Per 1 februari 2019 is Melanie Maatman de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Mijande Wonen. Maatman volgt interim-bestuurder Ruigrok op, die vanaf 4 juni 2018 de werkzaamheden van voormalig bestuurder Zuithof heeft overgenomen.

Melanie Maatman kiest bewust voor de overstap naar een woningcorporatie: “Mijn hart ligt bij de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Na een aantal jaren in het domein van de sociale zekerheid, wil ik graag weer werken daar waar mijn hart ligt. En dat ik dat kan doen als bestuurder van een kleine, platte organisatie als Mijande, is een droom die uitkomt.”

Maatman realiseert zich dat Mijande Wonen, na het vertrek van de voormalig bestuurder, voor de nodige uitdagingen staat. In nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal ze de lijn doorzetten die interim-bestuurder Ruigrok de afgelopen maanden heeft ingezet.

Mijande is verheugd met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder. “Mijande heeft behoefte aan stabiliteit, een duidelijke koers en gedrevenheid in de realisering hiervan,” zegt Linda Sanders, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Melanie Maatman is een stevige persoonlijkheid, die met haar kwaliteiten als verbinder en boegbeeld de organisatie mee kan nemen in de stappen richting de toekomst.”

Maatman werkte vanaf 2011 bij UWV in diverse directeursfuncties. Bij Gemeente Den Haag was ze vanaf 2007 directeur Beleid binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ervaring in de corporatiesector deed ze vanaf 2016 op als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de auditcommissie van Woningstichting Patrimonium Barendrecht.