Mijande Wonen heeft als doel haar woningbezit toekomstbestendig en duurzamer te maken naar minimaal energielabel B. Uit de inventarisatie van de verschillende woningtypen blijkt, dat de aandachtspunten voor de woningen omgeving Borggrevestraat en Veenstraat onder andere liggen op de isolatiewaarde, ventilatie, enkelglas, de plattegronden, beperkte plafondhoogte en ventilatie. Dit is aanleiding om met deze woningen aan de slag te gaan.  Mijande Wonen maakt dit plan samen met de betreffende bewoners.

 

Klankbordgroep

Tijdens de informatieavond afgelopen 16 mei nodigde Mijande Wonen bewoners uit om deel te nemen aan een klankbordgroep en op deze manier mee te praten en denken. De klankbordgroep bestaat inmiddels uit 39 bewoners uit de buurt. In samenwerking met de klankbordgroep organiseerde Mijande Wonen workshops voor de bewoners.

 

Workshop

In juli vond een aantal workshops plaats. In totaal deden er ruim 100 bewoners mee uit 70 verschillende huishoudens. Het doel van de workshops was om informatie op te halen bij bewoners over de woning en de buurt; wat vinden bewoners belangrijk in en om de woning? En welke financiële aspecten zijn belangrijk? Deze informatie gebruikt Mijande Wonen om verschillende scenario’s op te stellen die zo goed mogelijk passen bij de uitgangspunten van Mijande Wonen en de wensen en behoeften van bewoners. De uitkomsten van de workshops zijn inmiddels teruggekoppeld aan de klankbordgroep.

 

Scenario’s?

De uitkomsten uit de workshops gebruikt Mijande Wonen bij het uitwerken van verschillende scenario’s. Naast de informatie die zij van bewoners ontving, stelt de woningcorporatie ook zelf een aantal uitgangspunten op, bijvoorbeeld over het energielabel bij renovatie of nieuwbouw en welke uitgangspunten er gelden voor de indeling van de woning.  Ook de woonlasten (kosten voor huur en energie) van de verschillende opties worden bekeken. Uit deze scenario’s komt een voorkeursscenario dat het beste past bij de wensen en behoeften van de huurders en de uitgangspunten van Mijande Wonen. Dit scenario presenteert Mijande Wonen in het najaar van 2017 aan de bewoners.