Misschien bent u met spoed op zoek naar een woning. Als u wilt huren via Mijande, kan het zijn dat u voorrang kunt krijgen. Mijande kent alleen medische voorrang. In onze veelgestelde vragen hieronder leest u wanneer u medische voorrang krijgt en hoe u dit aanvraagt. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk.

Veelgestelde vragen over voorrang

In deze situaties kan iemand voorrang krijgen op een woning bij Mijande: 

 • Iemand met herstructureringsvoorrang
  Woningzoekenden uit herstructureringsgebieden kunnen altijd met voorrang reageren op ons woningaanbod. Dit staat ook standaard in de advertenties van onze woningen (onder het kopje 'voorwaarden'). 
 • Iemand die door medische problemen dringend op zoek is naar een passende woning
  Personen met medische voorrang krijgen alleen voorrang op woningen, waarbij duidelijk in de advertentie staat (onder het kopje 'voorwaarden') dat zij met medische voorrang mogen reageren.
  Let op: woningzoekenden met herstructureringsvoorrang hebben voorrang op woningzoekenden met medische voorrang. Hebben er helemaal geen voorrangskandidaten gereageerd? Dan houden wij onze normale manier van werken aan, klik hier voor meer informatie.
 • Senioren van 60 jaar of ouder die reageren op een woning speciaal voor senioren
  Wanneer een woning speciaal voor senioren voor 60 jaar of ouder is, staat dit duidelijk in de avertentie van de woning. Voor woningen speciaal voor senioren gelden andere regels voor het inkomen. Klik hier voor meer informatie.
 • Als iemand in een noodsituatie zit
  Bij hoge uitzondering krijgt iemand in een noodsituatie voorrang op een woning. Woningen voor iemand in een noodsituatie adverteren wij niet op onze website.
 • Een vluchteling die (tijdelijk) in Nederland mag blijven en gekoppeld is aan de gemeente Twenterand of Dinkelland
  Woningen voor statushouders (vluchtelingen) adverteren wij niet op onze website.

Op onze website verantwoorden wij aan wie wij woningen hebben toegewezen. Staat er ‘speciale doelgroep’ achter een adres? Dan heeft een voorrangskandidaat de woning gekregen. Heeft u geen voorrang, maar wel gereageerd op een voorrangswoning? Dan ziet u mogelijk 'voldoet niet aan de voorwaarden' staan op uw persoonlijke pagina 'mijnmijande.nl', als een voorrangskandidaat de woning heeft gekregen.

 Mijande Wonen ziet uw situatie als een noodsituatie als:

 • Uw woning onbewoonbaar is verklaard.
 • Het leven in de woning waar u nu woont onverantwoord of onmogelijk is

In deze situaties krijgt u geen voorrang bij Mijande Wonen:

 • Huwelijk
 • Samenwonen
 • Scheiding
 • Stopzetten contract voor samenwonen
 • Stopzetten tijdelijk huurcontract of gebruikersovereenkomst
 • Gezinsuitbreiding
 • Verkoop van eigen woning
 • Verplichte verkoop van eigen woning
 • Afstand van of naar uw werk
 • Verhuizing van uw ouders
 • Verblijf op een camping of in een andere woning waar u tijdelijk woont
 • Ontruiming waar u zelf schuldig aan bent
 • Slecht woon- of betaalgedrag
 • De woning waar u nu woont heeft te weinig ruimte

Als u in een noodsituatie zit, bewijst u dat:

 • Het niet meer hebben, verliezen of niet meer kunnen bewonen van een woning niet uw eigen schuld is. Als bewijs levert u officiële documenten aan. Denk aan politierapporten aangifte, gemeentelijke documenten of andere belangrijke documenten.
 • Het leven in de woning waar u nu woont onverantwoord of onmogelijk is.

Voldoet u aan deze twee voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 088 – 807 07 00. Wij bespreken dan samen uw situatie en proberen u te helpen.

Heeft u door medische problemen een andere woning nodig? Dan kunt u medische voorrang bij ons aanvragen. Wij bepalen niet zelf uw gezondheidssituatie. Dit laten wij over aan de professionals van Argonaut Advies. Dit is een onafhankelijk bedrijf op het gebied van sociaal medische advisering. Na het uitvoeren van een keuring beslissen zij of u medische voorrang krijgt.

Voor het aanvragen van medische voorrang gelden een aantal voorwaarden:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn
 • Een actieve inschrijving als woningzoekende hebben
 • Voldoen aan onze inkomenseisen voor passend toewijzen.
   
 • Ook moet u sociale binding hebben met ons werkgebied. Sociale binding heeft u als u voldoet aan minimaal één van deze voorwaarden:
  • U bent geboren in ons werkgebied en woont hier nog altijd.
  • U woonde in de afgelopen tien jaar tenminste vijf jaar achter elkaar in ons werkgebied.
  • U heeft in het verleden langer dan tien jaar in ons werkgebied gewoond. Binnen tien jaar na uw vertrek wilt u weer in ons werkgebied wonen.

