Woningcorporatie Mijande Wonen staat aan de vooravond van diverse projecten, gericht op het verduurzamen en toekomstgerichter maken van het totale woningbezit. De start is in de dorpskern Westerhaar/Vriezenveensewijk en dan specifiek in de straten: Veenstraat, Borggrevestraat, Oranjestraat, Nassaustraat, Margrietstraat en Marijkestraat.  Samen met bewoners gaat Mijande Wonen aan de slag met een buurtontwikkelplan voor dit gebied.

Woonwensen bewoners

De woonwensen van bewoners en de huidige kwaliteit van de woningen vormen de basis voor de verdere plannen. Afgelopen periode ontvingen inwoners een woonwensenenquête om de wensen en behoeften te inventariseren. Afgelopen dinsdagavond 16 mei 2017 was de eerste informatieavond voor geïnteresseerde inwoners en de betreffende bewoners over de resultaten van de enquête en de kwaliteitsonderzoeken. Daarna was er ruimschoots tijd voor vragen en reactie. Bewoners konden zich aanmelden voor de klankbordgroep om zo mee te praten en denken over de plannen voor hun buurt. Ook organiseert Mijande Wonen binnenkort verschillende bijeenkomsten en workshops voor bewoners.

‘Ik kijk terug op een geslaagde eerste bewonersavond. Er was een grote opkomst en maar liefst 35 bewoners hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep. Dat is mooi, want zo kunnen we met elkaar de buurt nog mooier maken!’ aldus directeur Peter Zuithof.

Aanleiding

Mijande Wonen heeft als doel haar woningbezit toekomstbestendig en duurzamer te maken naar minimaal energielabel B. Uit de inventarisatie van de verschillende woningtypen blijkt, dat de aandachtspunten onder andere liggen op de isolatiewaarde, ventilatie, enkelglas, de plattegronden, beperkte plafondhoogte en ventilatie. Dit is aanleiding om met deze woningen aan de slag te gaan. Hoe we dat gaan doen, pakt Mijande Wonen op met de betreffende bewoners.

Planning

In 2017 wordt de planvorming afgerond voor de straten Veenstraat, Borggrevestraat, Oranjestraat, Nassaustraat, Margrietstraat en Marijkestraat. De verdere planning is afhankelijk van het definitieve plan.