Wij vinden het belangrijk dat huren betaalbaar blijft. Mijande Wonen kiest er al langere tijd voor om de huur voor mensen met een inkomen tot € 43.574 zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt de huur voor deze groep de laatste jaren met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland. Dat is dit jaar 2,6%. Voor huurders met een hoger inkomen (boven € 43.574) verhogen wij de huur met een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Aandacht voor huurders met financiële problemen 
Wij helpen huurders, die financiële problemen hebben of verwachten door de coronacrisis. Dit doen we door de persoonlijke situatie van de huurder te bespreken en daar afspraken met elkaar over te maken. Zo kunnen we huurders met financiële problemen helpen en tegelijkertijd kunnen onze plannen voor onderhoud en verduurzamen van onze woningen doorgaan.

Positief advies Huurdersraad
Elk jaar maken wij een voorstel voor de huurverhoging en sturen dit voorstel voor advies aan de Huurdersraad; de vertegenwoordiging van de huurders van Mijande Wonen. De Huurdersraad heeft ook dit jaar een positief advies gegeven op ons voorstel.

Inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf € 43.574
Huurders met een huishoudinkomen vanaf € 43.574 krijgen een huurverhoging van 6,6%. Deze huurders zijn niet direct afhankelijk van een sociale huurwoning. Daarom vragen wij aan deze groep huurders een hogere huurverhoging.

Betaalproblemen? Neem contact met ons op!
Heeft of verwacht u financiële problemen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Informatie over de huurverhoging
In april ontvangt iedere huurder bericht over de huurverhoging die voor zijn of haar woning geldt.
Meer informatie leest u ook bij de 'veelgestelde vragen over de huurverhoging'.