In juni organiseerden wij een luisterpanel over onze dienstverlening bij renovaties van douche, keuken en toilet. Een externe gespreksleider van KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) begeleidde het gesprek. Onze onderhoudsregisseur  Paul Hoonhorst  en Jeroen Coes, coördinator van de verschillende aannemers luisterden naar de ervaringen van onze huurders. Het doel van dit gesprek is om onze dienstverlening te verbeteren en nog meer aan te sluiten op uw wensen. Over het algemeen zijn huurders tevreden over onze dienstverlening bij renovatie van douche, toilet en keuken. Natuurlijk kunnen bepaalde punten beter. Een aantal van deze punten leest u hieronder.

 

De informatie die onze huurders ontvangen over de renovatie van douche, toilet, keuken kan duidelijker. Dit komt ook dat er verschillende aannemers betrokken zijn en niet allemaal op dezelfde wijze communiceren.

Wij hebben dit punt direct opgepakt. De eerste brief die huurders ontvangen over een mogelijke douche, toilet, keuken renovatie verstuurt Mijande Wonen vanaf nu zelf.  Eerder verstuurde de aannemer deze brief. Voor de vervolgbrieven stellen wij samen met de aannemers standaard brieven op, zodat huurders dezelfde informatie ontvangen.

 

Huurders zijn tevreden over de contactpersoon tijdens de renovatie. Wel geven zij aan behoefte te hebben aan een contactpersoon bij Mijande.

Wij kiezen er bewust voor dat de huurder direct contact opneemt met de aannemer bij vragen/opmerkingen. Zo heeft de huurder gelijk contact met de juiste persoon. Wij begrijpen dat u ook behoefte heeft aan een contactpersoon bij Mijande. Die u bijvoorbeeld kan helpen als u er met de
aannemer niet uitkomt. Vanaf nu is er bij douche, toilet, keuken renovaties ook een contactpersoon bij Mijande. Deze gegevens staan ook in de eerste brief die de huurder van ons ontvangt.

 

Meer kijken naar de behoeftes van de individuele huurder in plaats van alles standaardiseren.

De afweging standaardiseren of maatwerk is een lastige. Standaardiseren betekent een duidelijke en zelfde werk- en benaderingswijze voor alle huurders. Dit zorgt ervoor dat werkzaamheden sneller, efficiënter en goedkoper kunnen. Hierdoor houden we huren betaalbaar voor onze huurders. Maatwerk zorgt voor een hogere tevredenheid van onze huurders. En we kunnen beter aansluiten op de individuele wensen van onze huurders. Intern pakken we dit punt op en bekijken we hoe we zonder veel extra kosten meer kunnen aansluiten op de individuele wensen van onze huurders.

 

Wij bedanken de huurders die meewerkten aan dit luisterpanel hierbij nogmaals. Door uw inbreng, wordt onze dienstverlening nog beter.