Geen energierekening meer in Vriezenveen

voor vier woningen aan Rembrandtstraat

Op woensdag 7 september 2016 is door de bouwbedrijven Plegt-Vos en Nijhuis en woningcorporatie Mijande Wonen de handtekening gezet voor de energetische verbetering naar Nul-op-de-Meter van vier woningen aan de Rembrandtstraat in Vriezenveen. Het gaat om de eerste vier woningen in Twente die door een woningcorporatie energetisch worden verbeterd naar volledig Nul-op-de-Meter (NOM). Het is daarmee een primeur voor Twente.

De vier Nul-op-de-Meter woningen maken deel uit van in totaal 32 woningen aan de Rembrandtstraat en Vondelstraat die door beide bouwbedrijven samen energetisch verbeterd worden. Vier andere woningen worden verbeterd naar een Passief niveau en de overige 24 woningen gaan naar energielabel B.

Mijande wil het gemiddelde niveau van haar woningvoorraad upgraden naar energielabel B. Conform de landelijke doelstellling voor alle woningcorporaties in Nederland moet dit in 2020 zijn gerealiseerd. Dit energetische verbeterproject maakt onderdeel uit van deze verduurzamingsslag.

De Nul-op-de-Meter upgrade van de vier woningen sorteert al voor op het ‘NOM Oost Nederland’ project van stichting Pioneering. Binnen dit project hebben Twentse woningcorporaties zich verenigd om een versnelling van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Twente te realiseren. Hiervoor hebben de Twentse woningcoporaties gezamenlijk 500 huurwoningen beschikbaar gesteld.

De NOM-upgrades in Vriezenveen onderscheiden zich ten opzichte van andere Nul-op-de-Meter renovaties door de focus te leggen op de bewoner in plaats van de technische oplossing. Zo wordt er zoveel mogelijk opgelost in de schil zodat er een minimum aan ingewikkelde installaties nodig is. Ook blijft het binnenspouwblad staan waardoor er geen ingrepen, overlast en minimale kosten voor de bewoner in de woning zijn. Daarnaast is de ventilatie zoveel mogelijk natuurlijk (raam open) in plaats van een mechanische (geluidsproducerende) oplossing waar de ramen veelal gesloten moeten blijven. Natuurlijke ventilatie sluit aan bij de wijze van ventileren die men al gewend is en het zorgt voor een gezonder binnenklimaat.

De verbetering van de 32 woningen wordt in onderlinge nauwe samenwerking uitgevoerd door Plegt-Vos uit Hengelo en Nijhuis Bouw uit Rijssen. De Nul-op-de-Meter kennis van Plegt-Vos wordt hierbij gecombineerd met de Passief bouwen kennis van Nijhuis. Binnen het verduurzamingsinitiatief Reimarkt in Enschede werken beide bouwbedrijven ook al nauw samen.

De voorbereidingen voor het project zijn begin dit jaar gestart. De bewoners waren vanaf het eerste moment al erg enthousiast over de plannen. De huurders hebben inmiddels dan ook hun goedkeuring gegeven voor de plannen. Door de woningverbeteringen krijgen de woningen een volledige vernieuwde buitenkant (gevel en dak), een comfortabel en gezond binnenklimaat en voor veel bewoners wordt de energierekening sterk gereduceerd of zal per saldo zelfs helemaal verdwijnen. 

In september wordt gestart met de eerste werkzaamheden. Eind dit jaar zijn alle upgrades afgerond.