Mijande Wonen is een klantgerichte woningcorporatie met sterke lokale en regionale binding en is gericht op samenwerking. Mijande Wonen stelt zichzelf tot doel om efficiënt te werken en zij streeft naar een hoge klanttevredenheid. Om dit te realiseren, optimaliseert zij een aantal processen, waaronder het dagelijks onderhoud. Daarin richt zij zich op het resultaatgericht samenwerken met externe aannemers/onderhoudspartijen. Keuzes die daarin worden gemaakt komen altijd ten gunste van huurders.

 

Nieuwe samenwerkingspartners
Deze visie op dagelijks onderhoud deelde de woningcorporatie de afgelopen periode met haar huidige samenwerkingspartijen. Er vond een uitgebreide selectie plaats om te komen tot strategische partners voor het dagelijks onderhoud. Uit deze selectie zijn twee partijen gekomen: Voor de gemeente Twenterand de firma Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen en voor de gemeente Dinkelland, Bouwonderneming Oude Wolbers. Beide partijen hebben de samenwerking opgezocht met bestaande partijen waarmee Mijande Wonen op dit moment samenwerkt.

 

Beide partijen hebben aantoonbare ervaring met deze nieuwe werkwijze waarin efficiëntie en resultaatgericht werken centraal staan en waarbij een hoge klanttevredenheid gewaarborgd blijft. Mijande Wonen stuurt erop aan dat partijen in de uitvoering van de werkzaamheden een samenwerking zoeken met aannemers/installateurs waarmee Mijande nu ook samenwerkt. Partijen die niet zijn geselecteerd zijn inmiddels geïnformeerd.

 

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Onze missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onzesamenwerkingspartners én huurders. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliterenhet wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen. Betaalbaarheid is een van de speerpunten van Mijande Wonen. Betaalbaar wonen is het belangrijkste speerpunt van Mijande Wonen. Ditrealiseren we onder andere door efficiënt en resultaatgericht te werken.