Mijande Wonen startte dit het voorjaar in Westerhaar-Vriezenveensewijk met de voorbereiding van het verduurzamen en toekomstgerichter maken van haar woningbezit. Samen met bewoners en adviesbureau KAW gingen wij aan de slag met een buurtontwikkelplan voor dit gebied. Onze voorkeur is een plan dat bestaat uit levensloopbestendige, zeer energiezuinige woningen met een hoog wooncomfort. Het plan beslaat in totaal 150 woningen: 19 woningen worden gesloopt en 34 woningen worden gerenoveerd naar minimaal energielabel A. Bij de overige 97 woningen gaat voor 18 woningen de voorkeur van Mijande Wonen uit naar renovatie en voor 79 woningen sloop met vervangende nieuwbouw, maar laten wij een keuze bij bewoners.

 

Reageren met voorrang
Voor iedere huidige bewoner is er straks een woning beschikbaar in het nieuwe plan. Tijdens de sloop-nieuwbouw van de woningen, kunnen bewoners niet in de huidige woning blijven. Zij verhuizen dan (tijdelijk) naar een andere woning.  De bewoners van woningen die gesloopt worden uit dit plangebied mogen vanaf 1 december 2017 met voorrang reageren op een vrijgekomen huurwoning. Dit doen we gefaseerd om te zorgen dat er ook nog huurwoningen beschikbaar zijn voor huurders buiten dit gebied.