de werkzaamheden.

 

Invloed van de bewoners
De bewoners van de Oale Bouw met een huurcontract voor onbepaalde tijd ontvingen allemaal een vragenlijst om zo hun reactie op het nieuwe plan te geven en om ons informatie te geven over wensen voor bijvoorbeeld de plattegronden. Deze input nemen wij weer mee in de uitwerking en koppelen we terug tijdens het volgende informatiemoment in december 2020.