Samen met de bewonerscommissie en Beltman Architecten presenteerde Mijande Wonen het definitieve plan

Bewoners uit de Oale Bouw kregen alvast een digitaal inkijkje in hun nieuwe woning

Op 16 juni 2021 spraken medewerkers van Mijande Wonen en Beltman Architecten en leden van de bewonerscommissie met de bewoners uit De Oale Bouw in Westerhaar over het definitieve plan. Tijdens deze bijeenkomst kregen bewoners een digitale rondleiding door het gekozen woningtype. Ook de uitstraling van de nieuwe wijk kwam aan bod. De gesprekken vonden Coronaproof plaats in Kulturhus De Klaampe.

 

Plattegronden definitief

Na de gesprekken in januari en februari 2021 konden bewoners nog een aantal voorkeuren voor de plattegrond aangeven. Deze voorkeuren zijn verwerkt en daarmee werden de plattegronden definitief. De definitieve plattegronden staan op www.mijande.nl/oalebouw.

 

Uitstraling van de woningen

Tijdens de gesprekken in januari en februari 2021 vroegen we bewoners naar hun ideeën over de uitstraling van de woningen. Aan de hand van deze input bepaalden we met elkaar de uitgangspunten voor de uitstraling. Deze deelden we ook met de bewoners. Op basis van deze uitgangspunten werkt de aannemer de details voor de uitstraling uit. We gaan voor dezelfde sfeer als nu in De Oale Bouw en dan in een modern jasje.

 

Uitgangspunten voor de uitstraling

De kaprichtingen van de woningen zijn beeldbepalend voor De Oale Bouw. Voor meer rust en eenheid is voor zowel de Veenstraat als de Borggrevestraat gekozen voor:

  • Vooral langskappen aan de oostzijde van de straat
  • een mix van langs- en dwarskappen aan de westzijde van de straat

Een accent komt er door een dwarskap bij:

  • de middelste woning van de blokjes van vijf woningen aan de oostzijde van de Veenstraat
  • de middelste woning van de blokjes van drie woningen aan de Marijkestraat en de Margrietstraat
  • de woning op de kop van het hofje in aansluiting op ‘t Haarhuus

 

Kleur- en materiaalgebruik

We kiezen voor natuurlijke kleuren en eerlijke materialen. We zoeken verbijzondering in het metselwerk door accenten in plaats van kleurgebruik. Het metselwerk van de woningen wordt een bruinrode gemêleerde tint. Uitzondering hierop zijn de woningen aan het hofje bij ’t Haarhuus en de woningen die teruggeplaatst staan ten opzichte van de rooilijn; het metselwerk van deze woningen krijgt een grijsbruine gemêleerde tint. In de hofjes krijgen de woningen met een dwarskap een gevel in wit (gekeimd) metselwerk. Dit geldt ook voor de woning op de kop van het hofje in aansluiting op ’t Haarhuus

 

‘De plattegronden zijn klaar, het plan is klaar en de basis voor de uitstraling ligt er. Het wordt steeds echter voor ons als bewoners. Leuk en ook best spannend. De digitale rondleiding door het woningtype geeft een goed beeld van hoe het straks wordt’, aldus Yvonne Spijker, voorzitter van de bewonerscommissie.

 

‘Goed om te zien hoe alle input van bewoners nu samenkomt in het uiteindelijke plan. Wat een mooie stappen hebben we met elkaar gezet. Het is ons gelukt om samen een plan te maken voor een toekomstbestendige wijk waar het prettig wonen is’, licht Melanie Maatman, bestuurder Mijande Wonen, trots toe.

 

Hoe nu verder?

Het plan is in de basis klaar en voor de uitstraling zijn de uitgangspunten bepaald. Dit is input voor de aannemersselectie. In de 2de helft van 2021 vindt de aannemersselectie plaats. Dit doen we samen met de bewonerscommissie. De aannemer werkt het plan dan verder uit. In het eerste kwartaal van 2022 starten we met het toewijzen van de wisselwoningen. De start van het project (start sloop) staat gepland voor het 3de kwartaal van 2022.  

Via de nieuwsbrieven en www.mijande.nl/oalebouw houden we bewoners de komende tijd op de hoogte van de stappen die we zetten.

 

Toekomstbestendige wijk

Het plan voor de Oale Bouw gaat over de sloop van 137 woningen en nieuwbouw van 128 woningen. Bij het ontwerp is het bestaande karakter van de wijk uitgangspunt. De wijk heeft lange straten met 2-onder-1-kap-woningen. In het plan vormen deze 2-onder-1-kap-woningen de basis van de wijk.

 

Om te zorgen voor meer variatie in het woningaanbod én voor de betaalbaarheid van het plan, zijn aan het plan ook rijwoningen toegevoegd. De korte rijtjes met rijwoningen worden ten opzichte van de 2-onder-1-kap-woningen verder van de straat (naar achteren) geplaatst. Hierdoor blijft het straatbeeld bepaald door de 2-onder-1-kap-woningen en ontstaat er ruimte voor een pleintje met plek voor bomen en parkeren. Daarnaast is aan het plan nog een andere manier van wonen toegevoegd: het wonen aan een hofje. In de Borggrevestraat is een hofje met 10 2-onder-1-kap-woningen ontworpen.

 

Het totale plan bestaat uit de realisatie van 102 2-onder-1-kap-woningen, 26 rijwoningen en 8 bouwkavels voor de verkoop. In de wijk komen drie typen woningen: 22 eengezinswoningen, 44 levensloopbestendige woningen en 62 nultredenwoningen. 

 

Klik hier voor meer informatie en de link naar de digitale rondleiding.