Overlast kan ontstaan door verschillende normen, waarden en belevingen. Wat voor de één acceptabel is, kan voor de ander overlast zijn.

Het begint, vaak, met iets kleins

Denk aan een blaffende hond van de buren, harde muziek of aan de buurman die altijd stampend de trap oploopt of met de deuren slaat. Kleine irritaties kunnen zorgen voor grote spanningen of zelfs een burenruzie. Meestal weten buren niet dat u overlast van ze hebt. Onwetendheid zorgt vaak voor onbegrip. Ga daarom eens in gesprek met uw buren. Geef aan wat u vervelend vindt en probeer samen tot een oplossing te komen. Voordat u ons om hulp vraagt verwachten wij dat u zelf al geprobeerd hebt om de overlast op te lossen.

De zes gouden tips voor een gesprek met de buren

 1. Wacht niet te lang met praten wanneer u last hebt van uw buren
  Laat ergernissen niet sudderen of sluimeren: kleine irritaties worden snel groter als u er niet over praat.
 2. Ga een vriendschappelijk gesprek aan
  Bel gewoon aan of maak eens een praatje over de heg. Zijn uw buren zich wel bewust van de overlast die zij u bezorgen?
 3. Ga geen gesprek aan als u boos of geïrriteerd bent. Dat is niet verstandig.
  Mogelijk zegt u dan dingen waar u later spijt van krijgt en bovendien levert een scherpe opmerking meestal een soortgelijke tegenreactie op.
 4. Blijf rustig!
  Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en zeg dat vooral op een vriendelijke toon.
 5. Denk na over mogelijke oplossingen en geef suggesties
  Laat zien dat u niet de boze buur bent, maar dat u meedenkt over oplossingen.
 6. Probeer duidelijke en concrete afspraken te maken
  Bij herhaling van de overlast kunt u dan op deze afspraken terugkomen.

Vraag onze hulp als praten niet werkt

Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw gegevens. Hieronder leest u alle veel gestelde vragen over (het melden van) overlast. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekbalk of stel uw vraag via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Veelgestelde vragen over overlast

Ervaart u geluidsoverlast van bijvoorbeeld muziek, geschreeuw of extreme leef geluiden? Ga dan eerst in gesprek met uw buren en probeer samen afspraken te maken. Werkt dit niet? Geef uw overlastklacht dan aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Als praten niet werkt, is het belangrijk dat u overlast blijft melden. Steeds weer
Wij kunnen u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en u vragen om een logboek bij te houden. Hierin schrijft u data, tijdstippen en gebeurtenissen (het liefst met foto's en/of geluidsfragmenten), zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de overlast. Hierdoor kunnen wij een goed onderbouwd dossier opbouwen om de aanhoudende overlast aan te pakken en om juridische stappen te zetten als dat nodig is. Als het nodig is gaan wij ook in gesprek met de buren van wie u overlast heeft, doen wij een buurt- of locatieonderzoek en/of vragen wij hulp van andere organisaties.

Ervaart u vooral 's avonds of 's nachts overlast?
Dan raden wij u aan om de politie in te schakelen. Als het nodig is voegt de politie de melding toe aan het overlastdossier.

Neem in deze extreme gevallen direct contact op met de politie en Mijande. De politie is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 8844. U bereikt ons via telefoonnummer 088 – 807 07 00. Geef uw overlastklacht ook altijd schriftelijk aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Heeft één van uw buren psychische problemen en is er een noodgeval?
Bel dan direct de politie via 0900 - 88 44 of via het landelijke nummer 112.

Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft, maar is het geen noodgeval?
Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Verward Gedrag Twente en een melding maken in het kader van de 'Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg' (WvGGZ). Klik hier voor meer informatie.

Wilt u andere overlast melden die te maken heeft met dit onderwerp?
Geef uw overlastklacht dan aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl

Een huurder mag een huurwoning niet zelf onderverhuren. In sommige situaties kan een huurder in overleg met Mijande wel huisbewaring aanvragen. Dit betekent dat iemand anders tijdelijk de woning huurt. De persoon die de woning tijdelijk huurt heet een huisbewaarder.

Huisbewaring duurt maximaal zes maanden en wordt soms met zes maanden verlengd. De huurder blijft zelf verantwoordelijk voor de woning.

Ervaart u overlast bij huisbewaring? Laat het ons weten. Dit kan eenvoudig via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.

Ga altijd eerst in gesprek met uw buren en probeer afspraken met elkaar te maken. Werkt dit niet? Geef uw overlastklacht dan aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl

Ga altijd eerst in gesprek met degene die (mogelijk) parkeerproblemen veroorzaakt en probeer afspraken met elkaar te maken. Werkt dit niet? Geef uw overlastklacht dan aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl.  

Zijn er te weinig parkeerplaatsen in de buurt?
Geef het aan ons door via uw persoonlijke pagina mijnmijande.nl. In mogelijke samenwerking met de gemeente zullen wij de mogelijkheden bekijken.

Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Anonieme meldingen over criminaliteit en misdaad
Bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kunt u wel anoniem informatie melden over criminaliteit en misdaad. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u meldingen kunt maken over bijvoorbeeld mishandeling, een vermoeden bij hennepplantage, drugs, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel.

Buurtbemiddeling Dinkelland ondersteunt inwoners van de gemeente Dinkelland die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet. Klik hier voor meer informatie over Buurtbemiddeling Dinkelland.