Mijande Wonen zet al jaren in op betaalbaarheid van haar woningen. Dit realiseert de woningcorporatie door haar bedrijfslasten laag te houden. Door resultaatgericht en efficiënt te werken, lukt het de woningcorporatie om de bedrijfslasten steeds verder omlaag te brengen van € 1233 in 2013 naar € 1055 in 2014 naar € 934 in 2015 naar € 744 (€/woning) in 2016. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de tevredenheid van huurders over de dienstverlening gegarandeerd blijft. Dat monitort Mijande Wonen regelmatig zelf en blijkt nu ook uit de benchmark van Aedes.

Duurzaamheid heeft onze aandacht

Uit het onderzoek blijkt dat de toepassing van duurzame oplossingen aandacht vraagt. De benchmark gaat uit van 2016. Inmiddels heeft Mijande Wonen vol ingezet op het toepassen van duurzame maatregelen voor haar woningen. Het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen draagt bij aan betaalbaarheid: Hoe minder energie de woning verbruikt, hoe lager de woonlasten hoe betaalbaarder wonen wordt. Mijande Wonen heeft als doel om in 2023 een gemiddeld energielabel B te hebben voor haar woningen. Een groene woning (met energielabel A of B) biedt naast extra wooncomfort ook een forse verlaging van de energielasten en daarmee een verlaging van de woonlasten.

Aedes-benchmark

Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Over Mijande Wonen

Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie. Onze missie en passie is ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners én huurders. Wij staan dicht bij onze huurders en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen. Betaalbaarheid is een van de speerpunten van Mijande Wonen. Dit realiseren we onder andere door efficiënt en resultaatgericht te werken.

Resultaten bekijken?

Bekijk de benchmark!