'Het is zo mooi om te zien hoe we als organisatie groeien en steeds meer op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben trots op de initiatieven die medewerkers nemen: het mee- en vooruitdenken van collega’s waardoor stukken er soms al liggen voordat we erom vragen, is daar een goed voorbeeld van. De gedrevenheid en betrokkenheid van medewerkers zorgt ervoor dat we met elkaar het verschil kunnen maken', vertelt Melanie Maatman, directeur-bestuurder.

 

Mijande Wonen staat voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar dragen wij aan bij door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te bieden. Wij zetten in op toekomstbestendig wonen en richten ons op de woning en directe woonomgeving. Hieraan werken wij samen met huurders en partners in Twente.

 

Onze leidende principes

Wij vinden het belangrijk om herkenbaar te zijn in hoe wij handelen. Dat betekent dat bij alles wat wij doen, de volgende principes leidend zijn voor onze houding en gedrag.

  • Wij maken zaken concreet en eenvoudig.
  • Wij kiezen voor een persoonlijke manier van werken om zo de relatie te verdiepen.
  • Wij werken samen om doelen te bereiken.
  • Wij gebruiken begrijpelijke taal en werken met heldere procedures.
  • Wij tonen lef door gewoon te beginnen en zo zaken in gang te zetten.
  • Wij werken efficiënt zodat waardevolle tijd en middelen aan de huurder besteed kan worden.
  • Wij werken met passie, trots en plezier.