Veelgestelde vragen over de dienstverlening van Mijande

Tips helpen ons om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Geef uw tip of compliment aan ons door via mail-at-mijande.nl.

  • Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker van Mijande Wonen.
  • Komt u er samen niet uit? Vraag dan om een tweede gesprek. Bij dit gesprek zit een medewerker van Mijande Wonen die niet bij de klacht betrokken is. De medewerker maakt een kort verslag en probeert samen met u tot een oplossing te komen.
  • Is er geen oplossing? Dan kunt u bij de verantwoordelijke manager terecht.
  • Als laatste optie kunt u besluiten om uw klacht voor te leggen aan de 'Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.', de Huurcommissie, de Commissie Governancecode of de rechter.

Waar meld ik mijn klacht bij Mijande?
Een klacht meldt u simpel via het formulier 'tip, klacht of compliment' op mijnmijande.nl of mailt u naar mail-at-mijande.nl. Ook bent u welkom bij één van onze klantkantoren of kunt u uw klacht via de telefoon aan ons melden.

Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw klacht
Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Meldt u een klacht bij Mijande? Dan komen we er bijna altijd samen uit. Mocht dit toch niet lukken? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de onafhankelijke, regionale 'Klachtencommissie Woningcorporaties Twente'.

In de regels van de Klachtencommissie leest u ook voor welke klachten u terecht kunt bij de klachtencommissie. De klachtencommissie geeft een schriftelijk advies over uw klacht. Mijande Wonen mag daarvan afwijken als daar een goede reden voor is.

Een lid van de Huurdersraad van Mijande Wonen zit ook bij de Klachtencommissie. Op deze manier weten zij wat er speelt en hebben zij invloed.

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. Bent u het na contact met Mijande Wonen niet eens over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u bij de Huurcommissie terecht om een uitspraak te doen over uw probleem of voor het geven van advies.

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie toetst voorgelegde klachten en verzoeken aan de Governancecode.

Eerst dient u een klacht in bij de klachten- of geschillencommissie van de corporatie. Als de klacht volgens u niet goed wordt behandeld door de klachtencommissie, dan kunt u dat voorleggen aan de Commissie Governancecode. Die toetst vervolgens of een van de beginselen uit de Governancecode is geschonden.

|  Ik huur Tip of klacht Mijande