Misschien bent u met spoed op zoek naar een woning. Als u wilt huren via Mijande, kan het zijn dat u voorrang kunt krijgen. Mijande kent alleen medische voorrang. In onze veelgestelde vragen hieronder leest u wanneer u medische voorrang krijgt en hoe u dit aanvraagt. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk.

Veelgestelde vragen over voorrang

In deze situaties kan iemand voorrang krijgen op een woning bij Mijande:

 • Als iemand door medische problemen dringend op zoek is naar een andere woning.*
 • Als iemand in een noodsituatie zit.*
 • Een vluchteling die (tijdelijk) in Nederland mag blijven en gekoppeld is aan de gemeente Twenterand of Dinkelland.*
 • Senioren van 60 jaar of ouder die reageren op een woning speciaal voor senioren.
 • Iemand met herstructureringsvoorrang 

*Woningen die geschikt zijn voor iemand in deze situatie publiceren wij niet op onze website. Via uw persoonlijke pagina op mijnmijande.nl ziet u bij de ‘verantwoording’ of een woning naar deze ‘speciale doelgroep’ is gegaan.

Bij Mijande heeft u een noodsituatie als:

 • Uw woning onbewoonbaar is verklaard.
 • Er brand is (geweest) in uw woning.
 • Er levensbedreigende omstandigheden zijn.

In deze situaties krijgt u geen voorrang bij Mijande:

 • Huwelijk
 • Samenwonen
 • Scheiding
 • Stopzetten contract voor samenwonen
 • Stopzetten tijdelijk huurcontract of gebruikersovereenkomst
 • Gezinsuitbreiding
 • Verkoop van eigen woning
 • Verplichte verkoop van eigen woning
 • Afstand van of naar uw werk
 • Verhuizing van uw ouders
 • Verblijf op een camping of in een andere woning waar u tijdelijk woont
 • Ontruiming waar u zelf schuldig aan bent
 • Slecht woon- of betaalgedrag
 • De woning waar u nu woont heeft te weinig ruimte

Als u in een noodsituatie zit bewijst u dat:

 • Het niet meer hebben, verliezen of niet meer kunnen bewonen van een woning niet uw eigen schuld is. Als bewijs levert u officiële documenten aan. Denk aan politierapporten aangifte, gemeentelijke documenten of andere belangrijke documenten.
 • Het leven in de woning waar u nu woont onverantwoord of onmogelijk is.

Voldoet u aan deze twee voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bespreken dan samen uw situatie en proberen u te helpen.

Heeft u door medische problemen een andere woning nodig? Dan kunt u medische voorrang bij ons aanvragen. Wij bepalen niet zelf uw gezondheidssituatie. Dit laten wij over aan de professionals van de MO-zaak. Dit is een onafhankelijk indicatieadviesbureau. Na het uitvoeren van een keuring beslissen zij of u medische voorrang krijgt.

Voor het aanvragen van medische voorrang moet u 18 jaar of ouder zijn en bij Mijande staan ingeschreven als woningzoekende. Ook moet u sociale binding hebben met ons werkgebied. Sociale binding heeft u als u voldoet aan minimaal één van deze voorwaarden:

 • U bent geboren in ons werkgebied en woont hier nog altijd.
 • U woonde in de afgelopen tien jaar tenminste vijf jaar achter elkaar in ons werkgebied.
 • U heeft in het verleden langer dan tien jaar in ons werkgebied gewoond. Binnen tien jaar na uw vertrek wilt u weer in ons werkgebied wonen.

De keuring voor medische voorrang kost in totaal € 303,55 (prijs 2019). U betaalt de helft van dit bedrag (€ 151,77). Mijande betaalt de andere helft. Beslist de MO-zaak dat u medische voorrang krijgt? Dan krijgt u het deel dat u betaalt van ons terug.

