Stel: U hebt uw eigen idee over hoe uw woning er uit zou moeten zien. Maar u verdient (nog) niet genoeg om uw eigen woning te kopen. En huurwoningen, daarvan gaan er dertien in een dozijn. Als u mensen in uw omgeving kent die er ook zo over denken, dan is de wooncoöperatie misschien iets voor u! Meer eigen keuzes maken in de manier waarop u woont. Voor mensen met lage inkomens. Dat is de gedachte achter het mogelijk maken van een wooncoöperatie. Mijande biedt hierbij hulp.

Veelgestelde vragen over de wooncoörperatie

Een wooncoöperatie is een vereniging die rechtsbevoegd is. Het doel is dat de leden van de coöperatie zelf mogen beslissen over het beheer en het onderhoud van de woningen waarin zij wonen. Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie van kopers en huurders. 

De wooncoöperatie sluit aan bij het idee om elkaar te helpen in de samenleving. Vooral in kleine kernen vinden mensen het belangrijk om bij elkaar en hun leefomgeving betrokken te zijn. U besluit zelf, samen met anderen hoe u uw woning wilt beheren en onderhouden.

Bent u eigenaar of huurder van een woning en zijn er in uw buurt vijf woningen die qua uiterlijk, (huur)prijs, bouwtechniek, architectuur op elkaar lijken? Dan kunt u met de eigenaren van die woningen een wooncoöperatie oprichten.

In het coöperatieplan worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de woningen. De verkoopvoorwaarden worden vastgelegd. Ook worden regels over de financiële bijdrage en kostenposten afgesproken.

  • Bewoners krijgen helemaal of gedeeltelijk eigendom of het recht om te beslissen over hun woning.
  • Tenminste vijf bewoners van woningen die bij elkaar in de buurt liggen mogen een wooncoöperatie oprichten. Mijande geeft hierin advies.
  • Het grootste deel van de betrokken bewoners heeft een inkomen onder de toelatingsgrens.
  • Mijande geeft een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de oprichting van de wooncoöperatie (minimaal € 5.000,-).

Mijande mag de woningen die deel uit (gaan) maken van een wooncoöperatie niet verkopen voor de periode van zes maanden

Het idee van de wooncoöperatie slaat de laatste tijd aan in Nederland. De woningcorporaties staan onder druk. Het is soms lastig om een hypotheek te krijgen. Veel mensen zoeken daarom naar andere mogelijkheden. Huurders en kopers willen allebei meer mogelijkheden. Verschillende organisaties merken deze behoefte op en spelen daar graag op in.

Voormalig Minister Blok heeft een wetsvoorstel over de wooncoöperatie voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit voorstel moet het voor huurders mogelijk maken om hun huurwoning tegen een lage prijs over te nemen als de woningcorporatie het wil onderbrengen in een wooncoöperatie. Het blijkt dat mensen het aantrekkelijk vinden om samen eigenaar te zijn van hun woning(en).