Mijande Wonen draagt op 1 december 2017 al haar 106 woningen in Aadorp over aan woningcorporatie Beter Wonen uit Almelo. ‘We maken deze keuze omdat het grootste gedeelte van onze woningen in een ander werkgebied ligt, namelijk in de gemeente Twenterand en Dinkelland. Aadorp valt onder de gemeente Almelo. Beter Wonen is een woningcorporatie uit Almelo en kan daardoor beter de belangen van huurders uit Aadorp behartigen’, licht Peter Zuithof, directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe.

 

‘Voor Beter Wonen past deze overname in de keuze om vooral verhuurder te zijn van woningen in Almelo’ , aldus Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen. Beter Wonen wil zich actief inzetten om wonen in de wijken en buurten van Almelo aantrekkelijk te maken. Deze woningen van Mijande Wonen passen goed bij het bezit van Beter Wonen. Door de overname kunnen de corporaties borgen dat de woningen beschikbaar blijven voor de verhuur aan de doelgroep van de corporaties.

 

Wat betekent dat voor de huurders
Beter Wonen is net als Mijande Wonen een sociale verhuurder. De lopende huurcontracten neemt Beter Wonen Almelo dan ook ongewijzigd over. Een aantal praktische zaken verandert wel. Daarover zijn de betreffende huurders dinsdagavond 7 november tijdens een informatiebijeenkomst in het Aahoes in Aadorp geïnformeerd.

 

Informatiebijeenkomst 7 november
De bijeenkomst werd goed bezocht. Bewoners hadden veel vragen en waren kritisch over de overdacht van de woningen door Mijande Wonen aan Beter Wonen. Peter Zuithof, directeur-bestuurder van Mijande Wonen, lichtte tijdens de bijeenkomst de keuze voor de overdracht aan Beter Wonen toe. Er was ruimte voor alle vragen. Verder konden huurders kennismaken met de medewerkers van Beter Wonen en ontvingen zij praktische informatie.

 

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Onze missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners én bewoners. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen.

 

Over Beter Wonen
Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in Almelo voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Ons logo is tevens onze missie, wij werken aan beter wonen voor onze huurders. Dat doen wij samen met onze maatschappelijke partners en actieve huurders.