De kosten voor medische voorrang betaalt u bij aanvraag:

 • Per pin op één van onze kantoren.
 • Of u maakt het bedrag over naar ons bankrekeningnummer, op naam van Mijande. Noem bij de betaalomschrijving uw naam en geboortedatum en zet daarbij dat het gaat om een aanvraag voor medische voorrang.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vraagt u medische voorrang aan via ons aanvraagformulier. Dit formulier stuurt u naar woningzoeken-at-mijande.nl. Maakt u de aanvraagkosten aan ons over? Noem dan in uw mail wanneer u het bedrag (heeft) over(ge)maakt of pin het bedrag op één van onze kantoren.

Heeft u medische voorrang aangevraagd en de keuringskosten betaald? Dan sturen wij uw aanvraag door naar de MO-zaak. De MO-zaak beslist door het uitvoeren van een medische keuring of u voorrang krijgt. Is de uitslag bekend en krijgt u medische voorrang? Dan bepaalt Mijande wanneer u een woning krijgt. Hoe zwaarder het advies, hoe sneller wij u helpen aan een woning die goed past bij uw situatie.  

Let op: u krijgt geen voorrang op een woning waar u zelf het liefst wilt wonen. De MO-zaak geeft aan aan welke voorwaarden uw nieuwe woning moet voldoen. Wij nemen contact met u op zodra wij een woning hebben die goed past bij uw situatie. Accepteert u de woning niet? Dan krijgt u daarna geen voorrang meer op een woning. U kunt dan op de normale manier reageren op ons woningaanbod, waarbij de kandidaat met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen een woningaanbieding krijgt.

Op basis van het advies van de MO-zaak bepaalt Mijande wanneer u een woning krijgt. Hoe zwaarder het advies, hoe sneller wij u helpen aan een woning die goed past bij uw situatie. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van welke huurwoningen vrij komen. U krijgt:

 • Lichte voorrang (binnen anderhalf jaar proberen wij u te helpen aan een geschikte woning).
 • Matige voorrang (binnen één jaar proberen wij u te helpen aan een geschikte woning).
 • Of zware voorrang (binnen een half jaar proberen wij u te helpen aan een geschikte woning).

De MO-zaak kan aangeven aan welke voorwaarden uw nieuwe woning moet voldoen. U krijgt geen voorrang op een woning waar u zelf het liefst naartoe wilt. Wij nemen contact met u op zodra er een woning is die goed past bij uw situatie. Accepteert u de woning niet? Dan krijgt u daarna geen voorrang meer op een woning. U kunt dan op de normale manier reageren op ons woningaanbod, waarbij de kandidaat met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen een woningaanbieding krijgt.

Het aanvraagbedrag krijgt u van ons teruggestort op uw rekeningnummer.

Heeft u een medische keuring gehad door de MO-zaak en is de uitslag negatief? Dan krijgt u geen voorrang op een woning bij Mijande. U kunt dan op de standaard manier reageren op ons woningaanbod. Als u op een woning reageert krijgt de woningzoekende met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen een aanbieding.

Let op

 • Het aanvraagbedrag krijgt u niet terug van ons.
 • De uitslag wordt bepaald door de onafhankelijke MO-zaak. Daarom kunt u tegen een negatieve uitslag geen bezwaar maken bij Mijande.

Mijande werkt aan het verduurzamen en toekomstgerichter maken van het woningbezit. Soms zijn er grote plannen voor een straat of wijk. Denk aan woningen die gesloopt worden en waarvoor nieuwbouwwoningen in de plaats komen. Bij sloopwoningen verhuizen huurders (tijdelijk) met voorrang naar een andere woning totdat de nieuwbouw klaar is.

Dit geldt op dit moment ook voor huurders in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Huurders met een sloopwoning hebben voorrang op een vrijgekomen woning in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Dit gebeurt in stappen. Hiermee zorgen wij dat huurwoningen ook beschikbaar blijven voor andere woningzoekenden. Voor iedere huurder van dit project is er straks een woning in het nieuwe plan.