Iedere maand betaalt u huur aan ons. Het volledige huurbedrag moet voor de eerste dag van de maand betaald zijn. De hoogte van de huur verschilt per woning en is onder andere afhankelijk van de grootte, het type woning, het bouwjaar en eventuele bijkomende voorzieningen.

Hoe kunt u de huur betalen?

U kunt de huur op de volgende manieren aan ons betalen:

 • Automatische incasso
  De huur betalen via automatische incasso is het makkelijkst voor u zelf en voor ons.
 • AcceptEmail
  U ontvangt een betaalverzoek als e-mail. AcceptEmail is een digitale acceptgiro en is eigenlijk hetzelfde als een papieren acceptgiro. Bekijk de 'veelgestelde vragen' voor meer informatie over AcceptEmail.
 • Internetbankieren/maandelijkse overschrijving
  Via internetbankieren schrijft u het huurbedrag handmatig over of u stelt een periodieke overschrijving in. Zo geeft u de bank opdracht om de huur iedere maand op een vaste dag naar ons over te maken. Let op dat dit wel voor de eerste van de maand gebeurt. Verandert de huur? Dan past u dit zelf aan in de maandelijkse overschrijving. Vermeldt uw relatienummer bij de overschrijving.
  Ons bankrekeningnummer is: NL 84 BNGH 0285 1705 97.
 • Pinbetaling
  Op ons klantkantoren kunt u de huur met de pin betalen. Contant betalen is niet mogelijk.
 • Via uw uitkeringsinstantie
  Sociale Zaken of de Stadsbank kan de huur voor u betalen. U ontvangt dan de uitkering min het bedrag van de huur. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met uw uitkeringsinstantie.

Onze voorkeur gaat uit naar een maandelijkse betaling per automatische incasso op de eerste dag van de maand.

Heeft u problemen met het betalen van de huur?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als het een keer voorkomt dat u de huur niet kunt betalen, dan kunnen we een betalingsregeling afspreken. Dit kan alleen als de betalingsachterstand nog NIET bij de deurwaarder ligt. Wilt u een betalingsregeling afspreken? Neem dan contact met ons op.

Om een huurachterstand te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt

Is de huur niet betaald dan krijgt u een betalingsherinnering. Is de huur dan nog niet betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Betaalt u de huur na deze aanmaning nog niet? Dan schakelen wij de deurwaarder in. Extra kosten die op deze manier worden gemaakt, komen voor uw rekening.

Het niet betalen van de huur kan leiden tot beëindiging van uw huurovereenkomst

En tot ontruiming van de woning. Uiteraard doen we er samen alles aan om te voorkomen dat het zover komt. Daarom adviseren wij u om bij (dreigende) betalingsproblemen direct contact met ons op te nemen. Uw huurachterstand verdwijnt niet vanzelf en de ervaring leert dat het inlopen van enkele maanden huurachterstand een groot probleem kan worden.

Heeft u naast een huurachterstand ook andere betalingsachterstanden?

Dan is het verstandig om hulp in te schakelen. Een instantie die u goed op weg kan helpen is de Stadsbank Oost-Nederland.

Elk jaar wordt per 1 juli de huurprijs verhoogd

U ontvangt hierover voor 1 mei persoonlijk bericht. Betaalt u de huur via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Betaalt u anders? Dan past u zelf het nieuwe bedrag aan.

De huur van de woning is te hoog in verhouding tot uw inkomen

Dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag.

De hoogte van de huur verschilt per woning

De hoogte van de huur verschilt per woning en is onder andere afhankelijk van de grootte, het type woning, het bouwjaar en eventuele bijkomende voorzieningen.