Als huurder mag u van ons een goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout en daar leren wij graag van! Bent u niet tevreden of heeft u een tip voor ons? Deel het met ons zodat wij ons werk kunnen blijven verbeteren. Hieronder leest u alle veelgestelde vragen over het melden van een tip of klacht. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk.

Veelgestelde vragen over de dienstverlening van Mijande

Tips helpen ons om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Geef uw tip of compliment aan ons door via mail-at-mijande.nl.

  • Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker van Mijande.
  • Komt u er samen niet uit? Vraag dan om een tweede gesprek. Bij dit gesprek zit een medewerker van Mijande die niet bij de klacht betrokken is. De medewerker maakt een kort verslag en probeert samen met u tot een oplossing te komen.
  • Is er geen oplossing? Dan kunt u bij de verantwoordelijke manager terecht.
  • Als laatste optie kunt u besluiten om uw klacht voor te leggen aan de 'Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.', de Huurcommissie of de rechter.

Waar meld ik mijn klacht bij Mijande?
Een klacht meldt u simpel via het formulier 'tip, klacht of compliment' op mijnmijande.nl of mailt u naar mail-at-mijande.nl. Ook bent u welkom bij één van onze klantkantoren of kunt u uw klacht via de telefoon aan ons melden.

Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw klacht
Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Meldt u een klacht bij Mijande? Dan komen we er bijna altijd samen uit. Mocht dit toch niet lukken? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de onafhankelijke, regionale 'Klachtencommissie Woningcorporaties Twente'. Dit kan alleen als uw klacht ook is behandeld door de medewerker/afdeling en directie van Mijande. In de regels van de Klachtencommissie leest u ook voor welke klachten u terecht kunt bij de klachtencommissie. De klachtencommissie geeft een schriftelijk advies over uw klacht. Mijande mag daarvan afwijken als daar een goede reden voor is.

Een lid van de Huurdersraad van Mijande Wonen zit ook bij de Klachtencommissie. Op deze manier weten zij wat er speelt en hebben zij invloed.

De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. Bent u het na contact met Mijande niet eens over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem of voor het geven van advies.

Meer weten?

Klachtencommissie