De aanvraagkosten zijn € 60,- (prijs 2020). Dit bedrag betaalt u bij het inleveren uw aanvraag:

 • Per pin op één van onze kantoren.
 • Of u maakt het bedrag over naar ons bankrekeningnummer, op naam van Mijande. Noem bij de betaalomschrijving uw naam en geboortedatum en zet daarbij dat het gaat om een aanvraag voor medische voorrang.

Let op: het aanvraagbedrag voor medische voorrang krijgt u niet terug.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vraagt u medische voorrang aan via ons aanvraagformulier. Dit formulier stuurt u naar wonen@mijande.nl. Wilt u liever een papieren versie? Bel of mail ons dan. Wij sturen u een exemplaar per post toe.

Als het aanvraagformulier volledig ingevuld retour is, u voldoet aan de gestelde voorwaarden en de eigen bijdrage heeft betaald, sturen wij uw aanvraag door naar Argonaut Advies. Argonaut Advies neemt contact met u op voor het plannen van een medische keuring. De uitslag van de medische keuring bepaalt of u medische voorrang krijgt. Argonaut Advies adviseert ons of medische voorrang voor u noodzakelijk is of niet. U ontvangt per brief de uitslag van Mijande.

Het duurt ongeveer 6 weken totdat de uitslag van uw aanvraag bekend is. In deze tijd krijgt u (nog) geen medische voorrang op ons woningaanbod.

U ontvangt van Mijande Wonen een brief waarin de uitslag staat. Hierin wordt ook uitgelegd hoe het verder gaat.

 • Medische voorrang is voor één jaar vanaf de datum die in de bevestigingsbrief staat
 • U mag één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw medische voorrang en kunt u zes maanden geen nieuwe medische voorrang aanvragen. U kunt dan op de normale manier reageren op ons woningaanbod, waarbij de kandidaat met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen een woningaanbieding krijgt.
 • Als u een woning heeft geaccepteerd met medische voorrang, dan komt uw medische voorrang te vervallen. U mag zich dan minimaal één jaar niet opnieuw aanmelden voor medische voorrang. Ook uw inschrijving komt te vervallen net zoals bij een reguliere woningtoewijzing. U kunt zich wel opnieuw inschrijven als woningzoekende via uw persoonlijke pagina.

Voor het vinden van een woning die geschikt is, moet u zelf actief ons woningaanbod bekijken. U krijgt alleen voorrang op woningen, waarbij duidelijk in de advertentie staat (onder het kopje 'voorwaarden') dat u met medische voorrang mag reageren. Als u een geschikte woning ziet, moet u zelf binnen de termijn reageren.  

Ziet u een geschikte woning, maar staat daar niet bij dat u met medische voorrang mag reageren? Dan kunt u met uw inschrijving reageren op deze woning. U krijgt dan dus geen medische voorrang op deze woning. De woningzoekende met de oudste inschrijfdatum en een passend inkomen krijgt in dat geval de woningaanbieding. Klik hier voor meer informatie.

Let op:
-Woningzoekenden met herstructureringsvoorrang hebben voorrang op woningzoekenden met medische voorrang.  
-Hebben er meerdere kandidaten met medische voorrang gereageerd en zijn er geen reacties van herstructureringskandidaten? Dan ontvangt de medische voorrangskandidaat met de oudste aanvraag als eerste aan aanbieding.
-Hebben er helemaal geen voorrangskandidaten gereageerd? Dan houden wij onze normale manier van werken aan, klik hier voor meer informatie.

Heeft u een medische keuring gehad door Argonaut Advies en is de uitslag negatief? Dan krijgt u geen voorrang op een woning bij Mijande. U blijft wel ingeschreven staan als woningzoekende. U kunt op de normale manier reageren op ons woningaanbod

Let op:

 • De aanvraagkosten van € 60,- krijgt u niet terug van ons.
 • De uitslag wordt bepaald door het onafhankelijke bedrijf Argonaut Advies. Tegen een negatieve uitslag kunt u geen bezwaar maken bij Mijande.

Mijande werkt aan het verduurzamen en toekomstgerichter maken van het woningbezit. Soms zijn er grote plannen voor een straat of wijk. Denk aan woningen die gesloopt worden en waarvoor nieuwbouwwoningen in de plaats komen. Bij sloopwoningen verhuizen huurders (tijdelijk) met voorrang naar een andere woning totdat de nieuwbouw klaar is.

Dit geldt op dit moment ook voor huurders in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Huurders met een sloopwoning hebben voorrang op een vrijgekomen woning. Dit gebeurt in stappen. Hiermee zorgen wij dat huurwoningen ook beschikbaar blijven voor andere woningzoekenden. Voor iedere huurder van dit project is er straks een woning in het nieuwe plan.